MENÜ

Gépesítés

Szakfolyóirat > 2004/4 > Gépesítés Munkagép Traktor ISOBUS

A mezõgazdaság jövõje: ISOBUS Traktor - Munkagép

A mezõgazdaság jövõje elképzelhetetlen egy kompatibilis interfész nélkül, amellyel összekapcsolhatjuk a traktort, a fedélzeti számítógépet és a munkagépeket. Az információs társadalom már régóta a "rendszerekben gondolkozás" elvét tartja szem elõtt. A szigetmegoldások ideje lejárt. A jövõ mezõgazdaságában ahol intelligens, a pillanatnyi munkakörülményekhez alkalmazkodó munkagépek segítik a munkát elképzelhetetlen, hogy minden munkagép külön kezelõpanellel, vagy ellenõrzõmonitorral rendelkezzen.

Szakfolyóirat > 2004/4 > Gépesítés Tej Tehenészet rendelet

A minõségi tejkezelés gépei

A nyers tej minõségi kezelésének feltételeit a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, valamint az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 1/2003. (I.8.) FVM-ESZCSM együttes rendelete 2.sz. melléklet VI. fejezete tartalmazza.

Szakfolyóirat > 2004/4 > Gépesítés gépek permetezőgépek növényvédelem

Növényvédõ gépek kötelezõ felülvizsgálata

A növényvédelemrõl szóló 5/2001.(I. 16.) FVM rendelet, illetve az ezt módosító 81/2003. (VII.9.) FVM rendelet kötelezõen elõírja a növényvédõ gépek típusvizsgálatát és a permetezõgépek idõszakos ellenõrzését. Az elõzõ számban a gépek típus minõsítésének rendszerét mutattuk be, ez alkalommal permetezõgépek felülvizsgálatáról foglaljuk össze a legfontosabb tudnivalókat, és ismertetjük a tervezett intézkedéseket.

Szakfolyóirat > 2004/4 > Gépesítés öntözővíz Öntözés öntözőberendezések

Öntözõgépek és berendezések a gyakorlatban

Az elmúlt év szélsõségesen száraz idõjárása, szinte az ország egészét sújtó aszály – sajnos – ismét bebizonyította, hogy a szántóföldi és kertészeti növények nagy részének növekedése, fejlõdése csak mesterséges vízutánpótlással – okszerû gépi öntözéssel – biztosítható. Az okszerû öntözéssel olyan biztonsági faktor adható a kultúrnövények fejlõdésének, amely a terméseredmények növekedésében realizálódik. Az elmúlt évben a gépforgalmazók összesen 109 db csévélhetõ dobos öntözõberendezést és 42 db szivattyús aggregátot értékesítettek, s a gépberuházások értéke meghaladta a 336 MFt-ot. A tavaly értékesített csévélhetõ dobos öntözõberendezések listáját az olasz RM gyártmányok különbözõ típusai vezetik (~ 27 %-kal), ezen berendezéseket – az értékesítés vonatkozásában – sorrendben az osztrák BAUER, a magyar FORRÁS, illetve az olasz IRRILAND gyártmányok követik. Az évenkénti jelentõs gépberuházások ellenére az ország öntözésre „berendelkezett” területének (ez 300-350 Eha) jelenleg csak kb. egyharmadán végeznek mesterséges öntözést, így ez a minõségi növénytermesztés érdekében fokozatos növelésre szorul. A következõkben az öntözés eszközrendszere, valamint az esõztetõ öntözõberendezések kerülnek bemutatásra.

Szakfolyóirat > 2004/4 > Gépesítés Takarmány kaszálás szálastakarmányok

Szálastakarmányok kaszálása, rendkezelése

Magyarországon a szálastakarmányok döntõ többségét a gyep és a lucerna adja. A lucernát az állattenyésztés igényeitõl függõen, ill. a kismértékû takarmányfeldolgozás igényének megfelelõen, mintegy 300-350 ezer ha-on termesztjük és ez évente - az idõjárási viszonyoktól föggõen - általában 4, jó esetben 5, kedvezõtlen idõjárás esetén 3 kaszálást ad. A kaszálható gyepterület 800 ezer ha-ra tehetõ, amelynek jelentõs részén az elsõ növedéket kaszálják, míg a sarjút legeltetik.

Szakfolyóirat > 2004/4 > Gépesítés erőgép Traktor rakodógép

Traktoros rakodógépek alkalmazási területei

A mezõgazdasági termelésen belül – akár állattartás, akár növénytermesztés, vagy majori munkák területein – mindig megfogalmazódik az anyagmozgatási rendszer elemeinek kiválasztása során, hogy milyen rakodógépet válasszunk. Ennek a problémakörnek az áttekintése gondos elõkészítést és megfontolást igényel. A kisebb agrár vállalkozások számának elterjedése adott gazdaságokon belül is csökkentette az anyagmozgatási mûveletek idejét és mennyiségét.