MENÜ

Kibõvült támogatási lehetõségek az Euro-Öko Farm Projektkeretei között

Oldalszám: 14
2014.06.23.

EU-konform környezetben

Az Euro-Öko Farm Demonstrációs Gazdaság Projekt mûködésének 1998. évi megkezdése óta, olyan tevékenység mellett kötelezte el magát, amely a kutatás és fejlesztés, valamint a köztermesztés között gyorsabb és hatékonyabb információ átadást valósít meg.

A gyakorlatban azonnal felhasználható, korszerû ismeretek átadására országosan már több mint 100 demonstrációs gazdaságban nyílik lehetõség. A projekt jelenlegi mezõgazdasági termelést gyökeresen átalakító, forradalmian új, tudásalapú munkában elkötelezett, és minden hasonlóan gondolkodó partnert vár soraiba.

Az Euro-Öko Farm Projekt arra vállalkozik, hogy adott területeken komplexitásában vizsgálja meg az új technológiai eljárások hatásait és az eredmények alapján ajánlásokat ad a vele elkötelezetten együttmûködõ partnereknek. A kidolgozott és adaptált termelési folyamatok az ökológiai rendezõelvek mellett természetesen megfelelnek – a nyereségorientált gazdálkodás alapjait garantáltan megteremtõ – ökonómiai elvárásoknak is, következésképpen szavatolják a versenyképességet. A projekt által kidolgozott technológiák harmonikusan illeszkednek az EU támogatási rendszerekhez is, ami a program kiteljesedésével egyidejûleg a nemzetközi kapcsolatépítést is lehetõvé tett. A pályázatokon elnyert pénzügyi források a projekttel együttmûködõk gazdasági elõmenetelét hivatottak szolgálni.

Természetesen a projekt valamennyi mezõgazdasági ágazatra vonatkozóan dolgozik fejlesztéseken, de tekintettel a technológia-fejlesztés nagy költség- és idõigényére jelenleg a szántóföldi növénytermesztés területén rendelkezik komplett, országosan több éve mûködõ programmal, amelyhez pályázati pénzek is elnyerhetõk!

Nagy invesztícióval létrehozott, szavatolt érték

Az igen nagymértékû – és sokak számára fájdalmas – átalakulás elõtt álló magyar mezõgazdaság sikeres túlélõi és nyertesei azok a gazdaságok lesznek, amelyek pótlólagos forrásokat tudnak bevonni a gazdálkodás folyamatába. Ehhez a felkínált innovatív szemléletre, korszerû ismeretekre, kipróbált – adott gazdasági környezetbe ágyazott – technológiára, és nem utolsó sorban addicionális forrásokra van szükség. Az Euro-Öko Farm Projekt központi gazdaságaiban már korábban megtette az adaptációs lépéseket egy jól használható technológia kialakítása érdekében, ami meglehetõsen költséges és többéves folyamat volt. A fejlesztési munka rendkívül sikeres és eredményes, hiszen a „Csökkentett energiaigényû, környezetkímélõ növénytermesztési technológiák” program alapelveit már közel 250.000 ha-on alkalmazzák országszerte.

Funkcionális egységben a filozófia és a gépesítés

A régi munkafolyamatok többszöri ismétlése a beavatkozások számának növelése nem jelent megoldást, csak a munka minõségének romlását és a költségek indokolatlan növekedését vonja maga után. Tudomásul kell venni, hogy a technológiafejlesztés olyan beruházásigényes folyamat, amelyet kis méretekben, tõke és koncepció híján lehetetlen megvalósítani. A siker érdekében költséges, korszerû elméletek szerint konstruált, új eszközökre van szükség – hathatós, magas támogatásokkal.  A feltáró-elemzõ munkát az Euro-Öko Farm Projekt elvégezte, a gépesítési hátteret a technológiai szempontok szerint megtervezte. Az optimális paraméterekkel rendelkezõ gépek beszerzési lehetõségeit felkutatta, és közremûködik azok szakszerû mûködtetésében. A projektben az elsõdleges szempont a komplex szemlélet, a „filozófia beültetése” a fejekbe, ami a jövõ alkalmazkodó gazdálkodásának záloga.

Jelentõs forrásnövekedés a talajkímélõ mûvelési módok támogatására

A projekt sikeres munkájának eredményeként a 2004. évtõl nagyságrendileg megnõtt a talajmûvelés környezetkímélõ átalakítását célzó fejlesztések támogatása. A források továbbra is pályázatos rendszerben érhetõek el, odaítélésük a gazdálkodási formától független. A pályázatok részletes feltételeirõl az alább felsorolt regionális szaktanácsadó irodáink adnak felvilágosítást:

Nyugat-Dunántúli Regionális Iroda

9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth u. 99.

Tel./fax: 96/207-704; www.eurofarm.hu; e-mail: info@eurofarm.hu

Dél-Dunántúli Regionális Iroda

7623 Pécs, Hõgyes Endre u. 26.

Tel.: (0036)30/631-5689; Fax: 72/510-908; e-mail: tandtsa@vnet.hu

Észak-Alföldi Regionális Iroda

4027 Debrecen, Sétakert u. 8.

Tel.: (0036)30/631-5692; e-mail: zsvigvari@axelero.hu

Dél-Alföldi Regionális Iroda

6800 Hódmezõvásárhely, Széchenyi tér 1/a.

Tel./fax: 62/220-763; e-mail: viscum@777westel.hu