MENÜ

A brüsszeli költségvetés

Oldalszám: 4-5
2014.06.24.

A 2003-as pénzügyi évben, 2002. október 16. - 2003. október 15. között agrárkiadásokra 44,7 milliárd eurót irányoztak elõ. A tényleges kifizetés - elõzetes adatok szerint - ennél félmilliárd euróval kevesebb volt, közölte az Európai Bizottság. Az elõzõ, 2002-es évben 43,1 milliárd eurót fordítottak az ágazatra, akkor is kevesebbet az elõirányzottnál.

Számos ágazatban megtakarítás jelentkezett, 100 millió eurót meghaladó a cukor-, a bor-, a marhahús ágazatokban. A számítottnál alacsonyabb volt az export és az utána fizetett exporttámogatás. Más ágazatokban viszont túllépték a keretet, például a tej-, a juh- és kecskeágazatban. A bizottsági jelentés ezt a 2004-ben esedékes elõrehozott kifizetésekkel indokolja.Az agrárkiadások kétharmadát a növénytermesztési és állattenyésztési fõágazatra fordították. További bõ egytizedét vidékfejlesztésre. Fennmaradó hányadát élelmiszer-segélyezésre, állat- és növény-egészségügyi és egyéb intézkedésekre. A kiadások legjelentõsebb tétele a múlt évben is a szánóföldi termelés támogatása volt, mely a gabonaféléket, az olajos magvakat, a fehérjenövényeket foglalja magában. Erre a célra áldozták az összes kiadás 38 százalékát. (A szántóföldön termelt takarmányok, cukorrépa, textilnövények támogatása külön sorban jelenik meg). A költségvetési fõösszeg egynegyedét kötötte le a szarvasmarha ágazat, melynek támogatása megközelítette a 11 milliárd eurót.

A 2003. évi agrárköltségvetés

(millió euró)

  2003. évi Különbözet
elõirányzat teljesítés % millió euró

Szántóföldi növények

16790,0 16809,4 +0,1 +19,4

Cukor

1482,0 1277,4 -13,8 -204,6

Olívaolaj

2341,0 2346,3 +0,2 +5,3

Szárított takarmányok

389,0 388,6 -0,1 -0,4

Textilnövények

908,0 889,6 -2,0 -18,4

Zöldség és gyümölcs

1609,0 1532,2 -4,8 -76,8

Bor

1381,0 1213,0 -12,2 -168,0

Dohány

973,0 964,0 -0,9 -9,0

Egyéb növények

303,0 331,6 +9,4 +28,6

Növénytermesztés

267176,0 25752,1 -1,6 -423,9

Tej és tejtermék

2672,0 2796,2 +4,6 +124,2

Marhahús

8404,0 7986,8 +5,0 -417,2

Birka- és kecskehús

1805,0 2082,1 +15,4 +277,1

Sertés-, baromfihús és tojás

203,5 171,4 -155,8 -32,1

Halászat

14,5 12,7 -12,4 -1,8

Állattenyésztés

13099,0 13049,2 -0,4 -49,8

Kísérõ intézkedések

415,0 430,7 +3,8 +15,7

Élelmiszersegély

306,0 252,9 -17,4 -53,1

Készletezés

249,0 234,0 -6,0 -15,0

Állat- és növény-egészségügy

187,0 281,0 +150,3 +94,0

Ellenõrzés, megelõzés

48,0 29,5 -38,5 -18,5

Reklám

66,5 38,5 -42,1 -28,0

Egyéb intézkedések

18,0 -2,6 - -20,6

Egyéb kiadások

1289,5 1264,0 -2,0 -25,5

Összesen

40564,5 40065,3 -1,2 -499,2

Korrekció

-500,0 -410,0 -18,0 -90,0

Átmeneti hitelezés

18,0 0,0 0,0 -18,0

Agrárkiadások összesen

40082,5 39655,3 -1,1 -427,2

Vidékfejlesztés

4698,0 4656,7 -0,9 -41,3

Korrekció

0,0 -26,4 0,0 -26,4

Vidékfejlesztés összesen

4698,0 4630,3 -1,4 -67,7

EAGGF összesen

44780,5 44285,6 -1,1 -494,4

Két változatban, a jelenlegi tizenötökre és az új tagországokat is figyelembe véve készült el az Európai Unió 2004. évi költségvetése, amelyet az Európai Parlament második olvasatban is jóváhagyott. Az egyik változat, a jelenlegi tizenötökre vonatkozó 99,5 milliárd euró kiadással számol, a kibõvült unióra pedig ennél majdnem 12 milliárd euróval többel, 111,3 milliárd euróval. Az elõzõ évivel összehasonlítható, csak a régi tagországokat magában foglaló költségvetési fõösszeg valamivel (0,28 százalékkal) alacsonyabb a 2003. évinél.A huszonöt ország összesített bruttó nemzeti jövedelmének 0,98 százalékát teszi ki a költségvetési elõirányzat.A költségvetés új rendszere a korábbiaknál részletesebben rögzíti a közös politikák ráfordításait. Összesen 32 kiadási tételt tartalmaz, amelybõl 9 felülmúlja az 1 milliárd eurót. (A táblázatban az 1 milliárd eurót meghaladó tételek szerepelnek.)Az agrárágazatra és a vidékfejlesztésre - a tizenötökre vonatkozó költségvetés - 48,1 milliárd eurót irányoz elõ, az összes kiadás 48,3 százalékát. Itt azonban figyelembe kell venni, hogy néhány tételt, például a halászat támogatását, a fogyasztóvédelmi kiadásokat a korábbiaktól eltérõen már nem ezen a soron számolják el. A huszonötötökre vonatkozó agrártámogatások ennél 2,4 milliárd euróval többre, 50,5 milliárd euróra rúgnak. A csekély különbséget azzal magyarázzák, hogy az új tagoknak fizetendõ közvetlen támogatások csupán a következõ évi költségvetésben jelennek meg.Lényeges viszont a különbség a regionális támogatások esetében. A tizenötökre 21,5 milliárd eurót, a huszonötökre már ennél egynegyedével magasabb összeget, 26,8 milliárd eurót tartalmaz az elõirányzat.

A 2004. évi költségvetés

  EU-15 EU-25
millió euró 2004/03, % millió euró 2004/03, %

Összesen

99529 -0,28 111300 11,51

- foglalkoztatás, szociális ellátás

9928 1,00 10844 10,30

- mezõgazdaság, vidékfejlesztés

48053 -0,70 50462 4,20

- energia és szállítás

1094 6,20 1357 31,70

- kutatás

2873 5,90 3215 18,50

- informatika

1074 6,90 1190 18,50

- regionális politika

21479 -2,30 26785 21,80

- külügyek

3062 10,50 3662 10,50

- ACP országok

1200 4,10 1200 4,10

- bõvítés

1098 -44,30 1324 -32,90

Brüsszelben nem alaptalanul fogalmaznak úgy, hogy az unió történetének eddigi legnagyobb bõvítése semmiféle pénzügyi sokkot nem okoz. A kiadási fõösszeg több milliárd forinttal elmarad a középtávú stratégiában rögzített plafontól.Ám a bõvítéssel függ össze az uniós intézmények létszámbõvítése. Az Európai Bizottság esetében 780 fõ, a tanácsnál 286, az Európai Parlamentnél 355, az Európai Számvevõszéknél ez 133 fõt jelent.A 2007-ben kezdõdõ költségvetési idõszak pénzügyi keretszámait a bizottságnak január végére kell elõterjesztenie. Az unió hat nettó befizetõ tagállama (Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Svédország Hollandia és Ausztria) már korábban, múlt év decemberében, közös levélben arra kérte a bizottság elnökét, Romano Prodit, hogy a közös kiadások a következõ idõszakban se lépjék túl az összesített nemzeti jövedelem 1 százalékát. Az elnök szerint azonban a hatok által követelt plafon irreálisan alacsony az EU elõtt álló feladatok megoldásához.

Kiszivárgott hírek szerint az új pénzügyi kurzusban a vidékfejlesztési eszközöket egyetlen alapba vonják össze. Az elmúlt években a vidékfejlesztés jelentõsége és az erre szánt összegek növekedtek. Ám a finanszírozási források egyre bonyolultabbakká váltak. A 2000-2006 közötti költségvetési idõszakban 230 vidékfejlesztési program mûködik, ebbõl 88-at az agrárköltségvetés garanciális alapja finanszíroz. További 142 programot az EAGGF orientációs alapjának forrásai fedeznek.A 2004 májusában csatlakozó tíz ország újabb 19 saját programot hoz magával, amelyeket ugyancsak a garanciális, illetve orientációs alapból finanszíroznak.Az önálló vidékfejlesztési költségvetés tartalmazná a mezõgazdaságot, a halászatot, a környezetvédelmet és a jelenlegi strukturális kiadások néhány tételét. Az uniós költségvetésnek ezen kívül másik három fõ fejezete lesz: a 1/ fenntartható fejlõdés, mely magában foglalja a versenypolitikát és a foglalkoztatást, 2/ állampolgári jogok és kötelezettségek, 3/ külsõ kapcsolatok.A rendelkezésre álló költségvetési fõösszeg egyelõre nem ismert. Amennyiben 1 százalék alatti lesz a befizetési kötelezettség, az agrárköltségvetés forrásai is megcsappanhatnak. Bár 2002. novemberében már megegyeztek az agrárkiadások plafonjában (a 2007-2013-as költségvetési idõszakra vonatkozóan), nincs kizárva, hogy ezt a plafont is mérsékelni kell. A vidékfejlesztési forrásokat ugyan nem limitálták, ám az 1 százalékos befizetési korlát ezeket a kiadásokat is megnyirbálná.Michaele Schreyer költségvetési fõbiztos 1,15 százalékos befizetési kötelezettséget javasol, javaslatát néhány tagország támogatja.Bõvebb információkat a szerzõknél, illetve az Agrár Európa Nemzetközi Agrárgazdasági Hírlevelében talál.1Tóth Péter-2Dr. Báder Ernõ1Agrár Európa Kft. Budapest2Nyugat-Magyarországi Egyetem MÉK Mosonmagyaróvár