MENÜ

Szárzúzó, mulcsozó gépek

Oldalszám: 15
2014.09.16.

A betakarítás utáni tarlómaradványok, álló szárak (pl. gabonaszalma, kukoricaszár, stb.), a szőlő-gyümölcs ültetvények sorközeiben található gyomnövények, venyige- és gyümölcsfa-nyesedékek felaprítására, zúzására a különböző kialakítású szárzúzó-mulcsozó gépek alkalmasak. Közülük a szántóföldi növénytermesztésben használt gépeket általában szárzúzóknak, míg a kertészeti ültetvényekben alkalmazottakat mulcsozóknak nevezik. A gyakorlatban jelenleg is használt szárzúzó-mulcsozó gépek a következőkben kerülnek bemutatásra.

A gépek vázlatos ismertetése

A szárzúzó-mulcsozó gépek alapvető csoportosítását azok vágó-zúzó szerkezetének kialakítása képezi, amely függőleges vagy vízszintes tengelyű lehet. Ennek megfelelően függőleges tengelyű, rotációs szárzúzókat és vízszintes tengelyű, lengőkéses szárzúzó-mulcsozó gépeket különböztetünk meg. Ez a megnevezés nem teljesen pontos, hiszen mind a vízszintes tengelyű, mind a függőleges tengelyű gépek vágó-zúzó munkájukat forgómozgású késekkel végzik el, azonban a gyakorlatban (és főleg a „szakzsargonban”) meghonosodott elnevezések élesen elkülönítik az „RZ” szárzúzókat az ismert vízszintes zúzó-tengelyű (VZ) gépektől. A függőleges tengelyű szárzúzó-mulcsozó gépek elsősorban a felsőhajtású rotációs fűkaszákhoz hasonlíthatóak és azok szerkezeti elemei - többségükben - megegyezőek. A vízszintes tengelyû zúzók alapvetõen a talajmaró gépekhez hasonlítanak, azzal a különbséggel, hogy vágószerkezetük a talajfelszín felett dolgozik, s lengõkéseik - a marókések merev felrögzítésétõl eltérõen - csapos felfüggesztésûek.

A szárzúzó-mulcsozó gépeket a kialakítás, építési mód tekintetében függesztett, féligfüggesztett és vontatott kivitelben gyártják. Az építési módot általában a gépek munkaszélessége határozza meg. A kisebb (~ 3 m) munkaszélességű szárzúzók függesztett kivitelben készülnek, a nagyobb (3-8 m) munkaszélességű gépek esetében féligfüggesztett és vontatott kivitelekkel lehet találkozni.

Az egyes gépek talajkövetése - a szár vágási magasságának beállítása - kétoldali csúszótalpakkal (ez elsősorban vékonyszárú növények, gyümölcsültetvények mulcsozásakor) acélgörgős, rugófeszítésű hengerekkel (gyepek, szõlõ- és fasorközök tisztításakor), tömör vagy fúvott abroncsú gumikerekekkel (a növénytermesztés melléktermékeinek zúzásakor) valósítható meg. A szárvágás (szárzúzás) vágási magasságának beállítására hidraulikus vagy mechanikus úton van lehetőség. A különböző szárzúzó gépek, valamint az üzemeltető gépkezelő biztonságtechnikai védelmét mellső/hátsó szemeslánc-függöny, lemez-, vagy gumilapát-függöny biztosítja. A zúzott anyag terelésére szárfogó rács, zárt fedőlemez, oszlató-lemezes kifúvó vagy oszlató-lemez nélküli kifúvó szolgál. Ezeken kívül - a különböző kialakítású gépeknek megfelelően - a zúzott szárak (beállítható szélességű) rendre-rakása, vagy a zúzott területen való szétterítése is megvalósítható.

Függõleges tengelyû szárzúzó gépek

A rotációs szárzúzó gépek - munkaszélességüktõl függõen - 1-5 függõleges tengelyû forgórésszel készülnek. A kisebb munkaszélességû függesztett munkagépek 3-pontos függesztõszerkezettel kapcsolódnak az üzemeltetõ erõgéphez. A gépek zártszelvényû vázát felülrõl és oldalról lemezburkolat fedi le. A traktor teljesítmény leadó tengelyérõl szabadonfutós kardántengellyel kúpkerekes hajtómûvön keresztül hajtják meg a függõleges tengelyû forgórészt - a rotort -, amelyre csuklósan rögzített, vízszintesen forgó zúzókések vannak felerõsítve. A gép vázát - annak hátsó részén függõlegesen állítható önbeálló támkerék(ek) támasztjá(k) alá, amelyek biztosítják a talajkövetést, és egyidejûleg lehetõvé teszik a vágási sík magasságállítását. A forgórészt megcsúszó kapcsoló védi a túlterheléstõl. A zúzott anyag kirepülését szárfogó rács akadályozza meg. A gép által felaprított szárak a tarlón szétterítve maradnak vissza. A függõleges tengelyû rotációs szárzúzók felépítésére az alacsony gépmagasság a jellemzõ. Különösen igaz ez a több (3-5) forgórészes féligfüggesztett és vontatott gépek esetében, amikor is a gépek lemezburkolattal fedett lapos és széles vázszekrényébõl csak a hajtásátvivõ berendezések (kúpkerekes hajtómûvek, kardántengelyek), egyes hidraulikus munkahengerek emelkednek ki. Ezeknél a munkagépeknél az egyes forgórészek átmérõje általában ~ 1,2-1,5 m, de néhány gépnél 1,8-2,1 m átmérõjû forgórészekkel is találkozhatunk. A függõleges tengelyû forgórészek végén lévõ vízszintes tárcsákra (vagy laposvasból kialakított tartóra) a vízszintesen forgó - csuklósan rögzített - zúzókések vannak felerõsítve. A forgórészen a zúzókések egymáshoz képest 180o-kal vannak eltolva a statikus és dinamikus kiegyensúlyozás biztosítása céljából. A zúzókések egyes vagy kettõs felerõsítéssel nyernek kialakítást. A rotációs szárzúzók talajkövetését a hátul elhelyezett fúvott gumiabroncsú támkerekekkel biztosítják. A gépek - munkaszélességüktõl függõen - 1-, 2-, 4-, 6-, vagy 8-darab támkerékkel rendelkezhetnek. A támkerekekkel - a talajkövetésen kívül - a vágási sík magasságállítása is biztosított. Ez egyszerûbb gépeknél csap-furat átállítással vagy csavarorsós mechanizmussal van megoldva, a korszerûbb (3 vagy több forgórészes) gépeknél a vágási magasság beállítását hidraulikus munkahenger(ek) végzi(k) el.

Vízszintes tengelyû szárzúzó gépek

A vízszintes tengelyû szárzúzók függesztett, féligfüggesztett és vontatott kivitelûek lehetnek. A függesztett kiviteleken belül hátsó- és homlok-függesztésû megoldások is ismertek. A függesztett gépek hárompontos függesztõ szerkezetükkel kapcsolódnak az üzemeltetõ erõgépekhez. A munkavégzõ szervek - rotorok - mûködtetése, meghajtása szabadonfutós kardántengely közbeiktatásával, a traktor TLT-jérõl biztonsági tengelykapcsolón, kúpfogaskerekes hajtómûvön keresztül háromféle lehet: az egytengelyes, kisebb gépeknél egyoldali többsoros ékszíjhajtással, a középen osztott-tengelyû (nagyobb munkaszélességû) zúzóknál kétoldali 3-4 soros ékszíjhajtással, ill. a hajtómûtõl közvetlen lehajtással. A lengõkéses szárzúzók zártszelvényû vázát felülrõl és oldalról lemezburkolatok határolják le, míg hátulról a gépeket támkerekek támasztják alá. A csõbõl kialakított vízszintes forgórész hegesztett furatos tartóira (gumiágyazású) csapos felfüggesztéssel csatlakoznak a különbözõ kialakítású lengõkések. A kés-sorok egymással 90o-os szöget zárnak be, vagy spirál vonal mentén vannak felfüggesztve. A haladási iránnyal ellentétesen nagy kerületi sebességgel forgó (aprító-zúzó) lengõkések a szár- és egyéb növényi maradványokat a talajról felemelik, a szabad ütközés révén felaprítják - vagy ellenkés-sor esetén a zúzandó anyagot az álló ellenkés-sorra szállítva, ott törõ hatást kifejtve összezúzzák -, s a tarlón elterítik. A forgórész feletti teljesen zárt, merev vázszerkezet egy erõs szívóhatás létrehozását - s ezáltal a zúzandó anyag felemelését - szolgálja a megfelelõ munkaminõség biztosítás érdekében. A vízszintes tengely(ek) - a forgórész(ek) -, a csapágyazás, valamint a statikus és dinamikus kiegyensúlyozás révén nyugodt, egyenletes munkavégzést biztosít(anak). A rotor(ok) nagy fordulatszáma - a lengõkések nagy kerületi sebessége - biztosítja a felaprított anyag talajon való szétterítését, illetve az anyagterelõ lemez és az oszlató lemezek segítségével hátul történõ kifúvását. A lengõkéses szárzúzó gépek, többségének talajkövetését 2-4 db fúvott abroncsú gumikerék - az ún. támkerék biztosítja, de ismeretesek az acélgörgõs vagy csúszótalpas talajfelszín-követési megoldások is. Ezekkel a szerkezeti egységekkel - a talaj követése mellett - a vágási sík magasságának beállítására is lehetõség nyílik. A különbözõ lengõkéses szárzúzó gépeknél a vágási magasság - általában 3-30 cm közötti - beállítása mechanikus úton (csap-furat illesztéssel vagy csavasorsós mechanizmussal), a nagyobb (> 6,0 m) munkaszélességû gépek esetében hidraulikus munkahengerek segítségével, több fokozatban lehetséges. A szárzúzó-mulcsozó gépek kiválasztásához az 1. táblázat nyújt segítséget.

A vízszintes tengelyû szárzúzók tárgyalásánál külön kiemelést érdemelnek a burgonya szárzúzó gépek, amelyek zúzó-aprító kései - a bakhátas burgonyatermesztés (75-90 cm-es) sortávolságának és a bakhát felszín kontúrjának megfelelõen - különbözõ hosszúságban (általában több spirálvonal mentén) vannak felszerelve a forgórészre. Ezen szárzúzó gépek 2-, 4- és 6-soros kivitelben készülnek, alkalmazkodva a burgonyatermesztésben alkalmazott ültetõ gépekkel megvalósítható technológiákhoz. A 2- és 4-soros gépek függesztett kivitelben készülnek, míg a 6-soros szárzúzók kialakítása féligfüggesztett. A bakhátas burgonyatermesztés szárzúzásánál használatos gépek szerkezeti felépítése a hagyományos szárzúzó gépek felépítésével megegyező, szerkezeti egységeik is közel azonosak, így azok részletes ismertetésére jelen anyagrész nem tér ki. A burgonya szárzúzó gépek esetében megjegyzendõ, hogy az üzemeltetõ erõgép TLT-jérõl 540 vagy 1000 min-1 fordulatszámmal meghajtott forgórészek - ez az áttételek következtében a rotoroknál ~ 1200-2800 min-1-ot (30-40 m/s kerületi sebességet) jelentõ - nagy fordulatszáma, valamint a forgórész(ek) és a lengõkések szívó hatása, az elfekvõ burgonyaszárakat is felemeli, azok aprítása is megtörténik. A zúzókések kerületi sebessége a támasztás nélküli ún. „szabad vágás” sebesség-feltételét vékony szárú szálas növényekre vonatkozóan - ide sorolható a burgonyaszár is - lényegesen meghaladja és a vastag szárú növényekét pedig kielégíti. A burgonyaszár zúzására alkalmas szárzúzó gépek a 2. táblázatban kerültek összefoglalásra.

Vágószerkezetek

A szárzúzó gépek vágószerkezetei függõleges vagy vízszintes tengelyû kivitelben készülnek.

A függõleges tengelyû szárzúzók forgórészeihez - egymástól 180o-kal eltoltan - vannak felszerelve a csuklósan rögzített vágókések, amelyek vízszintes (forgó) mozgást végeznek. Egy-egy forgórész végén lévõ vízszintes tárcsához, esetleg laposvasból kialakított tartóhoz 1-1 egyenes vagy 2 db egyenes és 2 db hajlított vágókés kerül felszerelésre. A szárak levágására szolgáló kések általában egyenesek, de néhány konstrukciónál ívelt kialakítású késeket alkalmaznak a levágott anyag könnyebb továbbítása, jobb szétterítése érdekében. A kések anyaga laposacél és a vágóélek keményfémmel felrakottak. Duplakéses felszereltség esetén a legtöbb esetben rövid álló ellenkések is elhelyezést nyernek, amelyek elsõsorban tisztítási célokat szolgálnak. A vágókések (forgórészek) kerületi sebessége - a hajtástól, ill. a kialakítástól függõen - 60-80 m/sec közötti.

A vízszintes tengelyû szárzúzók csõtengelyének forgórészére a különbözõ kialakítású lengõkések csapos felfüggesztéssel vannak felszerelve. A csõtengelyen a lengõkések egymástól különbözõ osztásra, 90o-ban eltolva vagy spirálvonal mellett helyezkednek el. A gyártók az egyes növényi szármaradványok zúzásához különbözõ alakú és formájú késeket ajánlanak. A legfontosabb növényi maradványok zúzásához a következõ lengõkések használhatók: univerzális (vagy „Y”) kés: kukorica; napraforgó; dohány; búza; szõlõvenyige; fanyesedék zúzására; egyenes kés: szalma; búzatarló finom aprítására; hajlított kés: burgonyaszár eltávolítására; hajlított sarokkés: fû, gyepmûvelés; cukorrépa levélzúzására; lapát alakú kés: répalevél eltávolítás; rizsszalma aprítására; kalapács kés: szõlõvenyige; fanyesedék aprítás; bozótirtás; füves területek, gyep tisztítására.

Ezeken a lengõkéseken kívül általában használatos még a hajlított - univerzális - lengõkés és lapátkés kombináció (napraforgó, kukorica, dohány, stb.) szármaradványok zúzására, parlagon hagyott földek tisztítására, valamint az aszimmetrikus - különbözõ hosszúságú - késsorozat (a burgonyaszár zúzására). A szárzúzó gépek egyrésze (ellenkésekkel) ellenkéssorral is fel van szerelve, amely 1- vagy 2-soros lehet. Az ellenkéssorok a lemezburkolat belsõ oldalára szerelhetõk, ill. hegeszthetõk.

Gödöllõ, 2003. május 20.

(Dr. Fûzy József)

FVMMI GM Kht. - Gödöllõ

Szárzúzó, mulcsozó gépek fõbb mûszaki jellemzõi és forgalmazói* 1. táblázat
A gép (gépcsalád)

típusa
Gyártó ország Munka- szélesség (m) Vágó (zúzó)

szerkezet

rendszere **
Hazai gépforgalmazó

 

AGRIMASTER Olaszo. 0,85-6,0 VT és FT PENDA Kft., Budapest
AGROVIL Portugália 1,2-3,0 VT és FT MAGDALENA M.o. Kft., Siófok
AS-GP (GS) Magyaro. 1,2-1,8 FT AGRO-SAT 2000 Kft., Novazágorhida
BERTI; BREVIGLIERI Olaszo. 1,0-5,0 VT és FT DAP Kft., Érd; IKR Rt., Bábolna
BVZ Magyaro. 1,0-2,15 VT Bagodi MEZÕGÉP Kft., Bagod
CALDERONI Olaszo. 1,2-2,6 VT SASFORM Kft., Kecskemét
EMY ELENFER Olaszo. 1,2-3,0 VT és FT ÁDÁM & TÁRSA Kft., Debrecen
EN; EN/A; ER; LV; TEN Olaszo. 1,3-2,8 FT ALFA-GÉP Kft., Békéscsaba
FALC ALCE; SUPER ALCE Olaszo. 1,6-6,4 VT és FT VEKTOR Rt., Gyõr
FARMER; GREEN TECHNIK Olaszo. 1,3-2,0 VT HUNDUNA Bt., Budapest
INO M; TFZ; UNI Szlovénia 1,1-3,0 FT AGROSET Bt., Baja
KIRCHNER SH; SM Ausztria 1,3-3,0 VT HANDEL Kft., Gyõr
KUHN BNG; BNU; NK; RM Franciao. 1,5-5,0 VT és FT KÉSZENLÉT Rt., Pápa IKR Rt., Bábolna KITE Rt., Nádudvar
KVERNELAND Olaszo. 2,5-6,0 VT KVERNELAND H. Kft., Szolnok
LAGARDE SX Franciao. 3,2-4,8 VT  
M.E.A.A.T; TIFERMEC Olaszo. 0,8-3,7 VT és FT AGRÁCIÓ Kft., Gödöllõ
M 1417; RZ 1,75 Magyaro. 1,75 FT Gyöngyösi Mezõgép és Jármûtechnikai Kft., Gyöngyös
M-1421/F Magyaro. 2,87 FT Szolnoki MEZÕGÉP Rt., Szolnok
MASCHIO BS; CL; CR Olaszo. 1,5-4,6 VT és FT INTERAT Rt., Bicske
MU Cseho. 1,8-3,6 VT AGROWOLF Kft., Szolnok
MURATORI MT Olaszo. 1,0-3,2 VT SZEGÁNA Kft., Szeged
NOBILI Olaszo. 1,2-6,3 VT és FT AGROKER Kft., Kecskemét
ORSI; PERUZZO; PRESTIGE Olaszo. 1,1-2,1 VT és FT HUNDUNA Bt., Budapest
RZ-1,1; RZ-1,5 Magyaro. 1,1-1,5 FT DSD Dr. Scholz Kft., Hort
SOVEMA Olaszo. 1,2-2,2 FT DANUBIUS-MARKET Kft., Tata
TIERRE Olaszo. 1,3-5,0 VT és FT PANEVIKO Kft., Budaörs
TIGRE; TORTELLA Olaszo. 1,3-4,6 VT és FT AGROKER Rt., Nyíregyháza
VOGEL-NOOT Ausztria 1,0-4,0 VT és FT VOGEL & NOOT Kft., Mosonmagyaróvár
Z-1,5; Z-2; Z-3 Lengyelo. 1,5-3,0 FT MEGÉV Kft., Vác
Z-008; SL-2; SL-3 Lengyelo. 2,0-2,8 FT IHÁSZ Kereskedõház Kft., Szolnok
Z-936; Z-963 Lengyelo. 1,5-3,0 VT és FT AGRO-MAN Váll., Tiszavasvári
Megyjegyzés: * Forrás: Mezõgazdasági gépek katalógusa 2003. ** Rövidítés: VT = vízszintes tengelyû; FT = függõleges tengelyû
Burgonyaszárzúzó gépek fõbb mûszaki jellemzõi és forgalmazói* 2. táblázat
A gép (gépcsalád) típusa Gyártó ország Munka- szélesség (m) Soros száma (db) Hazai gépforgalmazó
BASELIER LKB Hollandia 1,5-4,5 2-4-6 IKR Rt., Bábolna
BFG Magyaro. 1,6-3,0 2-4 OPTIGÉP Kft., Békés
GRIMME KS Németo. 1,5-4,5 2-4-6 VEKTOR Rt., Gyõr
KVERNELAND UNDERHAUG/AMAC Hollandia 1,5-3,6 2-4 KVERNELAND H. Kft., Szolnok
M-1406 Magyaro. 3,0 4 ALEX Kft., Szolnok
ORSI MPSO Olaszo. 1,2-3,2 2-4 HUNDUNA Bt., Budapest
PLANET AGRO LKB Hollandia 1,5-4,5 2-4-6 PLANET AGRO Int. Kft., Hatvan
RUMPSTAD Hollandia 1,5-4,7 2-4-6 TEMPEL Kft., Tiszakécske
STRUIK Hollandia 2,0-3,8 2-4  
WÜHLMAUS ZK Németo. 1,75 2  
SBO Jugoszlávia 1,5-2,7 2-4 L.F.M. Bt., Baja
Megjegyzés: * Forrás: Mezõgazdasági gépek katalógusa 2003.