MENÜ

Broilertartás az AGROKOMPLEX C.S. Rt. takarmányaival

Oldalszám: 53
2014.09.30.

Az igények változnak, a termékfejlesztők összedugják a fejüket és elkészül a legújabb igényeket kielégítő tápsor. Ha mindez ilyen egyszerû lenne! Nézzük mi mindent kell figyelembe venni ahhoz, hogy az új ajánlás biztosítsa a gazdaságosságot a termelők számára.

Amikor az AGROKOMPLEX C.S. Rt. egy-egy új termék elõállításán fáradozik sok tényezõt tart szem elõtt. A fejlesztésekhez a kiindulópontot a tenyésztõ cégek ajánlásai biztosítják, hiszen õk mindenki számára hozzáférhetõen leírják milyen feltételeknek kell megfelelnie a takarmánynak, hogy az általuk biztosított madár minél inkább megközelítse genetikai képességei határát. Ez biztosítja az alapot, azonban ezen felül a világszerte folyó kutatások lehetõségek tárházát kínálják a takarmánygyártók számára. Ezek közül az országban fellelhetõ adottságok figyelembevételével kell tudni kiválasztani azt, amely a mi körülményeink között is megállja a helyét. Ehhez folyamatos, helyre adaptált kísérletekre van szükség.

Ezt a feltételt teremtette meg az AGROKOMPLEX C.S. Rt. a Székesfehérvár közelében lévõ dinnyési kísérleti telepén. A telep létrehozásakor az volt a cél, hogy pontos képet kapjunk azokról az eredményekrõl, melyek a broiler tápokkal üzemi körülmények között elérhetõk. A piac rengeteg féle és fajta takarmányadalékot kínál, azonban mielõtt használjuk vagy ajánljuk õket tudnunk kell, hogy milyen eredményeket lehet velük elérni és milyen ezek ökonómiája. Végül, de nem utolsó sorban egy olyan bemutató telepet kellett létrehozni, ahol a külföldi és hazai vendégeknek bemutatható a broilerhizlalás technológiája.

A telepen két darab 260 m2-es alapterületû épületben 5000-5000 db madarat telepítünk le turnusonként. Az ólak technológiája Chore-time automata köretetõ rendszer, Ziggity szelepes itatórendszer Dosatron gyógyszeradagoló automatával. A megfelelõ hõmérsékletet Shenandoah gázüzemû mûanyás teremfûtés, a levegõ minõségét a kereszt és alagút rendszerû szellõztetés kombinációja biztosítja.

A kísérletek során figyelemmel kísérjük a napi és az összes takarmányfogyást, illetve az elhullást. Heti mérlegeléssel nyomonkövetjük a felvett takarmány hasznosulásának mértékét, turnus végén az összes értékesített súlyt. Ezen adatokból számoljuk az átlagos testtömeget, a fajlagos takarmányértékesítést, valamint az átlagos és az 1 kg élõsúlyra jutó takarmányköltséget. Látható tehát, hogy egy-egy turnus végén átfogó pontos képet kapunk a kipróbálásra került termékrõl.

A kísérletek során az új termékekkel, illetve tápokkal igen szép eredményeket kaptunk. 42 napra, 3-5 % közötti elhullás 1,8-1,9 kg/kg közötti takarmányértékesítés mellett, 2,1-2,2 kg/db körüli testtömeget értek el a madarak.

Kísérleti eredmények

Az elmúlt idõszakban végeztünk egy kísérlet, melynek célja a Betafin márkanevû természetes takarmánykiegészítõ hozamfokozó hatásának kipróbálása. A turnus kiértékelésekor 42 napra 1,89 kg/kg fajlag mellett 2,1 kg/db vágási súlyt értek el a madarak. A készítmény hõségstresszben jól vizsgázott, hiszen egy különösen meleg júliusi napon a kísérleti csoportban 171 db, a kontroll csoportban 324 db volt az elhullás. Az 1 kg élõsúlyra jutó takarmányozási költség 108 Ft volt a kísérleti csoportban.

Egy késõbbi kísérlet során egy mannán-oligoszaharid tartalmú készítmény hatását próbáltuk ki. Már a turnus közben kapott részeredmények is igen kedvezõnek bizonyultak, a kísérlet végül mind a hizlalási végtömeg, mind az elhullás tekintetében és ebbõl adódóan a takarmányértékesítés szempontjából is egyértelmûen pozitívan zárult. A hizlalási végtömeg tekintetében a kísérleti tápot fogyasztó madarak 2,49 kg/db súlyt értek el, 1,79 kg/kg takarmányértékesítés és 2,50 % elhullás mellett. Igen jó termelési eredmények mellett a kísérleti csoportban az 1 kg élõsúlyra jutó takarmányozási költség 108 Ft volt.

A kísérletek beállítása során figyelembe kellett venni azt, hogy a közelmúlt állategészségügyi problémái következtében az állati eredetû fehérjék felhasználása az utóbbi idõben egyre szigorodott. A termelõk egy részétõl csak a húslisztek, másoktól a hallisztek eltávolítását is megkövetelték. Elengedhetetlenné vált az új alapanyagbázishoz illeszkedõ, a korábbiaktól eltérõ összetételû és beltartalmú tápok összeállítása. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy kedvezõ körülmények között a vegetáriánus, állati eredetû fehérjéktõl mentes tápsorral is jó eredményeket lehet elérni. Az eredmények ugyan valamivel elmaradhatnak az állati fehérjék felhasználásával készült tápsorokkal elérhetõ hizlalási mutatóktól, de a tartástechnológiákban leírtak pontos betartása esetén ez a különbség nem jelentõs. A kísérleti telepen 5500 db madárral 4,85 % elhullás és 1,90 kg/kg fajlag mellett 2,19 kg/db átlagsúlyú eredményt kaptunk. Amennyiben a táp az általunk jelenleg is használt természetes alapanyagokból összeállatott hozamfokozót is tartalmazta, azonos idõre 3,40 % elhullás mellett 1,82 kg/kg fajlag mellett 2,23 kg átlagsúlyt értek el a madarak.

A nyugat-európai országokban elterjedt és pontosan szabályozott rendszerekhez hasonlóan hazánkban is egyre inkább terjedõben van a szabadtartású baromfinevelés. Ehhez a piaci igényhez és a vásárlói elvárásokhoz igazodva fejlesztette ki az AGROKOMPLEX C.S. Rt. az új szabadtartású baromfi sorát, amelynek köszönhetõen a továbbiakban, az intenzív baromfihizlalás mellett, a természetes alapú baromfitermék gazdaságos elõállítása válik lehetõvé. A szabadtartásos baromfihizlalásra szánt takarmány nem tartalmazhat állati eredetû alapanyagokat, antibiotikumokat, hozamfokozókat. Elvárás, hogy a takarmányozás elsõsorban gabonára alapozódjon. A takarmány energiaszintjéhez igazítandó a fehérje mennyisége és az esszenciális aminosavak aránya. Az AGROKOMPLEX C.S. Rt. Free Range szabadtartású baromfi takarmányozási programjának háromfázisú takarmánysora ezeket az igényeket messzemenõen kielégíti. A takarmánysor biztosítja, hogy a programhoz szükséges lassabb növekedési erélyû fajták egyenletesen fejlõdjenek és a termelés utolsó napjaira vágásérettek legyenek.

Látható tehát, hogy az AGROKOMPLEX C.S. Rt. a broilerhizlalás teljes vertikumán biztosítja a szükséges takarmányokat és recepturákat, hogy Partnereink a legnagyobb megelégedettséggel és az elérhetõ legnagyobb profittal neveljék fel a broiler állományaikat. Ehhez megfelelõ szakmai hátteret biztosít az AGROKOMPLEX C.S. Rt. több mint 30 éves hazai piacon szerzett szakmai tapasztalata. Óriási segítség a vállalatunk számára, hogy tagjai lehetünk a világ egyik legnagyobb takarmányforgalmazó vállalatának, a holland Provimi csoportjának és ennek révén lehetõségünk nyílik arra, hogy felhasználjuk és termékeinkbe beépítsük a legújabb kutatások és kísérletek eredményeit.

Tóth Szabolcs

product manager

Balogh Anita Patrícia

product manager asszisztens