MENÜ

Szántóföld

Szakfolyóirat > 2004/7 > Szántóföld búza Kukorica termelők

A jövedelmezõség-versenyképesség ökonómiai feltételei a búza- és a kukoricatermesztésben

Az elmúlt évtizedet követõen a két növényt az alacsony területi hatékonyság, illetve a termésátlagok évek közötti jelentõs ingadozás jellemezte. A jelenlegi átlaghozamaink az EU országokétól lényegesen elmaradnak, mûtrágya felhasználunk pedig ezen országokénak alig éri el az 50%-át. Jellemzõ még a többi erõforrás kényszertakarékossága (minõségi vetõmag, növényvédõszerek stb...).

Szakfolyóirat > 2004/7 > Szántóföld repce Kalászos Aratás

A nyári betakarítású növények (repce, borsó, kalászosok) aratásának szervezése, kivitelezése, a melléktermékek hasznosítása

A növénytermesztési munkák jellegükbõl eredõen nemegyszer munkacsúcsot jelentenek. Így van ez a tavaszi munkakezdeteknél, amikor a telet követõen a növények vetési idejének figyelembe vétele mellett az egyes kultúrák vetése történik. E munkacsúcs, vagy más néven kampányidõszak a kukorica vetésével lezárul. A következõ nagy kampánymunka júniusban veszi kezdetét, mert a május-június elejei kaszálásokat követõen a hónap vége felé már kezdetét veszi a legnagyobb nyári munka, az aratás.

Szakfolyóirat > 2004/7 > Szántóföld Zöldség Vízgazdálkodás Talajművelés

Talajmûvelés a zöldségtermesztésben

„Sok minden szól bele abba, hogy mekkora a gazda termése. Elõször is az idõjárás, amelyrõl a gazda nem tehet. De viszont az idõjárás is sokról nem tehet, amit ráfognak…. A kevés, vagy rossz termésnek sohasem egyedül az idõjárás az oka. A termés sikerülte nem kis mértékben függ a gazda tudásától és szorgalmától is.” Gyárfás József (1927)