MENÜ

A világ étkezési tojás termelésének favoritjai: Hy-Line tojóhibridek

Oldalszám:
2014.06.25.

A magyar étkezési tojástermelés számára meghatározó jelentõségû volt az amerikai és kanadai tenyésztõ munka, hisz az intenzív tojástermelõ programok indulásakor 1962-ben a Shaver és a HNL tojóhibridekkel dolgozhatott az akkor éppen meginduló iparszerû tojástermelés.

Napjainkban a világ élvonalába tartozó hibridek mindegyike jelen van a hazai piacon - így a Hy-Line Brown, a Bábolna-Tetra SL, az ISA Brown, A Lohman, a Shaver 579 és a Bowans hibridek.A Hy-Line Brown csak 2000-es évek elején jelent meg a hazai piacon, aminek következményeként a piac átrendezõdött és a Hy-Line Brown piacvezetõ lett. Ezért e cikk keretében a világ legnagyobb múltú tojóhibridjével foglalkozunk részletesen.Az amerikai Hy-Line cég baromfitörténeti szempontból is jelentõs. Múltjának néhány fontosabb állomása a következõ:1926 - a Pioneer cég megalapításának éve.

Alapítója: Henry Wallace, aki 1940-44 között az USA alelnöke volt.

A Pioneer cég a hibridkukorica-kutatásban és -elõállításban vált világhírûvé.1936 - a Hy-Line Poultry Farms cég megalakulása (tulajdonosa: Henry Wallace). A Hy-Line kutatói elkezdték feltárni a genetikában rejlõ óriási lehetõségeket. Ez az elsõ baromfitenyésztõ vállalat, amely alkalmazta a hibridizáció tudományos törvényszerûségeit a tojó típusú állományok elõállításában, amivel forradalmasította a tojástermelést.1940 - a Hy-Line Poultry Farms megjelent a piacon az elsõ, kereskedelmi méretekben forgalmazott Hy-Line tojóhibriddekkel.A 40-es évek kezdetén a Hy-Line még csak egy kis, közép-iowai cég volt és a rohamos növekedés eredményeként az 50-es évek elejére már számos önálló képviselettel rendelkezõ vállalattá fejlõdött.Az elsõ export szállítások a 40-es évek végén indultak meg és elsõsorban Kanadába és Mexikóban irányultak. Az új Hy-Line az 50-es években megjelent Európában is, és egész Latin-Amerikában. Az elsõ ázsiai export Japánba irányult 1963-ban.A Hy-Line ma a világ 110 országában van jelen fehér és barna tojóhibridjeivel. A világpiacon 50%-ban fehér, 50%-ban barna tojást termelõ tojóhibridet forgalmaz.A Hy-Line hibridek piaci sikerét jól szemlélteti, hogy az USA-ban az elmúlt 10 évben 42,2%-ról 85,0%-ra emelkedett a piaci részesedése.Ugyanakkor figyelemre méltó az USA étkezési tojást termelõ piacának erõteljes koncentrációja. Amíg 1980-ban mindössze 45 olyan cég volt, amelyik 1 millió vagy annál nagyobb állománnyal rendelkezett, addig napjainkban 64 ilyen cég van. Az elõbbi az USA tojóhibrid piacának csak 35 %-át tette ki, az utóbbi már a 79 %-át. A termelés koncentrációja szempontjából az sem elhanyagolható, hogy 1980-ban még 6100 tojástermelõt tartottak nyilván, ez a szám 2000-ben 700-ra csökkent.A Hy-Line legnagyobb piacai Japán, Kína, Mexikó és Brazília. A cég Európában néhány éve jelent meg a barna tojóhibriddel és a piaci részesedése ma már jelentõs.Nagy-Britanniában saját tulajdonú nagyszülõ telepet épített a Hy-Line, ahol piaci részesedése meghaladja az 50 %-ot. Ugyancsak a piac több mint 50 %-át mondhatja magáénak Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban, Lengyelországban és Magyarországon. Olaszországban 35 %-ot meghaladó a piaci részesedés. Jelentõs, tendenciáját tekintve pedig növekvõ az aránya Hollandiában, Belgiumban, Franciaországban, Írországban és Németországban.Minek köszönhetõ ez asiker?Nem véletlenül említettük a Hy-Line cég múltját. A cég vezetõi között, és kutatói gárdájában megtalálhatók az idõsebb, nagy tapasztalatú szakemberek ugyanúgy, mint a fiatal, ambiciózus és tehetséges kutatók. Nagyon fontos a cég filozófiájában a folyamatosság és a megújulás igénye.A kiváló kutatói gárdának köszönhetõ, hogy a Hy-Line ma a világ legismertebb tojóhibridjeit forgalmazza - fehér és barna mészhéjú tojástermelõt egyaránt. Néhány tényt szeretnénk a szakmai munka hátterébõl kiemelni:

 • Leukosis-mentesség a kulcsa annak, hogy napjainkban a Hy-Line hibridek életképessége és általános teljesítménye kiemelkedõ.
 • Újdonság a tojáshéj szilárdság-vizsgálat tûszúrásos módszere, amelyet a Hy-Line cégnél dolgoztak ki, és ami nagyban segíti a genetikai elõrehaladást. A munka méretére jellemzõ, hogy a héjszilárdság vizsgálatakor 600.000 tojást törnek fel évente.
 • A Hy-Line rendelkezik molekuláris genetikai laborral - vezetõje Janet Fulton - amely az alkalmazott genetikában máris felhasználható eredményeket tud felmutatni.
 • A Hy-Line saját takarmányozási és mikrobiológiai laborral rendelkezik, amelynek alapvetõ célja a Hy-Line szaktanácsadó hálózatának kiszolgálása, és a partnerek szolgálata.
Meghatározóak a Hy-Line üzleti filozófiájának alapelvei, melyek a következõk:

 • Elõállítani a lehetõ legjobb terméket.
 • Becsületesen és korrekt módon foglalkozni a partnerekkel.
 • Határozott fellépéssel eladni a cég termékeit, de megtévesztõ és hamis beállítás nélkül.
 • Szakértõi segítséggel támogatni az értékesítést.
Mennyivel nyújt többet a hazai tojástermelõknek a Hy-Line Brown tojóhibrid, mint a hazai piacon forgalmazott más tojóhibridek?

 • Rendkívül nyugodt, könnyen kezelhetõ madár
 • Nagyfokú ellenállóképességgel rendelkezik. Gyakorlati eredmények és hivatalos tesztek is alacsony elhullási százalékról számolnak be.
 • Kiváló a héjszilárdsága. A Hy-Line kutatói által kifejlesztett héjszilárdság-vizsgálati módszer gyakorlati eredménye az alacsony törési százalék. Nem véletlen, hogy a legnagyobb amerikai tojástermelõ üzemek Hy-Line hibrideket tartanak. Az ipari körülmények: a tojás szállítószalagon való továbbítása a tojásfeldolgozóig néha több száz méterre a termelõ állománytól csak kiváló héjszilárdságú tojást termelõ állománnyal lehetséges.
 • Átlagosan nagy tojásméret jellemzi.
 • Kiváló takarmányértékesítése.
Mindezeket összefoglalóan Hy-Line Brown értékmérõ tulajdonságai (a technológiai adatok) jól szemléltetik:Nevelési idõszak (17. élethétig)

 • Életképesség 96-98 %
 • Takarmányfogyasztás 6,0 kg
 • Testtömeg a 17. élethéten 1,43 kg Tojástermelés

  • Csúcstermelés 94-96 %
  • Termelés Beólazott létszámra

   60. hétig 249 db

   74. hétig 325 db

   80. hétig 351 db

  • Életképesség 80. a hétig 96 %
  • 50%-os termelés 145 napos korban
  Tojástömeg 32 hetes korban 62,7 g/tojás

  Tojástömeg 70 hetes korban 66,7 g/tojás

  Összes tojástömeg

  18-74. hét között 20,9 kg

  18-80. hét között 22,9 kg

  Testtömeg 70 hetes korban 2,0 kg

  Tojáshéj színe egyenletesen sötétbarna

  Tollazat színe vörösesbarna

  Szerzõk: Dr. Bangó László - Búza György  Felhasznált irodalom:  - Dennis Casey: Investing in the Future - Hy-Line International  - Sütõ Zoltán: Élesedõ verseny a tojóhibrid piacon. Baromfi Ágazat 2001/1. sz. 44-46.p.