MENÜ

Kacsaállományok állategészségügyi technológiája

Oldalszám: 84
2014.09.26.

Kisüzemekben a vízi baromfi - ezen belül a kacsa is - széles körben elterjedt. Az állatok udvaronkénti kis létszáma külön tartási technológiai koncepció kialakítását nem igényelte, egy településen belül az általános járványvédelmi intézkedések betartása érvényesült. Az 1900-as évek középétõl a nagyüzemi vízibaromfi tartás az állattenyésztési és gazdasági irányelvek szerint fejlõdésnek indult. Az akkori piaci igénynek megfelelõen pecsenyekacsa törzstelepek, késõbb májkacsa végtermék „elõállítására” szakosodott törzstelepek létesültek. Az irányváltás megkövetelte a tervszerû állategészségügyi technológiák kidolgozását, a nagy genetikai értékû állományok megvédése érdekében.

Törzskacsa állományok tartása

A biztonságos tenyésztés alapja olyan törzsállományok létesítése, amely állományok biztosítják a fertõzésmentes, egészséges napos-kacsák keltetését.

Alapvetõen a járványvédelmi elõírásokat kell szigorúan betartani. Ez különösen az extenzív módon tartott állománynál követelmény, mert a nyitott környezet fokozottan járványveszélyes (vadmadarak). A telep létesítésénél figyelemmel kell lenni a telep védõtávolságára, a természetes határokra (pl. vízfolyás), a személyforgalomra, a jármûforgalomra és állatforgalomra .

Alapvetõ feltétel ezen kívül a takarmányellátás megszervezése. A takarmányt csak mûködési engedéllyel rendelkezõ üzembõl szabad beszerezni.

A betelepítésre kerülõ állomány állategészségügyi biztonságának megteremtése

A vízibaromfi állományok egyes betegségekre nagyon érzékenyek, ha megfelelõ védõoltást nem kapnak, komoly kár keletkezhet.

Melyek ezek a betegségek?

  • Baromfikolera - baktérium okozta betegség, a védõoltás megfelelõ védelmet ad a betegség ellen. Az elsõ vakcinázást 7-8 hetes korban kell végezni és 4 hét múlva meg kell ismételni. Törzsállományokat 5-6 hónap múlva újra kell oltani.

  • Kacsák vírusos májgyulladása - vírusok okozzák a betegséget, vakcinázással történõ védekezés ajánlott. Elsõ oltás 7 hetes korban, emlékeztetõ oltás 2 héttel a tojószezon elõtt.

  • Kacsapestis ellen is célszerû védekezni, olyan területen, ahol vírussal fertõzõdhet a törzsállomány. Az állomány immunizálható, forgalomban van a betegség elleni vakcina. Minden védõoltás akkor ad teljes védelmet, ha a törzstelepen a járványvédelmi elõírásokat betartják. A törzsállományok betegségek elleni védõoltása után a törzsállományok tojásaiból kelõ napos-kacsák is védettek lesznek (szikimmunitás).

Meg kell említenünk mégegy vízibaromfi állományokban elõforduló betegséget. A Salmonella baktérium a tojás felületét szennyezi, azonban fertõtlenítéssel a szennyezõdés megszüntethetõ. Ezért a keltetõkben szigorított módon kell fertõtleníteni a tenyésztojásokat.

Növendék kacsaállomány felnevelése

A kacsanevelés általában két fázisban történik, függetlenül attól, hogy törzsállomány-nevelés, vagy végtermék-elõállításról van szó. Különbség a megelõzõ vakcinázások rendjében van.

A nevelés elsõ fázisa a napos kacsák letelepítésével kezdõdik. A napos állatokat fûtött ólba kell helyezni, a terem-hõmérséklet 30-33Co legyen. Az alom száraz, pormentes, faforgács vagy szalma legyen. A vizet és a takarmányt úgy kell adagolni, hogy az állatok elõtt folyamatosan legyen ivóvíz és takarmány, de a túladagolás megelõzésére ügyelni kell az alomszennyezõdés elkerülése érdekében. Ügyelni kell a páratartalomra, az elsõ napokon a relatív páratartalom 55-60 % legyen.

Az immunizált szülõktõl származó napos-kacsák védettek a fertõzõ betegségekkel szemben.

A nevelés elsõ fázisa során, az elsõ 14 nap alatt a kacsák fedett ólban legyenek. Amikor a külsõ hõmérséklet 15 C fok fölé emelkedik, az állatokat szabad kifutóba lehet engedni.

A növendék állományok vakcinázási programja:

Baromfi kolera ellen oltani elõször 7-8 hetes korban ajánlott, majd 4 hét múlva meg kell ismételni. Kacsák fertõzõ májgyulladása ellen erõsen fertõzött környezetben a vakcinázott kacsából származó kiskacsákat 7-10. napos korban kell elõször oltani.

Kacsapestis elleni oltás: fertõzött környezetben 3 hetesnél idõsebb állatokat 2-3 hetes idõközzel kétszer kell oltani.

Dr. Nemes Zoltán