MENÜ

Tejtermelõ tehenek takarmányozása

Oldalszám: 48
Dr. Várhegyi József, Várhegyi Józsefné dr. 2014.06.18.

Takarmányok, takarmányok megválasztásának szempontjai

A hazai takarmánytermesztési lehetõségeink kedvezõek a tehenek táplálóanyag-ellátása szempontjából. A tehenészeti telepek két legfontosabb takarmány növénye a lucerna és a teljes kukorica növény, utóbbi általános tartósítási módja a silózás, míg a lucerna silózottan vagy szénaként kerül felhasználásra.

Külföldi vizsgálati eredmények egyértelmûen a lucerna, illetve a pillangósok és a kukoricanövény fölényét igazolták a fûfélékkel szemben.

 

Az 1. táblázat Dewhurst és mtsai (2000) kísérlete alapján mutatja be, erjesztett fûbõl, illetve pillangósokból a takarmányfelvételt és a tejtermelést. Valamennyi szilázs fonnyasztott alapanyagból készült.

 1. táblázat

A fû és a pillangósok összehasonlítása a tejtermelõ tehenek adagjában

 

(Dewhurst és mtsai 2000)Erjesztett:

Vörös hereFehér hereLucernaSzárazanyag felvétel, kg/nap17,91920,419,4Szilázs felvétel, szárazanyag kg/nap11,113,512,113,6Tejtermelés, kg24,928,131,527,7Tejzsír, %4,44,54,44,4Tejfehérje, %3,33,13,23,3

 

A fûszilázshoz hasonlítva a pillangósok etetése nagyobb takarmányfelvételt és magasabb tejtermelést eredményezett.

 

A 2. táblázat adatai (Patterson és mtsai 2004) a kukorica szilázs elõnyét igazolják a fûbõl, illetve a teljes búzából készített szilázzsal szemben.

 1. táblázat

A fû-, a kukorica- és a búza szilázs összehasonlítása a tejtermelõ tehenek adagjában (Patterson és mtsai 2004)Erjesztett:

BúzaKukoricaSzárazanyag felvétel, kg/nap16,117,717,9Szilázs felvétel, szárazanyag kg/nap7,99,69,8Tejtermelés, kg25,826,527,4Tejzsír, %43,93,9Tejfehérje, %3,13,13,2

 

A tejtermelõ tehenészetek részére tehát két kiváló takarmánynövény áll rendelkezésre, melyek potenciális termõképessége (hozama) és tejtermelõ képessége egyaránt jó.

A nagy tejtermelõ képességû tehenek szempontjából nagyon lényeges lenne, - és itt óriási tartalékokkal rendelkezünk -, a takarmányok minõségének javítása. A gyengébb minõségû takarmányok több sejtfalat (NDF), így kevesebb energiát, pillangósok esetében lényegesen kevesebb fehérjét is tartalmaznak, mint a jó minõségûek. Talán feltételezhetnénk, hogy a tehenek a táplálóanyag igényük fedezéséhez a gyengébb minõségû takarmányokból majd többet fogyasztanak, de éppen ellenkezõleg, a kisebb táplálóértékû takarmányból a takarmányfelvétel sokkal kevesebb. Az 1. ábra eltérõ sejtfaltartalmú (minõségû) lucerna és réti szénákból mutatja be a vemhes holstein fríz üszõk takarmányfelvételét, melyek egyedüli takarmányként fogyasztották a szénát. Az ábra adatai jelzik, hogy a sejtfal – a takarmányban lévõ összes rost, hemicellulóz + cellulóz + lignin – arányának növekedésével a takarmányfelvétel lineárisan csökken. Az ábra megerõsítvén a korábban idézett adatokat azt is mutatja, hogy a réti szénából kisebb a felvétel még akkor is, ha emészthetõsége hasonló a lucerna szénáéhoz. A nagy sejtfaltartalmú takarmányokból a kisebb takarmányfelvétel azzal áll összefüggésben, hogy a sejtfal a lassan emészthetõ táplálóanyagok közé tartozik, ellentétben például a fehérjével vagy a keményítõvel. A lassan emészthetõ táplálóanyagok tovább tartózkodnak a bendõben, áthaladási idejük lassú, és így gátolják a további takarmányfelvételt. Az egyes takarmányok sejtfal emésztésének sebességében is eltérések találhatók, így például a lucernából származó rost emésztése gyors, a füveké lassú.

1. ábra

 

A jelek melletti számok a szárazanyag-emészthetõségét jelentik, minden pont 8-10 üszõ takarmányfelvételének átlaga. (Várhegyiné és mtsai 1995)

 


 

A takarmányok minõségében lévõ hiányosságok csak részben ellensúlyozhatók az abrak részarányának növelésével a takarmányadagokban, ezért az adott tehenészet körülményeinek megfelelõen mindig a lehetõ „legjobb” minõség elérésére kell törekedni. A teljes kukoricanövényt és a lucernát nagyon jól kiegészíthetik az ipari melléktermékek, a répaszelet, sörtörköly, kukoricacsíra, illetve olajos mag pogácsák stb. A répaszelet kiváló takarmánya a tejelõ teheneknek, emészthetõsége, energiaértéke nagy, sejtfala jól és gyorsan emészthetõ.

A tejtermelõ tehenek esetében korábban bemutattuk, hogy a lucerna- és a kukorica szilázs elõnyösebb, mint a fûfélék. A szárazonálló tehenek takarmányozásában azonban éppen ellenkezõleg, a fûfélék, elsõsorban a réti széna, a legfontosabb takarmány. Mérsékelt energia és fehérjetartalma, a nagy mennyiségû sejtfal elõnyös a bendõ „regenerációja” szempontjából és segít elkerülni, hogy a tehenek túlságosan jó kondícióban, kövéren kezdjék el következõ laktációjukat.

Laktációs szakaszok

Átmeneti idõszak: az ellés elõtti és az ellés utáni 3-3 hét

A nagy tejtermelésû tehenek esetében a legkritikusabb idõszaknak az ellést megelõzõ és az ellést követõ 3-3 hetet tekintik, ez jelenti a legnagyobb megterhelést a laktáció során. A vehemépítés táplálóanyag-igénye a vemhesség elõrehaladtával nem lineárisan, hanem exponenciálisan nõ. A táplálóanyag-felhasználás vehemépítésre különösen nagy mértékû az ellést közvetlenül megelõzõ idõszakban, amit az is jelez, hogy a vehem gyarapodása ellés elõtt meghaladja a napi egy kilogrammot. A táplálóanyag-igény növekedését nem követi a szárazanyag-felvétel, sõt ellenkezõleg, a takarmányfelvétel az ellés elõtti héten mintegy 30 %-kal csökken. Átlagos tehenek esetében az élõsúly 1,8 %-ról 1,2 %-ra, azaz egy 650 kg-os tehén esetében 11,7 kg-ról 7,8 kg-ra csökken a szárazanyag-felvétel. Egyes teheneknél a takarmányfelvétel csökkenése még ennél is nagyobb mértékû lehet, és ez növeli a nehéz ellés, oltógyomor áthelyezõdés és magzatburok visszatartás elõfordulását. A takarmányfelvétel tehát akkor a legkisebb, amikor a vehemépítés táplálóanyag-igénye a legnagyobb. A takarmányfelvétel csökkenése miatt az ellést megelõzõ idõszakban negatív energia- és fehérjemérleg alakulhat ki, azaz a tehenek már ellés elõtt testtartalékaik mobilizációjára kényszerülnek. Az energia- és fehérjehiány nagysága, illetve idõtartama az etetett takarmányadag táplálóanyag-koncentrációjától függ. A szárazonálló adaghoz hasonlítva ellés elõtt 2-3 héttel a táplálóanyag-koncentráció növelése indokolt. A külföldi és a hazai tehenészeti telepek gyakorlati takarmányozásában is jól bevált, hogy ellés elõtt 2-3 héttel a tehenek a nagy tejtermelésû tehenek adagjának (keverékének) mintegy 1/3-át és étvágy szerint réti szénát kapnak. Az „ideális” ellés elõtti adag 13,5-14 % nyersfehérjét, 50 % körüli sejtfalat és 5,7-5,9 MJ tejtermelõ nettó energiát (NEl) tartalmaz 1 kg szárazanyagban. A táplálóanyag-koncentráció növelésével nem akadályozható meg a takarmányfelvétel csökkenése ellés elõtt, de nyilvánvalóan egy magasabb táplálóértékû takarmány etetésekor a tehenek több táplálóanyaghoz jutnak.

 

A 3. táblázat az ellés elõtti magasabb szintû takarmányozás idõtartamának hatását mutatja be a tejtermelésre.

 

 1. táblázat

Az ellés elõtti emelt szintû takarmányozás hatása a tejtermelésre

 

(Várhegyiné és mtsai 2001)Az emelt szintû takarmányon eltöltött napok száma0-514-21Tejtermelés az elsõ három hónapban átlagosan, kg3031,5Tejzsír, %3,23,3Tejfehérje, %2,93,1Csúcstermelés34,335,8Tejtermelés a laktáció              1 hónapjában, kg32,932,8            2. hónapjában, kg29,831,9            3. hónapjában, kg26,529,8

 

Az „elõkészítés” hatására a tehenek nagyobb csúcstermelést értek el. A laktáció elsõ hónapjában a két csoport tejtermelése hasonló. A 2., 3. hónapban az ellés elõtt 2-3 hétig emelt szintû takarmányozásban részesült tehenek tejtermelése kevésbé csökkent és meghaladta azon tehenek termelését, melyek átlagosan csak 3 napig fogyasztották az un. „elõkészítõ” takarmányadagot. Ez azt jelzi, hogy az ellés elõtt emelt szintû takarmányozásban részesült tehenek több tartalékkal rendelkeztek.

Ellés után, mint az közismert, a táplálóanyag-felvétel nem tart lépést a gyorsan növekvõ tejtermelés táplálóanyag igényével. A hiány fedezéséhez a tehenek testtartalékaikat mobilizálják és jelentõsen veszítenek súlyukból. A testtartalékok lebontása lényegesen több tej termeléséhez nyújt energiát, mint fehérjét és a zsírtartalékokhoz képest a fehérjetartalékok gyorsan kiürülnek. Ezért a tehenek megfelelõ fehérjeellátásáról fokozottan gondoskodni kell. Mivel a takarmány- és energiafelvétel alacsony a mikrobiális fehérjetermelés is korlátozott, ezért ebben az idõszakban különösen elõnyös lehet a bypass fehérjeforrások alkalmazása.

 

Az ellést megelõzõ és az ellést követõ 3-3 héten a takarmányozásnak az alábbi célokat kell szolgálnia:

 

  • energiafelvétel növelése,
  • zsírmobilizáció csökkentése,
  • a fehérjetartalékok csökkenésének mérséklése,

 

 • a májban a glikogén készlet kiürülésének mérséklése.

A fenti célok eléréséhez arra kell törekedni, hogy a tehenek minél több takarmányt vegyenek fel ebben az idõszakban, ami csak jó minõségû takarmányokkal biztosítható.

 

A nagy tejtermelés idõszaka

A csúcstermelést a tehenek az ellés utáni 4-8. hét között érik el, míg a takarmányfelvétel csúcsa a 10-14. héten várható. A tehenek termelésük fenntartásához további testtartalék mobilizációra kényszerülnek. Gyakorlati tapasztalatok szerint is, azok az adagok, komplett keverékek megfelelõek, melyek 1 kg szárazanyagban 6,8-7,2 MJ NEl-t, 17-18 % nyersfehérjét, 95-105 g metabolizálható fehérjét, 15-17 % nyersrostot, illetve 19-21 % savdetergens rostot (ADF) tartalmaznak. Nagyon lényeges, hogy a takarmányfelvétel gyorsan, minél magasabb szintet érjen el. A tejtermelõ képesség kihasználása érdekében elõnyös lehet bendõemésztést elkerülõ fehérje- és zsírforrást is etetni.

 

A közepes és kis tejtemelés idõszaka

Amikor a tejtermelés csökken, a takarmányfelvétel még magas, a tehenek energia- és fehérje egyensúlya különösebb takarmányozási praktikák nélkül, a szokásosan etetett takarmányokkal is biztosítható. A gyakorlati tapasztalat inkább azt mutatja, hogy a közepes és kistermelésû tehenek sokszor termelésükhöz képest magasabb színvonalú takarmányozásban részesülnek. A termelést lényegesen meghaladó takarmányozási színvonal gyakran vezet a tehenek túlkondíciójához, különösen, ha késõn vemhesülnek.

A tehenek kondíciója több figyelmet érdemelne a laktáció e szakaszában. A szárazonállás idõszaka rövid és kevésbé alkalmas a kondíció „beállítására”, mint a laktáció második idõszaka. Ellés elõtt a 3,5 kondíció pontszámot tartják ideálisnak és ennek „elõkészítését” a laktáció során kell elkezdeni. A „kövér” tehenek ellés után kevesebb takarmányt vesznek fel, több zsírt mobilizálnak és fokozottan kitettek a ketózis veszélyének. A „sovány” tehenek ellés után ugyan több takarmányt fogyasztanak, de kevesebb tejet termelnek, a tejzsír % alacsonyabb, nagy arányú a magzatburok visszatartás és méhgyulladás, rosszabb a szaporodás és nagyobb a kényszerû selejtezés aránya. A „kövér” és a „sovány” tehén szindróma tehát egyaránt káros. Az ellés elõtti optimális kondíciót a laktáció második idõszakában kell megalapozni.

Szárazonállás idõszaka

A teheneket tipikus kérõdzõ adagokkal célszerû etetni, ezek sok rostot, mérsékelt fehérjét (12 %) és energiát tartalmaznak. A réti széna ideális takarmány a szárazonálló tehenek számára.

A takarmányozás kivitelezésének gyakorlati ellenõrzése

A tehenek részére kiosztott, a vályúban lévõ takarmánykeverék táplálóanyag-tartalma tapasztalataink szerint sok esetben eltér a takarmányadag „elméleti” összetételétõl.

Az eltérések okai vizsgálataink szerint:

 

  • az etetett takarmányok táplálóértékének hiányos ismerete,
  • a takarmánymérés hiányosságai,

 

 • emberi mulasztások.

A takarmánykeverékek összetételének változása szoros kapcsolatot mutat a tehenek tejtermelésével. Tapasztalataink szerint a tejtermelés csökken, ha a keverék fehérjetartalma az optimálisnál alacsonyabb, illetve, ha a rosttartalom az optimális szintet meghaladja a nagy tejtermelésû tehenek esetében. A kiosztott takarmánykeverék nyersfehérje és savdetergens rosttartalmának (ADF) vizsgálata alkalmas módszer a takarmányozás végrehajtásának ellenõrzésére. A vizsgálatot több etetésbõl vett mintából célszerû elvégezni. A tehenek a tejet a kiosztott, a vályúban rendelkezésre álló takarmányokból termelik – és nem a papíron lévõ adagból. A rendszeres ellenõrzés a takarmányozás és a tejtermelés fontos tényezõje, néha kulcskérdése.