MENÜ

Szántóföld

Szakfolyóirat > 2004/12 > Szántóföld növénytermesztés munkavédelem

A munkavédelem alapkérdései a növénytermesztésben -

A munkavédelem szabályozásának jogharmonizációjával a munkabiztonság színvonalának emelése érdekében, a hagyományos gondolkodásmódtól eltérõen nem a technológiával, a munkamódszerrel, a csoportos és az egyéni védelemmel, a higiénével stb. kapcsolatos elõírások betartásának ellenõrzése kerül elõtérbe, hanem a kockázatértékelés elvégzése.