MENÜ

Szecskázógépek üzemeltetése

Oldalszám: 14
Dr. Kelemen Zsolt 2014.06.18.

A mezõgazdasági termelés átszervezésének befejeztével a birtokstruktúra átrendezõdése után a szarvasmarha-tartás hús- és tejtermelés viszonyai is stabilizálódni látszanak. A kialakult telepek nagyságát tekintve a tehénállomány legnagyobb százalékban (77%) a 600 és 1000 vagy afeletti telepeken található.

Ezen és a további 23%-ot kitevõ tehenet tartó kisebb üzemekben is a takarmány ellátásában a jó minõségû tömegtakarmányok, a kukoricaszilázs, ill. a különbözõ vegyes vetésû kerekékekbõl készült szilázsnak meghatározó szerepe van, akár a hús- akár a növendék, ill. szárazon álló vagy a tejelõ állományról van szó.

A nagyteljesítményû és egy 600-1200 db-ból álló tejelõ állomány silókukoricaszilázsból történõ egész éves ellátásához, a ma már nálunk is széles körben alkalmazott TMR etetési technológiában 4500-9000 t, ill. 450-900 vagon jó minõségû takarmány szükséges. A jó minõség meghatározza a tejtermelés színvonalát és ebbõl adódóan a jövedelmezõséget is. Az elrontott és rossz minõségû tömegtakarmányok hatékonyságát a kiegészítõkkel és premixekkel, takarmányadalékokkal sem lehet javítani, ezeknek a takarmányadagokba való növelése már csak a termelési költségek emelkedését eredményezheti.

A jó minõségû és nagy volumenû kukoricaszilázs készítéséhez a nagy hozamokat adó, és jó beltartalmi értékekkel rendekezõ fajták használata mellett elengedhetetlen feltétel a megfelelõ mûszaki háttér, a nagyteljesítményû szecskázók, a megfelelõ szállító- és tömörítõ kapacitás biztosítása. A korszerû, nagyteljesítményû szecskázógépek gépcsalád elven épülnek fel, ami azt jelenti, hogy a funkcionális szerkezeti részeket tekintve azonos elemekbõl (pl. behordószerkezet), azonos geometriai méretû szecskázódob és szemroppantó berendezés, valamint anyagtovábbító ventilátor, a lényeges eltérés a szecskázógép kategóriájának megfelelõen beépített motorok teljesítményében van. A beépített motorok is hasonló módon, többnyire azonos kivitelûek, pl. azonos lökettérfogatúak, eltérés tehát csak a beadagolt tüzelõanyag mennyisége alapján levehetõ teljesítményben van. Az európai, ill. hazai piacon jelenlevõ jelentõsebb, ill. azt uraló szinte valamennyi gyártó cégnek (JOHN DEERE Co., CLAAS GmbH, NEW HOLLAND Belgium, B.v., KRONE GmbH) családjait 500-600 kW motorteljesítménnyel egy-egy kiemelkedõ csúcsteljesítményû tagja zárja. A szecskázógépeken megnövelt anyagáteresztõ keresztmetszetek, és a gépcsaládoknak még kisebb tagjaiba beépített 250-350 kW teljesítményû motorok következtében – a beállított szecskahossztól függõen – 120-200 t/h, vagy esetleg ettõl is nagyobb áteresztõképességgel tudnak dolgozni a gépek. Ezt a nagy áteresztõképességet azonban csak megfelelõ, 6-8-soros silókukorica adapterekkel lehet kihasználni. Természetesen ezek az adapterek – a nagy munkaszélesség következtében – összecsukható változatban készülnek. (1. ábra)

A mai takarmányozási, ill. szenázskészítési gyakorlatban egyre nagyobb szerepet kapnak a különbözõ silókukorica hibridek és cirok keverékek. A silókukorica és cirok hibridnek vegyes vetésénél a szilázs beltartalmi jellemzõit a kukorica és cirok aránya meghatározza, ezért a mindenkori helyi viszonyoknak (talajállapot, idõjárás, csapadék) megfelelõen kell a vetett sorok arányát meghatározni. A cirok intenzív növekedési esélyére való tekintettel, talán az 1/3-ad cirok 2/3-ad kukorica arány lehet célszerû. A silókukorica és cirok jó eredményeket hozhat a hagyományostól (76,2 cm) eltérõ 45-50 cm sortávolságú vetés esetén is. (2. ábra) A hagyományos és vegyesen (cirokkal) vetett silókukorica betakarítására nagyon jól használhatók a 6-8-10-soros hagyományos, 76,2 cm sornak megfelelõ munkaszélességû, sorfüggetlen adapterek. A sorfüggetlen adapterek nem érzékenyek a csatlakozósorokra, és jól használhatók a 45-50 cm-re vetett állományban is. A sorfüggetlen adapterek – konstrukcióit tekintve – három csoportba sorolhatók.

A CLAAS rendszerû adapterek, melyeket a CLAAS JAGUAR, ill. a NEW HOLLAND FX szecskázó családokon alkalmaznak, 6-sornak megfelelõ munkaszélesség esetén, két nagyobb átmérõjû és két kisebb átmérõjû, míg a 8-soros, a nagyobb munkaszélességnek megfelelõen 4 db nagyobb átmérõjû forgó koronggal van felszerelve. A forgó korongra szerelt kések a lábon álló növényt levágják és a korongok továbbító ujjai a középen elhelyezett anyagtovábbító csigához juttatják a silókukoricát vagy a cirkos keveréket. (3. ábra)

 A JOHN DEERE Co. szecskázógép családjait a „KEMPER” adaptergyártó cég (mely cég egyébként JOHN DEERE Co.-hoz tartozik) sorfüggetlen adapterével szerelik fel. A KEMPER cég adapterei a nagyobb, 6-8-10-sor munkaszélességnek megfelelõ változatban 6-8-10 db vágókésekkel, és a levágott anyagot továbbító csipkés tárcsákkal felszerelt forgó dobokból áll. A forgó dobokat gúla alakú terményterelõk választják el egymástól. A forgó dobok a levágott anyagot az adapter vázkeretében csapágyazott csipkés anyagtovábbító hengerek juttatják a tömörítõ, ill. adagolószerkezetre. Az adapter gyorscsatlakozókkal kapcsolható az alapgépre. Szállítási helyzetben az adapter két szárnya hidraulikus munkahengerek segítségével felcsukható. (4. ábra)

A KRONE GmbH sorfüggetlen adaptere 8-10-12 sornak megfelelõ munkaszélességgel készül. Az adapter függesztõ kerete szintén gyorscsatlakozókkal kapcsolható az alapgép etetõszerkezetéhez, hajtását kardántengelyen és biztonsági tengelykapcsolón keresztül kapja. A függesztõ kerethez kapcsolódik csapszegekkel, a hidraulikus munkahengerekkel kétoldalt felhajtható a vágószerkezetet és az anyagtovábbító végtelenített és ívelt fülekkel ellátott láncot tartó kétoldali keret. A 10-soros változat esetében a két-két felhajtható keretben 5-5 db fogazott tárcsát csapágyaztak, melyek feladata a kukoricaszár levágása. Az anyagtovábbító végtelenített láncon az ívelt fülek 3-sorban helyezkednek el. (5-6. ábra)

 

A mai korszerû szecskázógépek mindegyikét felszerelik szemroppantó hengerekkel. A szemroppantó hengerek használatával a silókukorica magasabb száraz, ill. kisebb nedvességtartalom mellett takarítható be, vagyis a takarmány beltartalmi jellemzõi az érettebb kukorica szemek követketében jobb. A szemroppantó hengerek alkalmazása ugyanakkor nem jelent számottevõ teljesítménycsökkentést, és nem növekszik a fajlagos hajtóanyag-fogyasztás értéke sem számottevõen. (7. ábra) A szemroppantó hengerek távolsága elektromechanikus távvezérléssel a vezetõfülkébõl könnyen és gyorsan beállítható. Az üzemi mérések (MGI, Gödöllõ) azt mutatják, hogy a szemroppantás hatékonysága 4 mm távolság esetén kielégíti az 5 % alatti sértetlen szemekre vonatkozó követelményt. (8. ábra)

A nagyteljesítményû szecskázók üzemi tömegteljesítménye a produktív idõre vonatkoztatva elérheti a 120-130 t/h értékeket is.

Az FVMMI GM Kht., Gödöllõ által a JOHN DEERE 7400 szecskázóval a Bólyi Rt. püspökbolyi gazdaságában végzett 24 órás teszt során 3036 t, vagyis 303 vagon silókukoricát sikerült betakarítani. Természetesen a szecskázógép tömegteljesítményének az eléréséhez gondosan meg kell szervezni a szállító- és a tömörítõ kapacitást. A szállító eszközök megválasztásánál a teherbírás és a raktérfogat kihasználás mellett figyelembe kell venni a talaj- és terepviszonyokhoz igazodó járószerkezet hajtást. A közúti szállító eszközök gyakran, a nem megfelelõ terepjáró képességük miatt is, korlátozhatják a szecskázó teljesítményét. (9. ábra)

Éppen ezért nagyobb figyelmet kell fordítani a korszerû, rugózott mellsõ híddal, és 40 km/h sebességváltóval szerelt traktorok szecskaszállításban történõ alkalmazására.A szállító eszközök gyors és biztonságos ürítése szintén nagyon fontos tényezõ, ezért az áthajtós rendszerû falközi silók esetén a pótkocsis szerelvények esetén a kétoldali ürítést célszerû alkalmazni. (10. ábra)

Ábrajegyzék

1. ábra:    A NEW HOLLAND szecskázó 6-soros silókukorica adapterrel

2. ábra:    45 cm sortávolságú cirokkal vegyesen vetett silókukorica betakarítása

3. ábra:    A CLAAS rendszerû 8-soros sorfüggetlen adapter

4. ábra:    A JOHN DEERE 7400 szecskázóra szerelt sorfüggetlen adapter

5. ábra:    A KRONE BIG X magajáró szercskázó és sorfüggetlen adaptere

6. ábra:    A KRONE Easy Collect sorfüggetlen adapterén alkalmazott vágótárcsa és az anyagtovábbító lánc íves lemezfülei

7. ábra:    Az áteresztõképesség alakulása silókukorica szecskázásban nyitott és 4 mm-re összehúzott szemroppantó hengerekkel

8. ábra:    A sorfüggetlen adapterrel szerelt KRONE BIG X szecskázó munka közben

9. ábra:    A JOHN DEERE 7400 szecskázó kiszolgálása tehergépkocsis szállító eszközökkel

10. ábra:  Jól szervezett silótöltés és tömörítés nagyteljesítményû gépekkel