MENÜ

Az első és a második laktációs tejtermelés alakulása az előkészítés előtti kondíció függvényében

Oldalszám: 50
2014.08.29.

Ahányszor a tenyésztő megtekinti tehénállományát, mindig találkozik a kondíció jelenségével, de sajnos mégis meglehetősen ritka a magas szinten termelő állományok következetes kondícióellenőrzése, ami pedig megítélésünk szerint a tejtermelés hatékonyságának javításában kulcsfontosságú lehet. Ha arra gondolunk, hogy a kiváló termelésű és kiemelkedő genetikai képességű teheneink takarmányadagját, vitamin- és ásványianyag-ellátását vagy adalékanyagait milyen alapossággal optimalizáljuk, akkor az ily módon kiszámított és bevitt drága energia (pénz) egy jelentős részével, ami a kondíció építésére tartalékként használható, sőt tervezhető lenne, ehhez képest milyen keveset törődünk. Különösen nem sikerül állományszinten megfelelõen kivédeni a laktáció elején a negatív energia-egyensúly káros hatásait, többnyire éppen a legjobban termelő tehéncsoportokban. Teheneink és üszőink kondícióját irányíthatóvá kell tennünk, hogy kedvezőtlen kondíciójuk, s a vele járó állománybetegségek kialakulása legalább részben megelőzhető legyen.

Tenyésztők előtt az is jól ismert, hogy a kondíciónak az üszők nevelése során is jelentősége van. Ez már csak a mérsékelt súlygyarapodásra törekedés elvébõl is következik. Az elhízott üsző nehezen vehető tenyésztésbe, és az ilyenek között gyakoribb a nehéz ellés is. A túlkondíciós üszõknél elhúzódik a tõgyszövet fejlõdése, számolni kell a tõgyszövet korai elzsírosodásával, mely késõbb a tehén életteljesítményét csökkenti. Üszõknél 6 hónapos korban érdemes a kondíciót ellenõrizni, mely alapján következtethetünk arra, hogy növekedésük túl gyors, vagy éppen lassú-e? Másik ilyen alkalom a tenyésztésbevétel ideje. Az ellés előtti kondícióbírálatnak is igen nagy a jelentősége

Teheneknél az eredményesnek tűnő gyakorlat szerint a következő termelési fázisokban javasolható a kondíció ellenőrzése: ellés után 60 napig, 61-120 nap között, 121-210 napig, a laktáció végén, valamint a szárazonállási időszakban. Mi nagyon fontosnak tartjuk az előkészítés megkezdésekor is ellenőrizni a kondíciót.

A szárazraállitáskori kondíció az irodalmi adatok szerint akkor ideális a legtöbb szerző szerint ha 3.5 pont, és elfogadható 3,0 és 3,5 pont között, de ettől kissé eltérő véleményekkel is találkozhatunk, 3,5 és 4,0 pont közötti, vagy 3,0-3,75 pont közötti ajánlások is vannak, emellett 2,5 pontos szárazraállításkori kondícióról is olvashatunk.

Teheneknél az ideális, ajánlott elléskori kondició tekitetében igen egyöntetû a vélemény. Legtöbb szerzõ a 3,5 pontot tartja ideálisnak, az elfogadhatót pedig 3,0 és 4,0 pont között határozták meg.

Különösen ügyelnünk kell a túlkondíciós vagy gyenge kondíciójú tehenek egészségére, és azt javítanunk kell. A tenyésztõ ily módon elérheti, hogy állományának növekvõ hányada ellésre kedvezõ kondícióba kerül, tehenei egészségesek maradnak, és gazdaságosabban is termelnek A kondíciópontozás általános elterjedtségérõl még sajnos nem beszélhetünk, de az egy tehénre jutó tejtermelés növekedésével elterjedése várható.

Vizsgálataink során arra kívántunk választ kapni, hogy az üszõk ellés elõtti kondíció hogyan befolyásolja a késõbbi termelést, milyen eredményeket érnek el az elsõ laktációban, az elsõ laktációt milyen kondícióval fejezik be, illetve milyen kondícióval rendelkeznek az elõkészítõbe kerüléskor és ez a kondíció milyen tejtermelést, eredményez a második laktációban.

Vizsgálatainkat a Bicsérdi Aranymezõ Rt. tehenészeti telepén végeztük.

Az elemzésben 227 holstein-fríz és magas holstein-fríz vérhányadú keresztezett tehén vett részt, a kondíció bírálat 5 pontos skála alapján történt.

A kapott vizsgálati eredmények alapján összefoglalásképpen a következõk állapíthatók meg:

Az üszõk elõkészítés elõtti kondíciója alapján megítélhetõ, hogy a legjobb (9348 kg) elsõ laktációs eredményeket azok az üszõk produkálták, amelyeknek a kondíciópontszáma 3,3-3,4 pont közötti, emellett a második laktációban ezt az eredményt még 200 kg-mal növelték is. Igen jó 9000 kg feletti eredményt produkáltak a gyenge és közepes (2,0-2,9 pont) kondícióval rendelkezõ egyedek is, de a második laktációban már nem minden esetben tudták ezt a magas termelést javítani. A 3 és 4 pont közötti kondíció 8748-8918 kg-közötti elsõ laktációs tejtermelést eredményez, melyek a második laktációban 9000 kg fölé emelkednek. A nem kívánatos (4,1-5,0) plusz kondíció hatására a tejtermelés gyengébb (8198 kg) lesz, mely a második laktációban tovább csökken. A kapott eredményeket az 1 sz. táblázat szemlélteti.

1. táblázat: Az elsõ és a második 305 napos laktációs tejtermelés, valamint az elsõ laktáció végi

(elõkészítés elõtt) kondíció alakulása az üszõkori kondíció (elõkészítéskor) függvényében
Kondíció-

pontszám (üszõ)
n % elsõ 305 napos laktáció második 305 napos laktáció
      Nap Tej (kg) LnTej (kg) Kondíció Nap Tej (kg) LnTej (kg)
2,0-2,5 13 5,7 298 9002 36,1 3,23 305 9710 43,3
2,6-2,9 31 13,7 296 9218 37,4 3,2 303 9049 40,8
3,0-3,2 103 45,4 299 8915 37,1 3,24 300 9183 42,1
3,3-3,4 3 1,3 302 9348 36,4 2,83 305 9534 40,2
3,5 31 13,7 298 8918 37,2 3,16 298 9001 42,7
3,6-4,0 24 10,6 299 8748 35,3 3,38 298 9309 42,7
4,1-5,0 1 0,4 271 8198 36 3,7 285 7203 34,4
0 21 9,3 293 9033 37,6 3,17 303 9944 44,4
összesen 227 100,0 298 8958 36,9 3,23 301 9250 42,3

Az adatok alapján az is megállapítható, hogy az üszõkori kondíció az elsõ laktáció végén az elõkészítõbe kerülõ tehenek kondícióját nem befolyásolja, befolyásoló tényezõ csak a teljesített laktáció lehet, tehát az üszõkori hiányosságok az elsõ laktációban korrigálhatók. 1. ábra

Vizsgálatokat végeztünk annak megállapítására is, hogy az elsõ laktációs tejtermelés a laktáció végén milyen kondíciót eredményez, és ez az ellés elõtti kondíció hogyan befolyásolja a második laktációs tejtermelést.

2. táblázat: Az elsõ és második laktációs tejtermelés, valamint az elsõ laktáció végén lebírált kondíció alakulása.
n elsõ 305 napos laktáció második 305 napos laktáció
  Nap Tej LnTej Kondíció Nap Tej LnTej
40 298 9275 37,7 2,0-2,5 302 9532 41,9
73 295 8925 36,8 2,6-2,9 303 9258 42,0
145 298 8997 36,7 3,0-3,2 301 9398 42,4
22 296 8877 35,7 3,3-3,4 300 9633 42,3
48 300 9121 36,9 3,5 302 9853 44,2
64 303 8739 35,8 3,6-4,0 298 9270 43,6
9 305 8158 32,6 4,1-5,0 302 9281 43,1
401 299 8959 36,5 összesen 301 9430 42,7

Igen magas, 9275 kg-os laktációs tejtermelés után a kondíció igen gyenge (2.0-2,5) lesz, viszont ilyen kondícióval az egyedek második laktációban ezt a szintet 300 kg-mal emelni is tudják még. A 2,6 és 3,4 pont közötti kondícióval az elõkészítõbe bekerülõ egyedek tejtermelése 8925 és 8877 kg között alakult, ezt a termelési szintet a második laktációban közel 300-700 kg-mal még növelték is. Legjobb tejtermelési eredmények az ideális (3,5 pont) kondíció kategóriában figyelhetõ meg. Gyengébb tejtermelés eredménye a laktáció végén a plusz kondíció, ennek ellenére a következõ laktációban a termelés emelkedik.(2. táblázat)

A vizsgálatok befejezõ részében azt vizsgáltuk, hogy az üszõk ellés elõtti, illetve az elõkészítõbe bekerüléskor lebírált kondíció milyen elsõ laktációs termelést eredményez,

3. táblázat: Az üszõk elõkészítéskori kondíciójának

hatása az elsõ laktációs termelésre
Kondíció- pontszám (Üszõ) n Nap Tej LnTej
2,0-2,5 31 300 8943 36,9
2,6-2,9 80 301 9092 37,4
3,0-3,2 285 300 9087 37,4
3,3-3,4 28 305 9287 38,0
3,5 68 300 9195 37,8
3,6-4,0 57 300 8977 36,2
4,1-5,0 5 298 8002 35,2
összesen 554 301 9082 37,3

Az üszõk elõkészítés elõtti kondíciója befolyásolja az elsõ laktációs tejtermelést. Azok az egyedek, amelyeknek a kondíciópontszáma 2,0-2,5 közötti, elsõ laktációban 8943 kg tejet produkáltak. A 2,6-2,9 illetve 3,0-3,2 pontos kondíció 9092-9087 kg-os tejtermelést eredményez. Az ideális kondíciót megközelítõ kategóriában (3,3 - 3,4 pont), a tejtermelés (9287kg) a legnagyobb, ezt a termelési szintet megközelítik a kívánatos 3,5 pontra lebírált üszõk termelései (9195 kg) is. A még elfogadható (3,6 - 4,0 pont ) kondícióval rendelkezõ üszõk is magas termelésre (8977 kg) képesek. Leglátványosabb a tejtermelés csökkenés (8002 kg) a nem megfelelõ, plusz kondícióval az elõkészítõbe kerülõ üszõknél figyelhetõ meg. (3. táblázat)

Vizsgálataink eredményei igazolják, hogy a gyengébb kondíció kevésbé rontja az üszõk tejtermelését, mint a túlkondíció, melynek termeléscsökkentõ hatása 4.1 kondíciópont felett már mindkét laktációra hatással van. Ez azt a tényt erõsíti, hogy az elzsírosodott, túlsúlyos üszõ termelése tartósan és jelentõsen is csökkenhet az optimálisabb kondíciójú állománytársaikhoz képest.

Azon egyedek, melyek 1. laktációjukban viszonylag magas tejtermelést produkáltak igen gyenge illetve gyenge kondícióval fejezték be laktációjukat, emellett tejtermelésüket még növelték is a második laktációban. Legnagyobb tejtermelést az 1. és 2. laktáció során az optimális kondícióban lévõ egyedek érték el. Az alacsony tejtermelésû egyedek plusz kondícióval zártak, de 2. laktációs termelésüket az elhízás ellenére emelni tudták úgy, hogy a termelési szintjük viszont átlag alatti maradt

Hasonló tendencia figyelhetõ meg az üszõk elõkészítés elõtti kondíciójának és az elsõ laktációs tejtermelés közötti összefüggések vizsgálata során is. A gyenge és az ideális kondíció magas tejtermeléssel párosul, míg a plusz kondíció nagymértékben csökkenti a tejtermelést.

1Szili János - 2Báder Ernõ- 2Muzsek András - 3Györkös István- 2Báder Péter- 2Gergácz Zoltán

2Kovács Anita

1 Bicsérd, Aranymezõ Rt.

2 Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Mosonmagyaróvár, Vár 2.

3Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet

Herceghalom, Gesztenyés út 1.