MENÜ

Az OECD áremelkedést jelez

Oldalszám: 9
2014.06.25.

2008/09-ig a mezõgazdasági árak stabil növekedését prognosztizálja a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet (OECD). Különösen a húspiac árai emelkednek, kevésbé a gabonaárak.

A gabonafélék étkezési célú felhasználása szerényen bõvül, mivel lassul a világ népességének szaporodása. A jövedelmek várható emelkedése elsõsorban az értékesebb élelmiszerek keresletét növeli. Átlagos idõjárást feltételezve a világ búzatermelése 2008/09-re 654 millió tonnát ér el, 14 százalékkal meghaladva a 2002/03. évit. A 2002-es igen magas ár nem tér vissza, az idõszak végén még mindig 13,7 százalékkal alacsonyabb lesz annál.

Takarmánygabonából is hasonló termelésnövekedésre számít az OECD, a világtermelést 2008/09-ben 974 millió tonnára valószínûsíti. A 2002 évi kiemelkedõen magas árat itt sem érik el a vizsgált idõszak végéig, de a 2003-as gazdasági évtõl kezdve kisebb, mintegy 9 százalékos áremelkedés várható.

A világ rizstermelése 2008/09-re 437 millió tonnára fut fel, 13 százalékkal meghaladva a 2003-sa gazdasági év kibocsátását. Ebben az ágazatban az OECD az árak meredek, több mint egyharmados emelkedésére számít.

Árprognózis
  Mértékegység 1997/98–2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2006/07 2008/09
Búza $/t 124,3 167,7 138,7 139,8 143,2 144,7


Takarmánygabona
$/t 93,9 113,7 100,2 102,6 106,9 109,6


Rizs
$/t 238,6 191,5 204,6 220,6 238,9 256,3


Olajos magvak
$/t 221,6 253,7 229,2 230,9 236,3 243,5


Olajliszt
$/t 164,9 164,4 143,3 148,0 157,4 164,1


Növényi olajok
$/t 454,0 545,8 572,6 560,5 536,5 558,5


Nyerscukor
$/t 190,0 165,3 172,0 191,8 174,2 165,3


Fehér cukor
$/t 236,4 238,1 242,5 260,1 238,1 224,9


Marha és borjúhús
             


- EU 1/

- USA
euró/100 kg

$/100 kg
248,5

238,8
236,3

236,4
243,6

261,0
253,4

273,5
255,8

278,8
264,1

257,7


Sertéshús
             


- EU 2/
euró/100 kg 144,0 139,6 148,0 153,0 156,3 155,8


- USA
$/100 kg 130,8 102,2 107,1 126,7 113,1 128,7


Baromfihús 3/
             


- EU 4/
euró/100 kg 101,0 97,6 100,4 98,7 100,3 101,7


- USA
$/100 kg 130,2 122,4 128,0 134,1 139,2 139,5


Vaj
$/100 kg 159,6 113,4 124,0 127,9 135,4 137,4


Sajt
$/100 kg 195,0 171,8 183,0 186,6 195,7 199,1


Sovány tejpor
$/100 kg 167,6 132,9 155,8 160,8 168,7 170,5


Teljes tejpor
$/100 kg 177,0 139,0 162,3 169,2 177,3 178,9
Kazein $/100 kg 442,0 464,3 359,3 402,9 429,5 439,1
1/ Termelõi ár 2/ Referencia ár

3/ Fogyasztásra alkalmas 4/ Élõbaromfi termelõi ára 5/

Nagykereskedelmi ár

Megjegyzés: a 2001/02. évi ár elõzetes,

a 2002/03. évi ár becslés, a 2003/04. évi ár elõrejelzés

Az olajos magvak világtermelése az idõszak végére 288 millió tonnára tehetõ, a 2003-as év teljesítményénél 18-19 százalékkal többre. Ennél valamivel kevésbé növekszik az igény, a termelés felülmúlja a felhasználást. A készletek lényegesen nõnek. A 2008/09. évi árak 4 százalékkal elmaradnak az elmúlt gazdasági év áraitól.

Az USÁ-ban és az EU-ban a marha-, sertés- és baromfihús ára legalább az infláció mértékéig emelkedik. Az USÁ-ban a 2001/02-ben magasra szökött sertésár visszaesik és az idõszak végén is alacsonyabbra várható annál. Ezáltal javul az amerikai kivitel versenyképessége, bõvül az export. Az EU a világ legjelentõsebb sertéshús exportõre marad, a kivitel zöme támogatás nélkül is vevõre talál.

Az EU marhahús exportja is növekszik, 2008-ra 642 ezer tonnára valószínûsíthetõ. A japán kereslet várhatóan felülmúlja a BSE-kor megjelenése elõtti mennyiséget is. Dél-Korea is számottevõ importõr marad. Oroszországban - az import korlátozása miatt - a belsõ húsárak lényeges növekedésére számítanak.

A tejtermelés a következõ idõszakban fõként a nem-OECD országokban növekszik, amelyekben nem korlátozzák a termelést. A tejtermékek iránti kereslet csak szerényen bõvül. A teljes tejpor és a sajteladások a fejlett országokban tovább növekednek, de a vaj iránti igény csökken, esetleg a jelenlegi szinten stabilizálódik. A sovány tejpor kereslete lényegesen visszaesik. A vaj ára a 2003-as gazdasági évtõl kezdõdõen folyamatosan emelkedik, ám az idõszak végén sem éri el az 1997-2001-es évek átlagát. Áremelkedést jósol az OECD a sovány tejpor esetében is, ennek mértéke azonban lassú lesz, a tengerentúli országok ugyanis nagy léptekkel bõvítik kibocsátásukat.

A világ cukortermelése évi 1,3 százalékos ütemben bõvül, 2008-ra eléri a 154 millió tonnát (nyerscukorban). A felhasználás ezt meghaladóan, évi 1,9 százalékkal nõ. A közeli években a cukor árának emelkedése várható, majd 2005-tõl ismét visszaesése. Az USA-ban az idõszak végén is alacsonyabbra tehetõ az elmúlt évek árainál.

Bõvebb információkat a szerzõknél, illetve az Agrár Európa Agrárgazdasági Hírlevelében talál.

1Tóth Péter-2Dr. Báder Ernõ

1Agrár Európa Kft. Budapest

2Nyugat-Magyarországi Egyetem MÉK Mosonmagyaróvár