MENÜ

Minõségi búzatermesztés a Falcon felhasználásával

Oldalszám: 22
Farády László 2014.06.24.

A kalász-fuzáriózis által okozott mennyiségi kár minden évben jelentõs, különösen ott, ahol a védekezés elmarad. A terméskiesés mellett azonban sokféle minõségi kárt is okoz. Ide tartozik a vetõmag használati érték romlása, a rossz sütõipari érték, a sör minõségének romlása, a takarmány tápértékének, fehérjetartalmának csökkenése. A legfontosabb azonban mégis a mikotoxin termelésbõl adódó élelmiszer- és takarmány-biztonság csökkenés.

A fuzárium gombák által termelt mikotoxinok úgy gyógyászati, mint gazdasági szempontból a legjelentõsebb természetes mérgek. Az EU-ban emberi táplálkozásra csak az 1 mg/kg alatti tételek használhatók fel.

Érdekes kérdés az ún. biotermékek kérdése. Itt ugyanis a toxinok hatványozottan jelentkezhetnek, mivel a fuzáriózis ellen hatékony növényvédõ szerek használata e technológiákban tiltott. A dolog azért ellentmondásos, mert a gyenge mérgeknek számító, gyorsan lebomló fungicideknél 3-4 nagyságrenddel mérgezõbb mikotoxinok elkerülték a mozgalom híveinek figyelmét. Így éppen az a réteg válhat veszélyeztetetté, amelyik a „természetes” élelmiszerekben bízik.

A fuzáriózis elleni védekezés a növényvédelem egyik legnehezebb feladata. A megoldás csak integrált szemlélettel, vagyis az összes eljárás ésszerûen egyesített alkalmazásával lehetséges. Mint a járványokhoz általában, a fuzáriózis kialakulásához is az alábbi tényezõk kellenek: a kórokozó jelenléte, a fogékony gazdanövény és a járvány kialakulásának kedvezõ környezet.

A kórokozó jelenlétét agronómiai és kémiai eljárásokkal csökkenthetjük. Agronómiai szempontból a fogékony gazdanövénnyel való vetésváltás kerülése és a fertõzõ anyag forgatásos talajmûveléssel való megsemmisítése a legfontosabb. A helyes vetésváltást nehezíti, hogy a kukorica és a búza együtt szántóterületünk 50-60 %-át teszi ki, így minden évben jelentõs területen egymást váltják. Ugyanakkor egyre több helyen hagyják ki a talajmûvelési rendszerbõl a szántást. A kórokozó jelenlétét csökkentõ kémiai eljárások (pl. tebukonazol tartalmú szerek alkalmazása csávázásra és permetezésre) jelentõsége így fokozódik.

A kevésbé-fogékony gazdanövény elsõsorban rezisztencianemesítési kérdés, melyben a magyar nemesítõk igen szép eredményeket érnek el.

Az idõjárást nem tudjuk befolyásolni, de a mikrokörnyezet már általunk is kedvezõen befolyásolható a terület-kiválasztás, a tájolás, talajmûvelés, sõt a gyomirtás segítségével.

A következõ felsorolás azokat a fuzáriózisra hajlamosító tényezõket mutatja, amelyek elkerülésével a járványveszély nagymértékben csökkenthetõ:

- kukorica elõvetemény, a kukorica nagy aránya a vetésváltásban,

- szántás nélküli talaj-elõkészítés,

- párás mikroklíma,

- rövid szalmájú, szálkás kalászú, lassan elvirágzó, illetve durum fajták,

- fertõzött vetõmag,

- nem megfelelõ készítménnyel végzett csávázás,

- a búza virágzását megnyújtó beavatkozások (túlzott N-mûtrágya, stb.),

- szárrövidítõ szerek alkalmazása,

- sûrû vagy megdõlt állomány,

- egyéb stressz-helyzetek (más betegségek korai fellépése, rovarkár, perzselés).

Bármelyik tényezõ fennállása esetén ajánlott a gabona virágzása alatt a tebukonazol tartalmú Falconnal védekezni. Több tényezõ meglétekor a virágzáskori célzott kezelés "szinte kötelezõ".

A tebukonazol ma az egyik legjobb hatóanyag a fuzáriózis ellen. A tebukonazol tartalmú Falconnal akár 70-80 % hatékonyság is elérhetõ a kalászt és szemet fertõzõ fajok ellen. A Falcon 10 napos preventív és - egyedülálló módon - 4 napos kuratív hatással rendelkezik.

A Fusarium-fajok számára a fertõzésre optimális idõszak a virágzás, mivel a kalászosok pollenje és a portokok serkentik a fuzárium konídiumok csírázását. A fertõzést ezért szinte kizárólag a virágzáskori idõjárás határozza meg. Ha a fertõzõ anyag jelen van akár 5 mm csapadék, hosszasan magas páratartalom vagy a kalász 8 óránál tovább tartó nedves állapota (pl. harmat) is kiválthatja azt. Különösen kedvez a fertõzésnek a száraz és nedves idõszakok váltakozása. Megfelelõ fungicid nélkül a fertõzés ilyenkor szinte biztosan bekövetkezik.

A virágzásban elvégzett programszerû Falcon kezelés biztonságosabb és gazdaságosabb megoldás, mint a tünetek megjelenése utáni „tûzoltás”. Ha a tünetek már megjelentek a járvány kialakulását aligha tudjuk megakadályozni. A kezelés azonban még ekkor is célszerû, hiszen a Falcon a termés mikotoxin tartalmát akár ezredrészére is képes csökkenteni.

A Falcon a leghatékonyabb fuzáriózis elleni készítmények közé tartozik. Kuratív hatásával, toxintermelést gátló képességével és a fertõzési nyomáshoz rugalmasan igazítható dózisával (0,6 - 0,8 l/ha) még a fertõzésre erõsen hajlamosító idõjárásban és több rizikó tényezõ fennállása esetén is biztonságos védelmet nyújt.