MENÜ

Terményszárítás természetes levegővel

Oldalszám: 7
2014.08.11.

A kukorica természetes szárítása

A természetes légszárítás egy energiatakarékos szárítási módszer, amely különösen jól illeszthető a hazai időjárási viszonyokhoz. A jó minőségű szárított termék, amelyben nincs a magas hőmérséklettel járó maghéj feszültség-repedés illetve hő okozta károsodás, egy vonzó megoldás. Azonban jó üzemszervezési gyakorlatokat kell követni ahhoz, hogy kielégítő szárítási eredményeket érjünk el.

A technológia alkalmazásának előfeltétele az olyan gabona tároló, amelynek padozata teljes felületen szellőztethető.

Az eddigi tapasztalatok szerint egyik legfőbb gond ezzel a módszerrel az, ha túl nedves gabonával terhelik túl a tartályt, amit romlás és értékcsökkenés nélkül akarnak kiszárítani, főleg ha a tartályt egy vagy két nap alatt töltik fel. Ha már feltöltötték a tartályt, akkor a szárító ventilátorokat úgy kell működtetni, hogy biztosítsa, hogy a gabona biztonságosan száradjon ki a kívánt nedvesség szintre, és közben minimális energiát használjon fel. Annak megértése, hogy a szárítás hogyan megy végbe a tárolóban, segít összefogni a javaslatokat ezeknek a céloknak az elérésével.

A szárítási folyamat

A szárítási folyamat alatt, egy élesen elkülönülő nedvesség profil fejlődik ki a tárolóban, a tárolt termény rétegvastagság függvényében. A tényleges szárítás egy 30-60 cm vastag szárító zónában megy végbe, amely felfele halad a kukoricán tárolt rétegén keresztül, ahogy az szárad. A szárító zóna mögötti kukorica közelít a szárító levegővel egyensúlyban levő nedvesség tartalomhoz. A szárító zóna előtt levő kukorica nedvességtartalma viszonylag változatlan marad. A tárolt kukorica felszínhez legközelebb levő része romlik meg a legnagyobb valószínűséggel, ha a szárító zóna mozgása túl lassú.

A szárító zóna mozgási sebessége nagymértékben függ a szárító levegő körülményeitől, a tartályban levő kukorica nedvességtartalmától, valamint a ventilátor által biztosított légáramlási sebességtől. Ezek közül a tényezők közül a szárító zóna mozgása kapcsolódik a legközvetlenebbül a légáram mennyiségéhez. Ha megkétszerezzük a légáramlási sebességet, akkor a szárító zóna mozgási sebessége szintén megkétszereződik. Ha a ventilátor nem működik folyamatosan, akkor a szárítási sebesség arányosan csökken. Ezért, általában kívánatos folyamatosan működtetni a ventilátort egészen addig, amíg a szárító zóna keresztül nem halad a kukoricán és az egész kukorica ki nem szárad legalább 18%-ra. Az időjárási körülményeknek csekélyebb hatása van a szárító zóna mozgására. A szárító levegő körülményei a szárító zóna alatt elhelyezkedő kukorica nedvességtartalmát befolyásolja. A mellékelt táblázatban található információk segítségével meghatározható az a nedvességtartalom, amelyre a kukorica ki fog száradni adott levegő hőmérséklet és relatív páratartalom mellett. Például 10°C fok és 70% relatív páratartalom mellett a levegő 15,4%-os nedvességtartalomra fogja kiszárítani a kukoricát.

Táblázat: A szemes kukorica egyensúlyi nedvességtartalmai

cellspacing="0">

<font

face="Times New Roman CE, serif">Hõmérséklet

(°C)

<font

face="Times New Roman CE, serif">Levegõ relatív páratartalma (%)

40

50

60

70

80

90

……………………….

Nedvességtartalom (%) ……………………………….

0

5

10

15

21

12,7*

11,9

11,2

10,6

10,0

13,9

13,1

12,5

11,9

11,4

15,2

14,5

13,8

13,3

12,7

16,7

16,0

15,4

14,8

14,3

18,6

17,9

17,3

16,8

16,3

21,1

20,5

20,2

19,7

19,3

* 1 százalékpontot le kell vonni az újranedvesedés miatt.

A táblázatot az újranedvesedés bemutatására is lehet használni úgy, hogy a nedvességtartalmakból levonunk egy százalékpontot. Ez azt a tényt tükrözi, hogy nehezebb visszaadni a nedvességtartalmat a szemekbe, mint kivonni onnan. Tehát 10°C fok és 70% relatív páratartalom mellett a levegõ csak kb. 14,4%-ra fogja újranedvesíteni a kukoricát, nem 15,4%-ra.

Az újranedvesítés általában csak egy kis mennyiségû kukoricát érint a tartály alján. Ezt a kukoricát többször újra lehet nedvesíteni, és ki lehet szárítani ahogy a szárító zóna keresztül halad a kukoricán. Mivel a szárító zóna mozgása az elsõdleges szempont, ezért a ventilátor mûködtetése a rossz idõjárás rövid idõtartamai alatt csak kis mértékben befolyásolja a szárítási összteljesítményt.

A kukorica betakarítási nedvesség korláta

Természetes légszárításnál a maximális megengedhetõ kukorica nedvességtartalom nagymértékben függ a szárító ventilátor által biztosított légáram mennyiségétõl. Minimum 0,75 m³/to javasolt. A természetes légszárító rendszereket jellegzetesen 1,0 m³/to légszállításra tervezték. Teljesen perforált szárító padlózatra van szükség ezeknek a légáramlási sebességeknek az alkalmazásához és egységes légáram elosztás biztosításához.

Az idõjárási körülmények mind a szárítási sebességet mind pedig a penész növekedés és fejlõdés sebességét befolyásolják. Így, a maximális megengedhetõ nedvességtartalom változik a betakarítás dátumától, valamint az államon belüli különbözõ elhelyezkedéstõl függõen is. A módszer javasolt betakarítási nedvességeket tartalmaz az elhelyezkedés, betakarítási idõpont és légáramlási sebesség számos különbözõ kombinációjára. Megjegyezzük, hogy a kukoricát magasabb nedvességtartalommal lehet betakarítani és szárítani késõ õsszel, amikor a hõmérséklet alacsonyabb. A betakarítási nedvesség szintén növelhetõ, ahogy dél, dél-nyugat Magyarország melegebb, magasabb páratartalmú körülményeitõl az ország hûvösebb, szárazabb körülményei felé haladunk. Ne felejtsük el azonban, hogy a magasabb nedvességgel rendelkezõ kukorica betakarítása hosszabb ideig tartó szellõztetõ ventilátor mûködtetést igényel, ami nagyobb energiafelhasználással jár együtt. A szárítási teljesítmény általában akkor a legkielégítõbb, ha 20-21%-os kukoricát takarítanak be körülbelül október közepén.

A szárítási idõ függ a betakarítás idõpontjától, a kukorica nedvességtartalmától, a légáramlási sebességtõl, és a helyi idõjárási körülményektõl. A ventilátor mûködtetési eljárásai szintén befolyásolják a szárítási folyamat befejezéséhez szükséges idõtartamot.

Hazánkban a természetes szellõztetéses terményszárítás környezeti feltételei megfelelõek, a forgalomban lévõ szellõzõpadozatos terménytárolók kiválóan alkalmazhatók a gyakorlatban.

Horváth Ferenc

Környezetvédelmi szakmérnök