MENÜ

Választás utáni közvetlen testtömeg-gyarapodás hatása az életteljesítményre

Oldalszám:
2014.06.24.

Sokan hajlamosak úgy tekinteni a választás utáni takarmány felvétel alakulását, hogy az alacsony takarmányfelvétel elkerülhetetlen, és a megtorpanás, valamint a „tejhús” elvesztésének hatása csak átmeneti, minden gyorsan visszaáll a normálisra, a malac kompenzálja ezt a kiesést. Ezzel szemben meg kell jegyeznünk, hogy a választás utáni idõszak takarmányfelvételének van talán a legnagyobb hatása az életteljesítményre és a malacok egészségügyi státuszára az utónevelésben és az egész hizlalási periódusban, amin keresztül a nyereségességet is alapvetõen meghatározza.

A kansasi egyetem kutatói egyértelmûen bemutatták az elsõ hét eredményeinek hatását az életteljesítményre. Ha megengedjük magunknak azt a feltételezést, hogy a választás utáni testtömeg-gyarapodás alakulását egyértelmûen a takarmányfelvétel határozza meg, valamint a gyarapodás a malacoknak a választás utáni új környezeti és takarmányozási feltételekhez való alkalmazkodásának képességét jelzi, akkor könnyen megérthetjük, miért olyan fontos.A kísérletet 20 napos korban választott malacokkal hajtottak végre kísérletet, melyeket az elsõ heti testtömeg-gyarapodás alapján rendeztek csoportokba. A legjobb csoport fenntartotta választás elõtti növekedési erélyét, míg a legrosszabb nem gyarapodott esetleg negatív gyarapodást ért el, ami üzemi körülmények között is gyakorta elõfordul. E két csoport között az elkészülési idõben 10 nap eltérés volt. Szintén kimutatták, hogy ezen kísérletnél (éppúgy ahogy sok másiknál is) a malacok nem mutatnak kompenzációs növekedést, a kérõdzõkkel ellentétben. Egy nagy Spanyol integráció azt a megfigyelést tette, hogy minden 1 kg elõny a választás utáni 28.-ik napon, 5kg-ot jelent a hízlalási idõszak végén.Az SCA csoport több, mint 5000 malaccal végzett kísérleteket mind az Egyesült királyságban, mind Spanyolországban, melyek szintén a korai gyarapodás fontosságát emelték ki. Ezek a kísérletek bizonyították, hogy a korai gyarapodás 30%-ban határozza meg az életteljesítményt. Szintén ebben a kísérletben figyelték meg, hogy választás után minden 100g/nap testtömeg-gyarapodás 147g/nap tömeggyarapodást eredményez az egész hízlalási idõszakban.Holland kutatók azt a megfigyelést tették, hogy nagyon fontos az elsõ heti tömeg-gyarapodás, de nem magyaráz meg mindent, a takarmány-felvétel megindulásának gyorsasága talán még nagyobb hatással van a teljesítményreA takarmány-felvétel megindulását Brooks (1999) és Bruininx (2002) is vizsgálta. Mindkét estben megfigyelték, hogy a malacok kis része (20%) nagyon gyorsan, két órán belül elkezdte a takarmány-felvételt. A teljes állomány azonban csak 70 óra multán (ez közel 3 nap) fogyasztott rendszeresen szilárd takarmányt.Ennek bizonyíthatóan komoly hatása van az állományra: elsõként takarmányozástani és menedzsment eszközökkel biztosítanunk kell a korai takarmányfelvételt, másodszor, ha pár malac eszik egy kutricából, az még messze nem jelenti azt, hogy minden malac takarmányt vesz fel, harmadszorra pedig az emésztés-élettani problémák veszélye, amik a takarmány-felvétel hiányából és a bezabálásból erednek. Ha egy malac választás után két napig nem eszik és utána bezabál, akkor fermentációs eredetû diorrhea következik be.A korábbiakból kiderül, hogy egyenes összefüggés van a korai takarmányfelvétel és a bélstruktúra, bélsár konzisztencia és egészségi állapot között. Ezt bizonyították a másik oldalról is a TNO kutatói. Azok a malacok, melyek nem vették fel a létfenntartó szükségletet sem, sokkal nagyobb %-ban voltak E. Coli fertõzöttek, valamint sokkal rövidebbek voltak a bélbolyhok.Eddig csak azt taglaltuk, hogy mi történik, ha nem megfelelõ a takarmáy-felvétel, most néhány olyan tényezõt említünk meg, amivel növelni lehet: Mint korábban is említettük, hogy nagyon fontos a választás elõtti tak. felvétel és a tak. emészthetõsége is, de éppúgy fontos a takarmány fizikai formája is.Takarmányfelvétel hatása a bélbolyhok magasságára választás után (táblázat)Kim (2000) kutatásai azt mutatták, hogy a malactáp nedves etetése a választást követõ 14 napon 21 %-al magasabb testtömeget eredményez, mely elõnyt a hízlalás során is fenntart, így 4 nappal elõbb érik el a 110 kg-ot.A nedves takarmányozás nem mindenhol megoldható, ahol nem ott a dercés és granulált forma használható. A granulátum etetése sokkal elfogadottabb, mint a dercés táp. Azonban itt is nagyon fontos a minõség, ennek kapcsán két kiemelt fontosságú tényezõ van, a porosság és keménység. Mindkettõ negatívan befolyásolja a tak. felvételt.Etológiai vizsgálatok megmutatták, hogy a malacok takarmány-kereséssel csak egy meghatározott idõt töltenek el, éppúgy, mint a víz felkutatásával. Ahogy a granulátum porossága növekedik, úgy csökken a takarmány felvétel és testtömeg-gyarapodás. Kutatási eredmények és gyakorlati tapasztalatok mutatták, hogy a minél kisebb a granulátum, ami magában nem könnyíti meg, hogy jó minõségben gyártsuk le, jelentõsen javítja a tak. felvételt.Porosság hatása a takarmányfelvételre
A takarmány porossága 2% 5% 10% 15%
Takarmányfelvétel/nap 305 g 265 g 226 g 240 g


Átlagos napi tömeggyarapodás
254 g 217 g 182 g 179 g
Fajlagos takarmány-felhasználás 1,20 1,22 1,24 1,34


Heti gyarapodás

1,78 kg

1,52 kg

1,27 kg

1,25 kg

90 kg-os kor 145 148 151 158

Agresszív viselkedés elõfordulása

az etetõnél

+7% +8% +9%
Turkálás elõfordulása +6% +21% +25%Mint láthatjuk, nagyon fontos a korai takarmányfelvétel, valamint hogy a változásának jelentõsége nem csak az adott idõszakra, hanem az állomány egészségügyi állapotára és az életteljesítményre is kiterjed. Késõbbi írásainkban kitérünk majd a választás elõtti takarmány felvétel jelentõségére és együtt fogjuk felfedezni a takarmány emészthetõségének befolyását a takarmányfogyasztásra, valamint az életteljesítményre.A mai viszonyok között sokan gondolnak a takarmányozási költség csökkentésére, azonban ez a takarmány emészthetõséget is rontja, ezen keresztül rontja a táplálékfelvételt, az elkészülési idõt, valamint jelentõsen megnõnek az állategészségügyi veszélyek is.Ha a malactápszer költség az összes takarmányköltségnek csak négy százaléka és csökkentése ilyen mértékben képes növelni a szórást, rontani a teljesítményt a sertéseknél, akkor nevezhetjük-e ezt rossz befektetésnek?