MENÜ

Gabonapiaci kilátások és az EU intervenciós gabonafelvásárlás aktuális kérdései

Oldalszám: 38
2014.06.16.

A fenti címmel rendezett szakmai fórumot Baján az MSZP kecskeméti Agrár- és Vidékpolitikai tagozata, a Bácska és Dunamelléki Mezõgazdasági Szövetség és a CIPKER ’96 Kft.

A fórum elõadója Makay György, a Gabonaszövetség fõtitkára volt.
Az Agrár- és Vidékpolitikai Tagozat rendszeresen tart az aktuális agrárpolitikai kérdésekrõl hasonló fórumokat. A bajai helyszínt a délbácskai gabonatermelõ közösségekkel közösen választották, hiszen a térségben jelentõs gabonatermesztés folyik.
A CIPKER ’96. Kft. nem csak mûtrágya-forgalmazásban terjeszkedik, hanem integrációs tevékenységét is fejleszti a térségben. Fontosnak tartja, hogy az integrációban megtermeltetett áruféleségek kellõ piacot találjanak, és errõl kellõ információval rendelkezzenek a termelõk is. Ezért a CIPKER ’96 Kft. támogat minden olyan rendezvényt, amely biztosítja a termelõk naprakész tájékozottságát.
Különös helyzet alakult ki az idei évben – kezdte bevezetõjét Szabó Bálint, a CIPKER ’96. Kft. gabona üzletág-igazgatója. Ebben az évben mûködik elõször az EU gabonaintervenciója hazánkban, garantálva egy fix, tervezhetõ felvásárlási árat. A jelentõs többlettermés ugyanakkor értékesítési és elhelyezési problémákat is jelent.
Makay György, a Gabonaszövetség fõtitkára elõadásában kifejtette, az Európai Közösség országaiban és a világon is jelentõs többlettermés várható gabonából. Az Unióba, illetve harmadik piacra történõ értékesítés lehetõségei erõsen beszûkültek. Pillanatnyilag a legjobb árat az Uunió intervenciós fölvásárlása jelenti. Nem szabad azonban erre hosszabb távon számítani, termelni mindenféleképpen a piacra kell!
Az intervenciós fölvásárlás lebonyolításában még nagyon sok a bizonytalanság. Az FVM késedelmes rendelkezései és a rendszer elsõ alkalmazásának nehézségei együttesen eredményezték azt, hogy jelenleg sem a termelõi, sem a tárolói kör nincs kellõen informálva.
A rendezvényen részt vettek az FVM politikai államtitkárának képviselõi, az FVM és az MVH megyei vezetõi, valamint a Concordia vezérigazgatója is, így az elõadást követõ párbeszédben konkrét szakmai problémák kerültek megbeszélésre. Többek között szó esett közraktáron lévõ termények tehermentes intervenciós fölajánlásáról, az intervenciós felvásárlás bizonylati rendjérõl, az elõzetes ellenõrzésrõl, a kifizetés várható idõpontjáról.
Hajdú Huba, a Concordia vezérigazgatója fölhívta a figyelmet arra, hogy a raktárkapacitás hiánya nem átmeneti probléma. A 2004. évi többlettermés tárolása az értékesítési nehézségek, és az export szállítási kapacitások szûkössége miatt várhatóan át fog húzódni 2005–2006. évekre is! A 2005. évi termés, és az ezt követõ termések folyamatosan fogják terhelni a már meglévõ árukészleteket, így a raktárkapacitás szûkössége állandósulhat.
Andó László, a CIPKER ’96 Kft. tulajdonos-igazgatója tájékoztatta a résztvevõket arról, hogy ezt a problémát már korábban észlelték és ezzel kapcsolatos projektet dolgoztak ki a probléma kezelésre. A program keretében gabona tárolására alkalmas ukrán könnyû raktárvázszerkezeteket importálnak és telepítenek az ország különbözõ pontjaira.
A fórumon elhangzott észrevételeket, véleményeket és problémákat az FVM politikai államtitkársága kiemelt figyelemmel kíséri.
A jelenlévõk egyetértettek abban, a jövõben nem a megtermelt felesleget kell árulni, hanem az adott piacra kell termelni.