MENÜ

Vidékfejlesztési, strukturális, kohéziós támogatások az új tagoknak

Oldalszám: 7
2014.06.24.

Az átlag európainak mindössze 25 euróba, azaz egy közepes ebéd árába kerül a tíz új tagállam felvétele 2004-2006 között.

2004. májusától 2006 végéig a csatlakozó országok számára az EAGGF garanciális forrásából 5,76 milliárd euró áll az új tagok rendelkezésére, vidékfejlesztési célokra. Ehhez az összeghez még körülbelül 2 milliárd euró társul, amit az EAGGF orientációs forrásából nyújtanak A támogatás elnyeréséhez az új tagországoknak ki kell építeniük a fogadásra alkalmas igazgatási rendszert. A múlt év novemberi monitoring jelentés több tagjelöltnél súlyos elmaradást tárt fel.

Az Agra Europe londoni hetilap szerint a csatlakozó országoknak bõkezûen osztották el a vidékfejlesztési forrást, hiszen a régi tizenöt tagország hét évre 52,5 milliárd eurót kap, egy lakosra és egy évre jutóan kevesebbet, mint az új tagországok. A pénz elosztásakor figyelembe vették, hogy az új tagországokban a vidék fejlettsége elmaradott a régi tagokéhoz képest. Másrészt kompenzálni kívánták a közvetlen agrártámogatások hátrányát.

Vidékfejlesztési támogatások

(millió euró)

  2004 2005 2006 2004-06

Cseh Köztársaság

163,3 <span

lang=DE>182,0
<span

lang=DE>197,5
<span

lang=DE>542,8

Észtország

<span

lang=DE>45,3
<span

lang=DE>50,4
<span

lang=DE>54,8
<span

lang=DE>150,5

Ciprus

<span

lang=DE>22,5
<span

lang=DE>25,1
<span

lang=DE>27,2
<span

lang=DE>74,8

Lettország

<span

lang=DE>98,7
<span

lang=DE>110,0
<span

lang=DE>119,4
<span

lang=DE>328,1

Litvánia

<span

lang=DE>147,3
<span

lang=DE>164,1
<span

lang=DE>178,1
<span

lang=DE>489,5

Magyarország

<span

lang=DE>181,2
<span

lang=DE>201,9
<span

lang=DE>219,2
<span

lang=DE>602,3

Málta

<span

lang=DE>8,1
<span

lang=DE>9,0
<span

lang=DE>9,8
<span

lang=DE>26,9

Lengyelország

<span

lang=DE>862,4
<span

lang=DE>961,0
<span

lang=DE>1043,0
<span

lang=DE>2866,4

Szlovénia

<span

lang=DE>84,7
<span

lang=DE>94,4
<span

lang=DE>102,5
<span

lang=DE>281,6

Szlovákia

<span

lang=DE>119,5
<span

lang=DE>133,1
<span

lang=DE>144,5
<span

lang=DE>397,1

Összesen

<span

lang=DE>1733
<span

lang=DE>1931
<span

lang=DE>2096
<span

lang=DE>57602004-2006 között a strukturális és a kohéziós alapból az új tagok 23,5 milliárd eurót kapnak. A 2004-es uniós költségvetés strukturális célokra 26,785 milliárd eurót irányoz elõ, melynek nem egészen 20 százalékát (5,3 milliárd eurót) kapják az új tagországok. A brüsszeli támogatást nemzeti erõforrásból egészítik ki, a nemzeti hozzájárulás mértéke általában 15 százalékos.A források már 2004 januárjától igénybe vehetõk.Strukturális és kohéziós

támogatások az új tagoknak


2004-2006

(millió euró)

  Strukturális Alap Kohéziós Alap

Lengyelország

<span

lang=DE>8276
<span

lang=DE>4179

Magyarország

<span

lang=DE>1995
<span

lang=DE>1100

Cseh Köztársaság

<span

lang=DE>1525
<span

lang=DE>936

Szlovákia

<span

lang=DE>1041
<span

lang=DE>570

Szlovénia

<span

lang=DE>237
<span

lang=DE>189

Észtország

<span

lang=DE>371
<span

lang=DE>309

Litvánia

<span

lang=DE>895
<span

lang=DE>608

Lettország

<span

lang=DE>626
<span

lang=DE>515

Ciprus

<span

lang=DE>53,3
<span

lang=DE>54

Málta

<span

lang=DE>63
<span

lang=DE>22

Összesen

<span

lang=DE>15083
<span

lang=DE>8482Brüsszeli hírek szerint a következõ költségvetési idõszakban az új tagországok kapják a strukturális források felét, tekintettel elmaradottságukra, rendkívül szerteágazó strukturális feladataikra. Amennyiben így lenne, akkor több jelenlegi tagország (például Spanyolország, Görögország, Portugália) a mostaninál kevesebbet kapna.Az új tagországok 2004. évi támogatásaA 2004. május 1-jén csatlakozó új tagországok a brüsszeli költségvetésbõl 2004-ben 5,1 milliárd eurót kapnak kézhez. A számukra elõirányzott összeg, azaz a pénzügyi kötelezettségvállalás ennél sokkal magasabb. A 2004-ben elindított programok futamideje több évre szól, a projektek a késõbbiekben valósulnak meg és jelentenek a közös költségvetés számára tényleges kiadást. Például vidékfejlesztésre 1,733 milliárd eurót irányoztak elõ, amibõl ebben az évben csak 645 millió euró kifizetése esedékes.Agrártámogatásokra 287 millió eurót tartalékoltak. A közvetlen támogatások ebben az összegben nem szerepnek, mivel kifizetésük 2005-re húzódik át.A kompenzáció címén elõirányzott összeg az elõcsatlakozási alapok (SAPARD, PHARE, ISPA) felhasználásának befejezésére szolgál, továbbá arra, hogy az új tagok befizetési kötelezettségei ne haladják meg a támogatások összegét, és ne járjanak rosszabbul az EU költségvetésével szemben, mint a csatlakozás elõtti évben.

Az új tagországok költségvetése

2004-ben


(millió euró)

  Elõirányzat Tényleges kifizetés

Mezõgazdaság

2019,9 931,9

- agrártámogatás

<span

lang=DE>286,9
<span

lang=DE>286,9

- vidékfejlesztés

<span

lang=DE>1733,0
<span

lang=DE>645,0

Strukturális támogatások

6709,0 1859,9

Strukturális Alap

<span

lang=DE>3812,0
<span

lang=DE>1702,0

Kohéziós Alap

<span

lang=DE>2897,0
<span

lang=DE>159,9

Belpolitika

1632,9 904,3

Kompenzáció

1409,5 1409,5

Összesen

11771,4 5105,6

Bõvebb információkat a szerzõknél, illetve az Agrár Európa Nemzetközi Agrárgazdasági Hírlevelében talál.1Tóth Péter-2Dr. Báder Ernõ1Agrár Európa Kft. Budapest2Nyugat-Magyarországi Egyetem MÉK Mosonmagyaróvár