MENÜ

Gyümölcs ültetvények tápanyagellátása (tartalékoló-kiegészítõ)

Oldalszám: 72-73
2014.06.24.

A gyümölcsösök tápanyagellátása széleskörû összefüggésrendszert képez. A részletek reálisabb tárgyalásakor jó szempont, ha az egészen belül az aktuális kérdés helyét, szerepét, súlyát is ismerjük. Különösen érvényes ez, ha az un. tartalékoló, más néven feltöltõ- vagy alaptrágyázásról esik szó.

A gyümölcs ültetvények tápanyag-gazdálkodásának az a célja, hogy a tápanyag-ellátottságot befolyásoló tényezõk minél szélesebb körét figyelembe véve biztosítsuk a gyümölcsösök kedvezõ tápanyag hátterét. A tápanyag háttér elemei felsorolva is nagyszámúak és elsõ látásra vagy hallásra közülük több nem is tûnik táplálkozásra ható faktornak. Ilyenek többek között a termõhelyi adottságok, ezen belül is a gyümölcsös helyének a környezetéhez viszonyított fekvése. Nézhetnénk ennek vízellátottsági (elfolyó-, ráfolyó víz hatása) és ezen keresztül a tápanyag felvehetõséget befolyásoló hatását is, de a példa kedvéért a terület fekvése a hideg levegõ szempontjából lehet gyenge lefolyású vagy lefolyástalan, un. mély fekvésû is. Ilyen helyen hiába végezzük el a talajviszonyok alapján a legoptimálisabb trágyázást, talajmûvelést. Az ültetvényünk nem tudja hasznosítani a felhasznált trágyaszereket, nem térülnek meg a költségek, nem tudjuk beállítani a megfelelõ tápelem szinteket, mert az ilyen relatív mély fekvésben a kisebb-nagyobb gyakorisággal jelentkezõ kisugárzási fagyok részleges vagy teljes terméskiesést okoznak, amitõl felborul a tápelem egyensúly. És ez csak a tápelem-ellátottsági vonatkozása, nem is beszélve ennek piacgazdasági, üzemszervezési vagy a kedvezõtlen gyümölcsminõségi következményeirõl.A tápanyag háttérhez hozzátartozik még többek között a talaj tápelem tartalma, a tápanyagok felvehetõségét befolyásoló talajtulajdonságok, a növény vízellátása (vízhiány esetén hiába van megfelelõ tápelem szint, másrészt a túlöntözés vagy csapadékbõség kimoshatja a gyökérzónából a felvehetõ tápanyagot), egészséges gyökérrendszer, aktív talaj és ezek kialakulását biztosító kedvezõ talajszerkezet.A talaj tápanyag-viszonyaiban a tápelemek mennyiségén és arányain kívül lényeges a gyökérzónához viszonyított elhelyezkedésük; elsõsorban a mélység szerinti rétegzõdésük, de a horizontális megoszlásnak is megvannak a szempontjai.A tartalékoló trágyázás egyik indoka, hogy a kedvezõ tápláltsághoz szükséges trágyát a talajtípus szerint differenciáltan a megfelelõ mélységbe helyezzük. Tartalékoló trágyázás elsõsorban a foszfor és kálium elemeknél kerül szóba, de a ritkábban alkalmazott magnézium talajtrágyázás is ide értendõ. Sõt a kalcium ellátottság szempontjából is fontos meszezés, mésztrágyázás is ide sorolható annak ellenére, hogy a talajjavítás kapcsán szokták említeni. Tudni kell a meszezésrõl, hogy savanyú talajon a gyümölcsösök tápanyag-gazdálkodása és a többi tápelem hasznosulása szempontjából is döntõ fontosságú. Komplex szerepe miatt a tápanyag háttérnél felsorolt talajbeli tényezõk mindegyikére hatással van.A nitrogén esetén tartalékoló trágyázást nem alkalmazunk és nem is beszélünk róla, mert a mineralizálódott nitrogént a talaj alig tudja visszatartani a kimosódással szemben. Ugyanakkor az istállótrágyázás, a humuszanyagok felhasználása a talajbiológiai hatásokon túlmenõen a nitrogénbõl is jelent néhány éves tartalékot.A megkötõdés révén a homokos vályogon és az ennél kötöttebb talajokon a foszfor, a vályog és agyag talajokon a kálium a bemûvelés mélységében halmozódik fel. Ez azt is jelenti, hogy az ilyen talajú gyümölcsösben a felszínre szórt és sekélyen bemûvelt trágyából nagyon kevés jut a fák fõ gyökérzónájának tekintett 20-60 cm-es rétegbe. A sorközi mélytrágyázáshoz használhatók az altalaj-sortrágyázók, de a lokális mûtrágya bejuttatás miatt egyenetlen az eloszlás, korlátozott az ilyen gépek sorközi mozgása és a legsûrûbb gyökérzetû korona alatti területre már nem jut trágyaszer.A telepítés elõtti mély talajelõkészítés során a talajvizsgálatokra alapozott és tartalékoló jelleggel végzett foszfor- és káliumtrágyázással a teljes gyökérzóna egyenletesebben és gazdaságosabban tölthetõ fel arra a tápanyag szintre, ami hosszú távon biztosítja a megfelelõ ellátottságot.A gyümölcsösök talajának kedvezõ

foszfortartalma

KA CaCO3

%
pH (H2O) <span

lang=DE>AL-P2O5 mg/kg

0 <<span

lang=DE>6,4
60
<<span

lang=DE> 30
><span

>><span

lang=DE>1
><span

>><span

lang=DE>7,6
100
  <<span

lang=DE>1
6,5-7,5 80
  0 <<span

lang=DE>6,4
80
><span

>><span

lang=DE>30
><span

>><span

lang=DE>1
><span

>><span

lang=DE>7,6
120
  <<span

lang=DE>1
6,5-7,5 100

A gyümölcsösök talajának kedvezõ

kálium- és magnéziumtartalma

KA AL-K2O

mg/kg
Mg

mg/kg
<27 100 60
28-30 120 80
31-36 160 100
37-42 200 140
43-50 230 180
>51 250 200A 0-60 cm-es talajréteg átlagában hiányzó mg/kg értékenként egy hektárra elvileg 9 kg hatóanyagnak megfelelõ trágyaszer kijuttatása szükséges, de a fixáció miatt a gyakorlatban a kötöttség növekedésével ennek 1,2-2-szeres mennyiségét kell adagolni. Az ilyen háttér nem jelent túltrágyázást. A fenntartó trágyázás során a lombanalízis eredmények alapján könnyen korrigálható a fák tápelem-ellátottsága. Ha a telepítés elõtti talajvizsgálat már ezeket a tápelem-szinteket jelzi, akkor nincs szükség a tartalékoló trágyázásra. Elegendõ lesz majd fenntartó vagy ezen kívül kiegészítõ trágyázást végezni.A tápoldatos öntözésre tervezett és ezt megvalósító intenzív ültetvények tápanyag-hasznosítási lehetõségei (a tartalékoló és fenntartó trágyázásból egyaránt) kedvezõbbek, mint az öntözetleneké. Ezért bizonyos megfontolások alapján az ilyen gyümölcsösök tartalékoló trágya adagja kb. 30 %-al mérsékelhetõ: úgy, hogy a kedvezõnek tartott és elérendõ tápelem szintek változatlansága mellett, a 0-60 cm-es talajréteg átlagos tápelem-tartalma alapján elegendõ csak 40 cm feltöltésére számított hatóanyag mennyiségek (a hiányzó mg/kg értékenként 6 kg hatóanyag hektáronként) kijuttatása a 60 cm-es talajmunka során.A termõ gyümölcsösökben a fenntartó trágyázás során a termés és ezzel arányos fanövedék tápelem kivonását pótoljuk. A lehulló lomb, virágok, fejletlen gyümölcsök és az összezúzott nyesedék a talajban elbomlanak, a bennük lévõ tápelemek újra hasznosulnak, ezért kihagyhatók a számításból.A felhasználandó trágyaszerek mennyiségének megállapításához figyelembe kell venni a terméshozamot, a levél- és talajvizsgálatok eredményét, a tápanyagok érvényesülését befolyásoló talaj tulajdonságokat. A szükséges fenntartó tápelem igény meghatározására matematikai formulát is kidolgoztunk, melynek alapképlete a következõ:

Hatóanyag kg/ha = A · Q · Y2 · (1 + S K) / X2A = Alapadat az 1 tonna termés és ennek kineveléséhez szükséges hatóanyag (kg/t)(hatóanyag: N, P2O5 vagy K2O formában). Q = Terméshozam (t/ha).Y = Kedvezõ (standard) levél tápelemszint (%). X = Gyümölcsösben mért levél tápelem (%).S K = Tápelem érvényesülést befolyásoló korrekciós tényezõk összegének 100-ad része(a K-faktoronkénti külön képleteket itt nem részletezzük).1 tonna gyümölcs és ennek

kineveléséhez szükséges fatömeg

tápelem igénye (kg/t)

Gyümölcsfaj

N P2O5 K2O CaO*

Alma

1,2 0,4 2,0 1,5

Körte

1,2 0,4 2,0 2,5

Szilva

2,0 1,0 4,8 3,0

Cseresznye, meggy

2,6 0,9 4,4 3,0

Õszibarack

1,5 1,1 5,6 2,3

Kajszi

2,2 0,9 4,4 2,3

Dió

6,0 2,4 12,0 22,0

Málna (ribiszke, köszméte)

6,0 1,6 7,0 4,0

*CaO<span

lang=DE>-igényt csak semleges és savanyú talajon kell figyelembe venni

A gyümölcsfélék levelének kedvezõ makroelem tartalma (Sza.

%)

Gyümölcsfaj

N P

K

Ca Mg

Mintavételi idõszak

Alma

2.3 0.16 1.3 1.5 0.33

VII. 15-VIII. 15

Körte

2.2 0.23 1.4 1.4 0.40

VII. 15-VIII. 15

Szilva

2.7 0.20 2.5 2.4 0.60

VII.-15-VIII. 15

Cseresznye, meggy

2.7 0.20 1.7 2.3 0.65

VII. 1-15 szüret után

Õszibarack

3.1 0.22 2.5 2.1 0.50

VIII. eleje

Kajszi

2.3 0.20 2.7 1.8 0.50

VII. 15-30

Dió

2.8 0.21 2.1 2.0 0.65

VIII.

15-30

Málna

2.9 0.25 1.3 1.1 0.35

VIII. eleje 5-12. levél

Piros ribiszke

2.6 0.25 2.3 2.0 0.35

VII. 1-30

Fekete ribiszke

2.8 0.27 1.6 2.0 0.32

VII. 1-30A számításokat elemenként külön-külön kell végrehajtani. A gyümölcsösben végzett trágyázásoknál a termésmennyiség és a tápelem kivonási alapadat alapján számított tápanyag mennyiség legjelentõsebb módosítója a lombanalízis, amit évenkénti rendszerességgel kell elvégezni. A többéves adatsorok, az ültetvény vizuális ismerete jelentõsen fokozza a trágyázás tervezésének megalapozottságát. Az összefüggések és az adatok szintetizálásához indokolt szaktanácsadó igénybevétele.A tápanyag-ellátottság lehet olyan kedvezõ, hogy átmenetileg nincs szükség fenntartó trágyázásra. Ha a gyümölcsösnek egy vagy több elembõl fenntartó trágya igénye van, akkor az adott körülményeknek leginkább megfelelõ adagolásban, idõben és technikával kell kijuttatni a trágyaanyagokat.A kivont tápanyagok pótlása mellett különbözõ esetekben un. kiegészítõ trágyázásra (legtöbbször permettrágyázás vagy tápoldatozás formájában) lehet szükség. Ilyen pl.

  • kiemelt célként a gyümölcsminõség javítása érdekében kalcium permettrágyázás,
  • a tápelem-igényesebb idõszakok plusz tápelem szintjének biztosítása,
  • a gyümölcskötõdés javítására végzett bór trágyázás,
  • a mikroelem hiányok kiküszöbölése,
  • a tavaszi hideg talaj csökkent aktivitása miatt a nitrogén és foszfor ellátottság javítása,
  • kiegészítés szükséges akkor is, ha a fenntartó trágyázáshoz használt komplex trágyaszer valamelyik elembõl kevesebbet tartalmaz, mint az igény.A felmerült kérdésekrõl bõvebb információ található a folyóirat korábbi számain kívül a Füleky Gy. szerkesztette Tápanyag-gazdálkodás, a Gonda I. szerkesztette Minõségi almatermesztés vagy a Hrotkó K. szerkesztette Cseresznye és meggy címû könyvekben.Dr. Szûcs Endre

Gyümölcs és Dísznövénytermesztési Kutató Fejlesztõ Kht.

1223 Budapest, Park u. 2.