MENÜ

Az OLIMAC kukoricacsõ-törõ adapter vizsgája a gyakorlatban

Oldalszám: 10
2014.06.16.

Három évvel ezelõtt kezdte meg a Pannonagri KFT. az olasz gyártmányú OLIMAC adapterek forgalmazását Magyarországon.

Ezzel egy idõben a szlovákiai piacon is megjelent a gép az Agroservis spol.sr.o gyártmánypalettáján.

Az adapter forgalmazása nem várt sikereket hozott. Az eladott gépek darabszáma Magyarországon az elmúlt három évben évente megduplázódott.
Szlovákiában ez a folyamat egy csapásra zajlott le: a vevõk azonnal tudni akarták, ki a jobb. A fõbb csõtörõgyártmányokat azonos kombájnokra felszerelve egymás mellett próbálták ki napraforgóban és kukoricában. Ennek eredménye már az elsõ évben egyértelmû volt. A napraforgó betakarításra könnyen és gyorsan átszerelhetõ OLIMAC mind a két terményben gyõzött. A tesztet követõen 30 db új OLIMAC adapter talált Szlovákiában gazdára.
Cikkünk egyik apropója, hogy a közelmúltban megjelent az FVM Mûszaki Intézet tesztjének eredménye a Mezõgazdasági Technikában, valamint ugyanennek a tesztnek az eredményeit közölte az Agrofórum – Nagyító alatt... címû rovata. Az eredmények impozánsak és önmagukért beszélnek. A téma iránt érdeklõdõk részére érdemes megismerkedni a közölt adatokkal, elmélyülni a gép lényeges tulajdonságait tükrözõ számokban.
Mi a környezõ országok szakembereit kérdeztük arról, hogyan boldogul az OLIMAC a külföldi piacokon, az ottani gazdák tapasztalatai alapján melyek azok a legfontosabb tulajdonságok, amelyeket említésre méltónak találnak.
Ezen nemzetközi tapasztalatok és a magyarországi teszteredmények kö-zött kerestük a közös pontokat.
Dél-Németországban és Ausztriában a Josef Baumann cég több mint 1000 db OLIMAC adapter mûszaki kiszolgálásáról gondoskodik. A cég tulajdonosát, Josef Baumann urat kérdeztük meg telefonon. Tájékoztatása szerint az osztrák és német gazdák részére az egyik meghatározó elõny az, hogy az extra hosszú, 60 cm-es felkésezett törõhengerek alkalmazása, valamint az automatikus törõléc állítás következtében a gép rendkívül alacsony veszteséggel dolgozik, a betakarított kukorica legalább 99,5%-a biztosan a kombájn magtartályába kerül.
Ez a megállapítás összhangban van az FVM Mûszaki Intézet vizsgálatának megállapításával, amely szerint „a magyarországi kísérletekben kukoricabeta-karításkor az adapter vesztesége kisebb volt 0,5%-nál, ami a magyar szabványban megengedett 1,5%-os határértéket figyelembe véve nagyon kedvezõ”.
Az Agrofórum összefoglaló megállapítása szerint: „Az automatikus mûködésû törõlemez-állító egység változó szárméretû állományban is megbízhatóan üzemel. Az adapter munkaminõsége jó.”
Baumann úr második helyen említi a rendkívül egyszerû szerelhetõséget. Ez az adapter úgymond „szerelõbarát”. Amennyiben az alkatrészellátás megfelelõ – és a német forgalmazó lelkiismeretesen gondoskodik arról, hogy ebben a tekintetben a vevõket ne érje csalódás – a gazdák sok pénzt takarítanak meg azzal, hogy a gépüket saját maguk javítják, nem kell költséges szervizhez fordulniuk.
Fontosak a rövid szállítási határidõk, hiszen a megrendelt alkatrész azonnal, a megrendelt új gép egy héten belül kapható.
Baumann úr a tavalyi évben nagy vállalkozásba kezdett. Eladta az elsõ 20 db OLIMAC adaptert az Egyesült Államok kukoricaövezetében. Azt mondják: „Amerikában egyszer mindent el lehet adni.” Ez most nem az az eset, hiszen a tavalyi 20 db-os eladást idén 110 új megrendelés követte.
A szállítási határidõk és a gépek kiszolgálása tekintetében a német regula megszívlelendõ. Magyarországon jelenleg azonos alkatrész- és gépszállítási határidõket tudunk vállalni, mint németországi forgalmazó társunk. Arra számítunk azonban, hogy figyelembe véve a magyar piac gyártmányösszetételét, az eladott gyártmányok mennyiségét és minõségét, az OLIMAC piaci részesedése jelentõsen nõni fog a közeljövõben. Reális cél évi 100 db adapter eladása. Ennek a mennyiségnek a kiszolgálására, logisztikájára már most fel kell készülnünk.
A nemzetközi körképet folytatva szlovákiai forgalmazó társunktól érdeklõdünk a gép piaci helyzetérõl, a vele szerzett tapasztalatokról. Telefonos kérdésünkre az Agroservis munkatársa, Ferenczi György úr a következõket válaszolta:
„Szlovákiában az évente értékesített kukoricaadapterek mintegy fele OLIMAC típus. A szlovák gazdák a gép elsõ számú elõnyeként azt említik, hogy szárzúzási munkájának minõsége magasabb sebességtartományban is kiváló. A szárzúzó – ellentétben néhány más típussal – nemcsak a kukoricasorban aprítja össze a szárat, hanem a tábla teljes szélességében zúz, a gyomfoltok is azonnal alászántható, zúzott szártömeggé válnak.
Az Agrofórum megfogalmazása szerint: „A vágószerkezet száraprító és szárterítõ hatása megfelelõ, s így kedvezõ feltételeket biztosít a betakarítást követõ talajmunkák jó minõségben történõ elvégzéséhez.”
Említésre méltó, hogy a gép talajrahelyezési szöge alacsony, ezért alacsonyabb – esetenként megdõlt – növényzetben is nagy sebességgel képes haladni, és ilyen körülmények között is kevés veszteséggel takarítja be a terményt.”
Az elmúlt három szezon tapasztalata alapján – összehasonlítva a többi géptípussal – Ferenczi úr kiemelte továbbá a gép megbízhatóságát, alacsony javítás- és alkatrészigényét.
Ezeknek a tulajdonságoknak a hátterérõl a gyártó olaszországi üzemében mi is meggyõzõdtünk: Az adapter szinte minden fontos alkatrésze az üzemben készül, minimális a külsõ beszállítás. A gyártás rendkívül korszerû megmunkáló központok és robottechnika felhasználásával történik. A munkadarabot csak egyszer kell a megmunkáló központban rögzíteni. Ezután több megmunkálási mûvelet elvégezhetõ, elmaradnak a többszöri befogásból eredõ kis méretpontatlanságok. Mindez a gép alkatrészeinek pontos illesztését, az egymáshoz kapcsolódó részegységek „könnyû járását” eredményezi.
A sikeres konstrukció, a pontos gyártás visszaköszön az FVM teszteredményeiben is, hiszen a gép kukoricabetakarításkor 8,1–11,7 km/h sebességtartományban 28,4–42,6 t/h szemterhelés mellett 31–41 liter/óra hajtóanyagot fogyasztott, tehát a fajlagos felhasználás 0,9–1,1 liter/tonna volt.
A külföldi és magyarországi tapasztalatok egyhangúan bizonyítják az OLIMAC adapter kedvezõ tulajdonságait. Részünkre az a legmeggyõzõbb, hogy azokon a területeken, ahova már szállítottunk ebbõl a géptípusból, megpezsdül a kereslet: a szomszéd gazda, a gép munkájával megismerkedõ barát is szeretne ilyen adaptert. Ez nem csoda, hiszen OLIMAC DRAGO géppel nagyobb teljesítménnyel, kisebb veszteséggel és jobb minõségben dolgozhat a gazda, tehát költségeket takaríthat meg, hosszú távon jelentõs nyereséget termel.