MENÜ

Invite pályázat ’2003

Oldalszám:
2014.08.12.
A pályázat tárgya

Az Invite eljárás gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai 2003-ban

A pályázat témája

Az Invite eljárás biológiai, környezetvédelmi és alkalmazástechnológiai hatásainak gyakorlati tapasztalatai. A pályázatnak az alábbi alpontokat kell tartalmaznia:
  1. zsgálat címe,
  2. zsgálat célja,
  3. zsgálat módszere,
  4. mények és tapasztalatok
  5. Javaslatok


A pályázatban 4 db diafelvétellel, vagy 4 db 3. 000.000 pixel felbontású digitális fényképpel kell igazolni az Invite használatánál megfigyelt eredményeket, tapasztalatokat. A pályázat 1, 5 sortávval és minden oldalon 2 – 2 cm margóval Times New Roman 12-es betûtípussal gépelve a mellékletekkel együtt legfeljebb 10 oldal lehet. A pályázatra, az azonosításra alkalmas jeligét kell rá felírni. A fotókat külön a mellékletben, vagy diával, vagy a megadott felbontású digitális fényképeket tartalmazó adathordozóval (CD) 2 példányban kell beadni. A pályázatot nem kell beköttetni.

Pályázat feltétele

A pályázat növényvédelmi mérnökök számára hirdetett nyílt pályázat. A pályázat feltétele a növényvédõ mérnöki kamara által bejegyzett tevékenység, amit a pályázati anyaggal egyben küldött, jeligés zárt borítékban, a pályázó nevét és értesítési címét tartalmazó „a névvel ellátott növényvédõ mérnök” bélyegzõvel lepecsételt levélpapíron kell tanúsítani. A pályázaton részt vehetnek azok a fentnevezett szakemberek, akik az Invite EC-t a gyakorlatban légi kijuttatással alkalmazták és tapasztalataikat a megadott formában dokumentálva jeligés zárt borítékban „Invite pályázat 2003” felirattal 2003. szeptember 15 –ig beküldik a Biomark Kft. Budapest IV. kerület Nagysándor József út 10 címére.

A pályázat elbírálása

A pályázatot 3 tagú szakmai zsûri bírálja el, aminek összetétele az alábbi: 1 fõ a Biomark Kft. részérõl, 1 fõ külsõ semleges kutatóintézeti rovartani munkatárs, 1 fõ marketing, vagy marketingkommunikációs szakember. A pályázat értékelését az alábbi négy szempont alapján, mindegyiket külön – külön 1 – 10 pont között pontozva végzik:
  1. az Invite újszerûségének bemutatása a gyakorlati alkalmazásban (1 – 10 pont),
  2. szakmai és módszertani megfelelés (1 – 10 pont)
  3. a vizsgálat tapasztalatai, annak gyakorlati használhatósága (1 – 10 pont),
  4. a fotók tapasztalatokat alátámasztó, bizonyító ereje (1 – 10 pont).


A pályázat díjazása

A szakmai zsûri 1 elsõ díjat, 2 második díjat és 3 harmadik díjat, tehát összesen 6 díjat oszt ki, az alábbiak szerint:

Az elsõ díj 100. 000 Ft, a két második díj 50. 000 - 50. 000 Ft, a három harmadik helyezett 3 30. 000 – 30. 000 Ft értékû készpénzdíjazásban részesül.

A díjat késõbb meghatározott nyilvános díjátadási ünnepélyen, a pályázat valamennyi résztvevõjének a meghívásával ünnepélyes keretek között adják át. A díjazottak ezen a rendezvényen 10 – 10 perces elõadásban prezentálják eredményeiket.

A pályázatról felvilágosítást a Biomark Kft. munkatársai adnak.

Biomark Kft.
Budapest, IV. Nagysándor József út 10.
1046.