MENÜ

A GMO növények elterjedésének lehetőségei

Oldalszám: 99
2014.08.11.

Lapunk múlt évi, 4. számában adtunk részletes áttekintést a GMO-k (genetikailag módosított szervezetek) szerepéről és használatuk lehetőségeiről a takarmányozásban. Az utóbbi egy hónapban pedig, sok új történt ezzel kapcsolatban, ezért célszerű a kérdésre röviden visszatérnünk, jól lehet a változások nem alapvetők.

A termesztéssel és a kereskedelemmel foglalkozó országok erősen megosztott figyelemmel tekintetnek mind a GMO növényekre, mind pedig az élelmiszerekre vonatkozó esetleges tiltásokra vagy erős kontrollra. Az EU változatlanul fenntartja azt a véleményét, hogy a GMO-k használatát és kereskedelmét tiltani vagy szigorúan ellenőrizni kell. Japán hajlik ugyan erre. Az USA viszont azt állítja, hogy a GMO-knak kétségtelen előnyei vannak, és hogy a GMO anyagok nemzetközi kereskedelmének teljes tiltása, hiba. A GMO-k alkalmazásának problémája, hogy jövőbeli következményei megjósolhatatlanok. Nem lehet kérdéses, hogy nem okozhatnak semmiféle közvetlen veszélyt sem az emberekre, sem a környezetre. Azonban a GMO-k olyan „mesterséges” anyagok, amelyeket biotechnológiai módszerekkel állították elõ. Ellentétesek lehetnek a természet törvényeivel, és ezért, a közeli vagy távoli jövõben, mégis csak kiszámíthatatlan károkat okozhatnak akár az embereknek, akár a környezetnek. Más oldalról tekintve, a GMO-k forradalmasíthatják a mezőgazdasági termelést, és lehet, hogy ez az egyetlen megoldása a jövő élelmiszerhiányának, amit a világ népességrobbanása és a klimatikus változások idézhetnek elő.

Ami az elterjedéssel kapcsolatosan minden képen megjósolható, hogy a közeli jövõben komoly viták lesznek a WTO tagországai között, arról, hogy kell-e, lehet-e az ilyen anyagokat betiltani vagy forgalmukat erősen korlátozni a nemzetközi kereskedelemben. Vagyis az a kérdés, hogy lehet-e korlátozni a nemzetközi kereskedelmet „elõvigyázatossági elv” alapján. Ez az elv azonban nem eléggé egyértelmű a WTO szerződésekben. Az ebben a témában leginkább a tárgyhoz tartozó WTO szerzõdés a „Megállapodás egészségügyi és növény-egész­ség­­­­ügyi intézkedésekrõl” (Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures – röviden: SPS Megállapodás). Ez csak akkor engedi meg élelmiszerek, állatok és növények nemzetközi kereskedelmének korlátozását, ha ilyen esetben, a Tagország gyakorlatában, van kockázatelemzés, ami bizonyítja, hogy az intézkedés azon kockázat elkerülése érdekében szükséges, amit a kérdéses anyag importja okozhat. A megállapodás, az „elővigyázatossági elv” alapján, intézkedéseknek csak ideiglenes bevezetését engedélyezi.

A „Biobiztonsági Ajánlás” (az ún. Cartagena Protocol, aláírták 2000. január 29-én), ami része az ENSZ Biológiai-változatosság Egyezményének (United Nations Biodiversity Convention), és amiben sok WTO Tagország is részt vesz, sokkal engedékenyebb „elõvigyázatossági elv” alapján engedélyezi a GMO anyagok nemzetközi kereskedelmének szabályozását. E szerint, egy adott tétel letiltható, vagy a GMO anyagtartalma ellenõrizhetõ, még akkor is, ha veszélye az emberi egészségre és a környezetre nem azonnal nyilvánvaló. Ez egy ellentét az SPS Megállapodás (ami része a WTO Egyezménynek) és a Cartagena Ajánlás (ami viszont része az ENSZ Egyezménynek) között.

A fentiekben leírtak ellenére, a tendenciák nem változtak az utóbbi két évben. Továbbra is az USA vezet mind a kutatás–fejlesztés, mind a termesztés–feldolgozás mennyiségében.

Ami új, az néhány hazai és Európai rendelkezés illetve értelmezés megjelenése. Ezek, idõrendben a következõk.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 82/2003. (VII. 16.) rendelete a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjérõl, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról. A rendelet (megjelent a Magyar Közlöny 2003/85. számában) kiegészíti a géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi XXVII. törvényt, pontosan meghatározva azt a dokumentációt, ami a tevékenység megkezdéséhez (ill. folytatásához) szükséges, illetve ismerteti a nyilvántartási eljárást.

Két olyan híradás jelent meg Brüsszelben ez év július végén, ami a GMO-kal foglalkozik. Az egyik címe „Napirenden a GMO-kra vonatkozó európai törvényhozási keretek”. A hír szerint, a Miniszterek Tanácsa elfogadta két EU Bizottság javaslatát, amelyek megalapoznak egy tiszta EU értelmezési rendszert a GMO-k nyomon követésére és jelölésére, valamint annak szabályozására, hogy hogyan kell megjelölni a piacon megjelenõ, GMO-t tartalmazó, élelmiszereket és takarmányokat. Pontosan meghatározza a GMO termékek követhetõségét a farmtól az asztalig. A most meghatározott elõírások lehetõvé teszik, hogy a vásárlók egyértelmûen választhassanak az élelmiszer kínálatból. A tervezett rendelkezés kitér a követhetõségre, a jelzésmódokra, meghatározza a GMO élelmiszer- és takarmány fogalmát, megadja a határértékeket, rendelkezik a GMO-k tudományos kutatásokkal alátámasztott biztonságáról, az ún. meghatalmazási eljárásokról (ez a tagországok külön rendelkezéseinek lehetõségeit jelenti), és a nem GMO és GMO termékek együttes jelenlétérõl a piacon.

A másik EU hír, szintén a GMO és nem GMO termékek egyidejû megjelenésével foglalkozik. 2003. július 23-án az Európai Bizottság nyilvánosságra hozott egy ún. irányelvet, amelyben ismerteti a legjobb gyakorlat és stratégia fejlesztésének lehetõségét a genetikailag módosított termények, valamint a hagyományos és organikus termelésbõl származó termékek között. Az irányelv segítséget ad a tagországoknak ahhoz, hogy kialakítsanak egy használható együttmûködést és megegyezést az EU szabályozással. Az irányelv megállapítja az alapvetõ elveket, a technikai és eljárási lehetõségeket, amelyeket a nemzeti, a regionális és a helyi szinteknek megfelelõen lehet kialakítani. Az irányelv ismerteti a tagországok felelõsségét, és tisztázza a GMO és nem GMO termékek egyidejû piacon létébõl származó feladatokat (pl. a betakarítás, a szállítás, a raktározás és a feldolgozás alatti lehetséges, de nem kívánatos keveredés következményeit).

Összefoglalóan azt kell megállapítani, hogy Európa továbbra is fontosnak tartja a GMO élelmiszerek és takarmányok határozottan szigorú ellenõrzését, és hazánk rendelkezéseivel ehhez csatlakozik. Azt, hogy az elkövetkezendõ években a GMO termékek felhasználása hogyan fog alakulni, ezt részben a WTO keretében kétoldalú tárgyalások fogják tisztázni, egyelõre azonban úgy néz ki, hogy az európai társadalom tiltakozik a GMO termékek használata ellen.

Dr. Gundel János – Regiusné Dr. Mõcsényi Ágnes

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet,

Herceghalom