MENÜ

LIMAGRAIN Magyarországon

Oldalszám:
2014.06.26.

Nagy lépés a kukorica-, kiugró siker a napraforgó vetõmagok értékesítésében

A Limagrain magyarországi önálló kereskedelmi tevékenységét 2000-ben kezdte meg. Ezen rövid idõ alatt az LG márkanév alatt forgalomba került kukorica és napraforgó hibridek széles körben elterjedtek és kedveltté váltak, a LIMAGRAIN Magyarország Kft. a magyar vetõmagpiacon jelentõs szerepet betöltõ vállalattá fejlõdött.

A 2003. évi értékesítési szezonban ismét jelentõs elõrehaladást értünk el a kukorica vetõmagok forgalmazásában, töretlenül folytatva a 2000 óta tartó felfelé ívelõ pályát. A napraforgó-értékesítés kiugró eredményt ért el, 12% feletti piaci részaránnyal a harmadik legnagyobb szereplõje lettünk a magyarországi napraforgó vetõmagpiacnak.

LG kukoricanemesítés és eredményeiAz 1990-es években megkezdett termékfejlesztés, s az azt követõen beindított magyarországi kukoricanemesítõ állomás sikeresen teljesítette a kitûzött feladatokat: nagy termõképességû, gyors vízleadású, kiváló alkalmazkodóképességû LG kukoricák, hibridek egész fajtasora került minõsítésre.A termékfejlesztés folyamatos, minden évben újabb és újabb minõsített hibridekkel jelenünk meg, s évrõl évre nagyszámú LG fajtajelölt vizsgázik a teljesítmény-kísérletekben is. Mindezek további fejlõdés lehetõségét rejtik magukban, s mutatják a LIMAGRAIN nemesítésének hatékonyságát és erejét.A Limagrain piaci sikereit a kiterjedt nemesítési hálózat, illetve az ebben folyó rendkívül nagyszámú, világszínvonalú nemesítési programok alapozták meg. A Limagrain Csoport keretei között 23 nemesítõ állomás található szerte a világon, amelybõl 9 Nyugat- Európában, 1 pedig Magyarországon mûködik.A Limagrain hosszú távon kíván megbízható partner lenni Magyarországon, s ennek jeleként 1998-ban kísérleti és nemesítõ állomást létesített hazánkban. A dél-alföldi régióban megvalósuló nemesítési programok célja a magyar viszonyoknak megfelelõ, valamint a Kárpát-medence országainak igényeit kielégítõ, piacképes kukorica és napraforgó hibridek elõállítása. A magyar nemesítõ állomás része az LG egész világra kiterjedõ nemesítési hálózatának, mindennapi tevékenysége pontos összhangban áll a többi állomás hasonló feladataival.A 2004. évi vetési szezonban 14 LG kukorica hibridet ajánlunk tisztelt partnereink figyelmébe. Széles körû termékkínálatunk lehetõvé teszi, hogy FAO 280-tól a FAO 530-ig a legkiválóbb termõképességû szemes kukoricák mellett extenzívebb, nagyobb alkalmazkodóképességû hibridekkel, kettõs hasznosítású, illetve silóhibridekkel is rendelkezésre álljunk.

Szemes kukoricáink közül elsõsorban az „LG HÚZÓSNÉGYESE” hibridjeit ajánljuk tisztelt partnereink figyelmébe. Az LG 23.05 (FAO 290), LG 33.62 (FAO 370), LG 23.72 (FAO 380) és LG 24.25 (FAO 450) az elmúlt években bebizonyították, hogy az LG hibridekre jellemzõ magas terméshozam, zöldszáron érés, illetve az ennek ellenére gyors vízleadás olyan kedvezõ agronómiai tulajdonságokat kölcsönöznek termékeinknek, melyek értéket jelentenek a kukoricát termelõ gazdáknak.Gyengébb termõhelyi adottságok között gazdálkodó partnereink figyelmébe a „biztonsági csomagunkat” ajánljuk, ami több olyan értékarányos áron forgalomba kerülõ kukorica hibridet jelent, melyek fõ vonása abban rejlik, hogy rendkívüli termésbiztonsággal rendelkeznek. Kiemelkedõ hibridjeink ebben a kategóriában az LG 23.06 (FAO 320) és az LG 2481 (FAO 480). Mindkettõrõl elmondható, hogy alkalmazkodóképessége, szárazságtûrése évek óta töretlenül népszerûvé teszi a legkülönbözõbb termõhelyi adottságok között gazdálkodók széles körében.Siló- és kettõs hasznosítású hibridjeink köre bõvült az idei esztendõben. A már népszerû Burton (FAO 430) silóhibridünk mellé egy új hibridet, a HELDER-t (FAO 580) is szeretnénk hasonló sikerrel bevezetni a mennyiséget és minõséget egyaránt szem elõtt tartó gazdálkodók körében. Kettõs hasznosításra a már több éve bizonyított LG 24.47 (FAO 470)-et ajánljuk.

LG napraforgó hibridekAz LG napraforgó hibridek a köztermesztésben jelentõs szerepet vívtak ki maguknak az elmúlt két évben Magyarországon. A gazdálkodók nagy területen termesztik hibridjeinket, köszönhetõen az LG napraforgókra jellemzõ kiváló termõképességnek, magas olajtartalomnak és kedvezõ betegség toleranciának . Ezek a tulajdonságok együtt, egymást erõsítve jelennek meg hibridjeinkben.A 2004-re ajánlott LG napraforgó fajtasorunk mindegyik éréscsoportban tartalmaz „prémium kategóriás” hibrideket. Közülük a korai érésû DIABOLO PR kitûnõ agronómiai tulajdonságai miatt az ország egész területén, a gyakorlatban igazoltan kiváló eredménnyel termeszthetõ.A Limagrain Magyarország Kft. a 2004-es vetési idõszakra olyan versenyképes kukorica és napraforgó termékválasztékkal áll rendelkezésre, mely az ország egész területén, intenzív és extenzívebb termesztési eljárásokhoz egyaránt optimális választási lehetõséget kínál.Dr. Kupi Károly