MENÜ

Az állati eredetű hullák ártalmatlanításának költségtámogatása

Oldalszám: 81
2014.09.26.

Igénylõ:
Vágóhíd, húsfeldolgozó üzem, állattartó telep mûködtetõje

Támogatási forma:
Normatív (alanyi) támogatás

Általános feltételek:

Terméktanácsi tagság. Állattartó telepek kivételével 2002. január 1-tõl ISO 9000, illetve Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok Élelmiszer Biztonsági Rendszer (HACCP) rendszer meglétének tanúsítvánnyal, szerzõdéssel vagy a felkészítõ tanácsadó céggel történõ igazolása.Állattartó telepek esetében – telephely szerinti illetékes – hatósági állatorvos mûködési engedély megléte.Támogatás mértéke:Sertéstartó telepi hulladék esetében: 26 Ft/kgSertésvágóhídi üzem hulladék esetében: 20 Ft/kgMarhatartó telepi hulladék esetében: 26 Ft/kgMarhavágóhíd üzemi hulladék esetében: 26 Ft/kgBaromfitartási telepi hulladék esetében: 26 Ft/kgBaromfi vágóhídi üzemi hulladék esetében: 20 Ft/kgNyúltelepi hulladék esetében: 26 Ft/kgNyúlvágóhídi üzemi hulladék esetében: 20 Ft/kgVadhulladék esetében: 26 Ft/kgJuh és kecske telepi és vágóhídi hulladék esetében: 26 Ft/kgTörött tojás, tojáshéj 20 Ft/kgTógazdaságok halfeldolgozó halhulladék 26 Ft/kgBenyújtás ideje:

A tárgyhónapot követõ hónap 15. napjáigBenyújtás helye:

Agrárintervenciós Központ (AIK) részére, a szükséges nyilatkozatok, igazolások (terméktanácsi tagság, elszállítás dokumentálása, stb.) csatolásával.Igényelhetõ:

Illetékes adóhatóságtólInformáció:

A felmerült költségek térítésére igényelhetõ a támogatás, a támogatható mennyiségek határáig.Megjegyzés: A támogatás szempontjából hulladékkezelésnek, ártalmatlanításnak minõsül az állattartó telephelyén keletkezõ állati hulla és hulladék, a vágóhíd a feldolgozó és a tovább-feldolgozó üzemében keletkezõ állati hulla, emberi fogyasztásra alkalmatlan állati eredetû mellékterméknek, hulladéknak, valamint a víztelenített szennyvíziszapnak járvány és környezetvédelmi szempontból elfogadott feldolgozásra, megsemmisítése is. Támogatásban csak a hazai eredetû állatok feldolgozásából származó hulladék részesíthetõ.