MENÜ

Korszerû és hatékony - megújult formában

Oldalszám: 62
2014.06.25.

A Merlin 75 WG az elmúlt néhány évben méltán vált közkedvelt, és a legnagyobb területen használt preemergens kukorica gyomirtó szerré Magyarországon. A Merlin más, mint a többi kukorica gyomirtó szer. Korszerû és hatékony megoldás több mint 40 különbözõ egy- és kétszikû gyomnövény ellen. A gyomok ellen látványosan fejti ki gyomirtó hatását a gyökéren és a levélen keresztüli felszívódás egyedi kombinációjával. Mindazokat a gyomokat, amelyek késõbb kelnek, a Merlin a már ismert módon - újraaktiválódva - képes elpusztítani. Az izoxaflutol (IFT) hatóanyagnak köszönhetõen csak a Merlin rendelkezik azzal a képességgel, hogy az esõ hatására újraaktiválódjon és elpusztítsa a késõbb kelõ gyomokat az állomány záródásáig.

Többéves kutatás és széleskörû szántóföldi kísérletek eredményeként sikerült továbbfejleszteni ezt a páratlan gyomirtó szert. Az új forma: vizes szuszpenzió koncentrátum, (SC). Szuszpenzió, azaz olyan homogén kétfázisú rendszer, melyben olyan finom a szemcseméret, hogy a hatóanyag szilárd részecskéi egyenletes eloszlásban lebegnek a folyadékban. A gyártás során a hatóanyagot 1-1,5 mm átmérõjû cirkónium gyöngyök között, vizes közegben õrlik. Az õrlést 50 km/óra kerületi sebességgel, addig végzik, amíg a hatóanyagszemcsék 3-10 mikronos méretûek lesznek. A rendkívül precíz gyártástechnológiának köszönhetõen a Merlin 480 SC a permetlékészítéskor közvetlenül a vízbe önthetõ, ahol a keverés során gyorsan feloldódik.A Merlin 480 SC egyesíti a Merlin 75 WG kiemelkedõ gyomirtó hatékonyságát és a folyékony forma elõnyeit, a könnyû keverhetõséget és kényelmes kezelhetõséget.A Merlin 480 SC a hatóanyagot magas koncentrációban tartalmazza, így továbbra is alacsony dózisban alkalmazható. A folyékony formának köszönhetõen könnyen és precízen adagolható. A könnyû keverhetõség gyorsabb permetlékészítést tesz lehetõvé. Korszerû formában készül, szerves oldószert nem tartalmaz. Az új formulációnak köszönhetõen kevésbé kényes a permetezõgép tankjában elhelyezkedõ keverõ adapter munkájának hatékonyságára.

A Merlin 480 SC kényelmesen használható 1 literes kiszerelésben kerül forgalomba, ami átlagos dózisban alkalmazva elegendõ 5 ha kezelésére.Felhasználható: magról kelõ egy- és kétszikû gyomok ellen kukoricában (takarmány, siló), valamint mákban a gyomosodási viszonyoktól függõen önállóan, vagy egyszikûirtóval tankkombinációban.Hatásmód: a hatóanyaga a csírázó gyomok maghéján, gyökerén, szárán és levelén keresztül egyaránt felszívódik, ezért a gyomok már a kelés folyamán, vagy azt követõen elpusztulnak.Hatásspektrum: a Merlin® 480 SC a magról kelõ gyomnövények széles köre ellen hatékony.- érzékeny kétszikû gyomnövények:baracklevelû keserûfû, csattanó maszlag, disznóparéj-félék, fekete csucsor, kis gombvirág, lapulevelû keserûfû, libatop-félék, napraforgó, parlagfû, pásztortáska, repcsényretek, selyemmályva, szerbtövis fajok, terebélyes laboda, vadkender, vadrepce,- érzékeny egyszikû gyomnövények:egynyári perje, fenyércirok (magról kelt), közönséges kakaslábfû, muhar-félék, vadköles,Adagolás: a gyomosodási viszonyoktól és a talaj tulajdonságaitól függõen 0,16-0,22 l/ha. Átlagos talajadottságok és gyomviszonyok között a Merlin® 480 SC dózisa: 0,2 l/ha. A kijuttatáshoz szükséges szer mennyiségét a talaj kötöttsége, szervesanyagtartalma, valamint a korai posztemergens alkalmazásnál a gyomnövények fejlettsége határozza meg.

Javasolt technológia kukoricában

  1. A kukorica vetése elõtt 0-10 nappal (EPP kezelés) a gondosan elõkészített magágyra kell kijuttatni 0,18-0,22 l/ha dózisban a talajtípustól függõen.

    A készítményt bedolgozni szigorúan tilos!
  2. Vetés után, kelés elõtt (preemergensen) 0,18-0,22 l/ha dózisban kell alkalmazni, talajtípustól függõen.
  3. Állományban (korai posztemergensen) a kukorica szögcsíra állapotától 3 leveles koráig, a magról kelõ kétszikû gyomnövények 2-4 leveles, a magról kelõ egyszikûek 1-3 leveles állapotában (gyökérváltásukig) kell kijuttatni, 0,18-0,22 l/ha dózisban.Amerikában elterjedt a direkt vetésû kukoricatermesztésben alkalmazható módszer az un. „burn down” kezelés, amikor a vetés elõtt a kelõ gyomokat egy perzselõ hatású szerrel elpusztítják, majd a késõbbi gyomosodás ellen alkalmaznak vetés utáni Pre gyomirtó szereket. A Merlin alkalmazásakor a külön „burn down” kezelésre nincs szükség, mert az EPP módon kijuttatott Merlin ezt a munkát tökéletesen elvégzi.Magról kelõ egyszikûek (közönséges kakaslábfû, muhar-félék) erõs fertõzése esetén a vetés elõtti, valamint preemergens alkalmazásnál kombinációban javasolt kijuttatni. Kombinációs partnerek lehetnek a kukoricában preemergensen engedélyezett egyszikûek elleni készítmények, az engedélyokiratukban elõírt maximális dózisuk 50 %-os csökkentésével.

A Merlin megalapozza a maximális termés elérését. Biztosítja a kukorica erõteljes és gyors kezdeti fejlõdését korai gyomkonkurencia nélkül. Újraaktiválódva megakadályozza a késõbbi gyomosodást is.Rikk István

Bayer CropScience