MENÜ

Széna- és szenázskészítés

Oldalszám: 97
Dr. Kelemen Zsolt 2014.06.20.

A korábbi számokban ismertetésre kerültek a szálastakarmányok betakarításának munkamûveletei közül a kaszálás, rendrevágás, illetve ezen munkamûveletek gépei. Jelen cikkben a szálastakarmány-betakarítás munkamûveletei közül a bálázásra térünk ki.

A betakarított takarmány minõségét, különösen lucernaszéna esetében a technológiai elõírások pontos betartása, a bálázás megfelelõ idõpontjának megválasztása meghatározhatja. A levélpergési veszteségek csökkentése szempontjából pedig a bálázást, 24-25% nedvességtartalom mellett a hajnali és a késõ esti órákban célszerû végezni. A lucerna-, ill. gyepszéna-készítés technológiája jól kialakult, és azt az üzemi gyakorlatban jól is használják. A bálázóval készített lucernaszenázs elõállításának gyakorlata, bár a módszer az utóbbi években jelentõs mértékben terjedt, ma sem teljesen ismert széles körben. Ugyanakkor egyre nagyobb számban jelennek meg azok a bálázók és bálacsomagoló-gépek, melyek üzemi szintû teljesítménnyel és jó munkaminõséggel alkalmazhatók szenázsbála-készítésre. Ezért a továbbiakban a szenázsbála-készítés technológiájának közreadása mellett, az e célra alkalmas bálázók és bálacsomagolók ismertetésére is kitérünk. A szenázsbála-készítés folyamatát az alábbi blokkséma szemlélteti. 

A lucernaszenázs-bála készítéshez a lábon álló anyagot zöldbimbós állapotában lekaszálják. A kaszálásra a régebbi típusú alternáló kaszával szerelt magajáró gépek mellett a vontatott, ill. függesztett tárcsás, ill. dobos rotációs kaszákat egyaránt használhatjuk. A lucernaszenázs-készítés esetében is a hengeres szársértõk alkalmazása az elõnyös. A hengeres szársértõk alkalmazásával a levél és szár vízleadási viszonyai kiegyenlíthetõk.

A 10-20% szárazanyag-tartalommal rendelkezõ renden lévõ anyagot az 55-65% nedvességtartalomra történõ leszáradásig a kaszálás után visszamaradt állapotában, bolygatatlanul hagyjuk. A kívánt nedvességtartalom elérése után, a hozamtól függõen a rendet vagy rendeket a bálázógép optimális leterhelésére, ill. megfelelõ munkakörülményeinek biztosítására össze kell rakni. A megfelelõ teljesítmény biztosításához és a jó minõségû bálakészítéshez kialakítandó rendjellemzõket az 1. táblázatban foglaltuk össze.

A rend jellemzõ paraméterei lucernaszenázs bálakészítésben

1. táblázat

Sor-

Megnevezés

Mérték-

Bálázógép konstrukció

szám

Rendjellemzõ

egység

Állandó bálakamrás

Szögletes nagybála-

 

 

 

hengeres nagybálázó

készítõ

1

Rendfolyóméter-tömeg

kg/m

7-8

8-12

2

Rendszélesség

mm

1400-1600

1600-1800

3

Rendmagasság

mm

400-600

400-600

A rend összerakása után a következõ munkamûvelet a bálázás. Mivel az 55-65% nedvességtartalmú anyag felszedése, tömörítése nagymértékben igénybe veszi a bálázók szerkezeti elemeit, ezért a hagyományos, hevederes berendezések nem is alkalmasak erre a célra, hanem csak a szögletes-, illetve állandó bálakamrás hengeres bálázógépek.

Az 55-65% nedvességtartalommal bebálázott anyagot a bálázást követõen max. 6 órán belül el kell zárni a környezeti levegõtõl, vagyis be kell csomagolni. A hengeres bálakészítés esetén a bálákat a táblán is becsomagolhatjuk közvetlenül a bálázást követõen, de ma már vannak olyan bálacsomagoló gépek, melyek a hengeres bálakészítõ gépekhez csatlakoztathatók és a bálacsomagolás a bálázással egymenetben is elvégezhetõ. Ennek a megoldásnak elõnye, hogy az anyag a bálázást követõen azonnal el van zárva az oxigéntõl és így a kedvezõtlen vaj-, ill. ecetsavas erjedésnek nem alakulhatnak ki a feltételei. Hátránya viszont, hogy a rakodás és szállítás speciális eszközöket igényel és a tarlóhatás miatt a csomagolás még így is könnyen sérülhet. A megsérült bálákat ragasztással azonnal ki kell javítani. Nagyobb mennyiségek, 300-1000 db bála esetén azonban már célszerû úgy szervezni a munkafolyamatokat, hogy a bálakészítést követõen a bálákat a termõterületen szállítóeszközre rakjuk és a tárolás helyén végezzük el a csomagolást. Ez esetben kisebb a sérülés veszélye, és különválasztva a bálázástól összességében a rakodás, szállítás, csomagolás és összerakás nagyobb teljesítménnyel szervezhetõ. Ez esetben a csoportos bálacsomagoló gépeket is kedvezõ üzemeltetési paraméterekkel lehet alkalmazni. A csoportos bálacsomagoló gépek alkalmazásával a fólia felhasználás is csökkenthetõ.

Az állandó bálakamrás hengeres bálázógépek esetében a gumikerékkel ellátott vezérelt, rugós ujjas rendfelszedõ berendezés fölött, majdnem a bálakamráig benyúló pálcasor található az egyenletes anyagáramlás biztosítására. A rendfelszedõ mögött csipkés tárcsasorból és álló késsorból kialakított szeletelõ berendezés található. A bálák formázását, tömörítését a bálakamra palástja körül elhelyezett formázó egységek végzik, melyek fémgörgõk, több részbõl álló gumihevederek, láncból álló rudazattal összekötött elemek lehetnek.

A bálázó mellsõ homlokfalán, a bálakamra elõtt helyezték el a zsineges és a hálós kötözõ szerkezetet. A bálatömörséget hidraulikus nyomásérzékelõ érzékeli és hangjelzés tájékoztatja a gépkezelõt a bála elkészültérõl. A mûvelet befejezése után a gép a bálát beköti. A kötözés során a kulisszás vezérlõszerkezet a kötözõ anyagot a bála palástján végig vezeti. A kötözés menetszámát a kulissza sebessége határozza meg, mely a zsinegvezetõ tárcsák cseréjével változtatható. Automata üzemmódban hidraulikus nyomáskapcsoló mûködteti a kötözõ szerkezet motorját. Automatikus üzemmódban a hátsó ajtó automatikusan nyílik, ill. a bála talajra helyezése után záródik. Az automata üzemeléshez azonban kettõs mûködésû, kihelyezett vezérléssel és szabad visszafolyóági hidraulikával rendelkezõ traktor szükséges. A traktor hidraulikus rendszere feltölti a bálázó hidraulikus körét, a bálázón kiépített rendszer nyomásérzékelõi pedig a gépet vezérlik. (2-3. ábra)

A szögletes nagybálakészítõ gépek közül ma már kizárólag a csúszódugattyús gépeket alkalmazzák.

Ezeknél a konstrukcióknál a rendfelszedõ által felemelt szálastakarmányt az elõtömörítõ csatorna méreteinek megfelelõen általában a kétoldalt elhelyezett konzolos csiga tereli középre. Az anyagot vezérelt mechanizmus juttatja az elõtömörítõ csatornába. A mechanizmusok általában azonos elven mûködnek, kialakításuk típusonként eltérõ. Az elõtömörítõ szerkezet forgattyús hajtómûvel meghajtott villakarokból és vezérelt anyagtovábbító villákból áll. Az anyagtovábbító villák mûködtetése úgy van kialakítva, hogy az anyagot 3-6 adagban juttatják az elõtömörítõ csatornába, majd ezután a tömörítõ szerkezethez a dugattyú elé emelik. Az elektromos érzékelõvel felszerelt gépek esetén pedig a megfelelõ nyomás elérése után kerül az anyag a dugattyú elé. (4. ábra)

A tömörítõszerkezet lengõ- és csúszódugattyús kialakítású lehet. A lengõdugattyús tömörítõszerkezet egyszerûbb kialakítású, de a készített bálák tömörsége a mai igényeknek nem minden esetben felel meg. A szögletes nagybálakészítõ gépek esetében az újabb típusoknál a tömörítés általában csúszódugattyúval történik. A csúszó dugattyút forgattyús hajtómû mûködteti. Az elõtömörítõ által a dugattyú elé feladott anyagot a dugattyú a forgattyús hajtómû löketének megfelelõen bepréseli a bálakamrába. A bálakamra oldalfalait, ill. fedõlapját hidraulikus munkahengerekkel mûködtetett mechanizmus szorítja össze. A bálakamrában az összeszorított oldalfalak és fedlap közé bepréselt anyagnak a dugattyú löketével szembeni ellenállása alkotja azt a reakció erõt, mely meghatározza a készített bála tömörségét. A szorító munkahengereket kihelyezett zárt hidraulikus kör mûködteti.

A szögletes nagybálakészítõ gépek automata kötözõ szerkezettel vannak felszerelve. A kötözõ szerkezetet egy, a bála beállított hosszúságát érzékelõ vezérlõ mechanizmus hozza mûködésbe. A bálák hosszában egy csipkés kerék gördül le és megfelelõ fordulatszám után mûködteti a vezérlõ mechanizmust. A vezérlõ mechanizmus kapcsolja a tûtengelyt. A kötözõtû a zsinórt a kötözõ csõrökhöz viszi, majd a kötözõ csõrök a zsineget megfogják és összecsomózzák. A zsineget a kötözõ szerkezetre szerelt kés vágja el. A szögletes nagybálakészítõ gépek 4-5-6 kötözõ fejjel dolgoznak és ma már kivétel nélkül sizál, vagy prolipropilén kötözõ anyagot használnak. (5. ábra)

A bálázó gépeket abból a célból, hogy a bebálázott anyagban a legkevesebb levegõ maradjon a lehetõ legnagyobb bálatömörségre kell állítani. A nagyobb nedvességtartalom és az egyedek tömörsége következtében a bálák tömege is elég magas értékre adódik. Néhány, újabb fejlesztésû állandó kamrás hengeres bálázó fontosabb mûszaki adatait a 2., a változó kamrás gépekét a 3. táblázat tartalmazza.

A bálacsomagoló berendezések esetén a bálák egyedi befedésére számos konstrukciójú gép áll rendelkezésre. A függesztett vagy vontatott kivitelû gépek közül magyarországi üzemi viszonyok között azok használhatók elõnyösen, melyek kiszolgálásához nem szükséges külön rakodógép, a bálát megfelelõ mechanizmus segítségével a csomagoló asztalra fel tudják venni, ill. csomagolás után a talajra le tudják helyezni. Csoportos bálacsomagolásra áttelepíthetõ berendezéseket lehet alkalmazni. A csoportos bálacsomagolók kiszolgálásához minden esetben homlokrakodó gépeket célszerû használni.

A hengeres bálák csomagolására 25-30 µm vastagságú és 500-1000 mm széles, 1500-3000 m hosszú fólia használható. A csomagolás 12-48-as tekercselési számmal történik, az ebbõl adódó átfedés mértéke pedig a tárolási idõtõl függ. (6. ábra)

Szögletes nagybálás szenázskészítés esetén abból kell kiindulni, hogy a szabályos alakú szögletes nagybálákból tömör, légmentes kazlakat lehet készíteni. A szögletes nagybálázókat egyébként is nagy állatlétszám és nagy szenázsbála darabszám mellett lehet kihasználni. Ebbõl a szempontból is célszerû a szenázsbálákat a szántóföldrõl a bálázás után a tárolási helyre szállítani és ott közvetlenül kazalba rakni. A kazalba rakodásnál törekedni kell arra, hogy a bálákat minél szorosabban rakjuk egymás mellé, az esetleg így is kialakult hézagokat pedig lucernával tömjük ki. Az így kialakított kazlat a kereskedelemben kapott fóliával takarjuk be, ill. zárjuk el a levegõtõl. A kazlakat a másfél kétheti feletethetõ anyagmennyiségnek megfelelõen szakaszoljuk.

Mind a hengeres, mind a szögletes nagybálázókkal készített szenázs esetében alkalmazhatunk tartósítószereket, ezeket a bálázással egymenetben juttathatjuk ki, akár granulátum, akár folyadék formájában.

A technológia fontos munkamûvelete a rakodás és szállítás. A rakodásra nagy teherbírású homlokrakodókat alkalmazhatunk. A szántóföldön a hidrosztatikus hajtású, jó manõverezõ képességû gépek üzemeltethetõk elõnyösen, a telepen belüli munkák esetén pedig a teleszkópos homlokrakodók elõnyei használhatók ki. Szállításra a nagy teherbírású és nagy rakfelületû traktoros pótkocsik kétgépes változatban, ill. a pótkocsiból és tehergépkocsiból álló szerelvények felelnek meg leginkább.


2. táblázat

Megnevezés

Mérték-

egység

Típus

JOHN DEERE

CLAAS

VARIANT

280 C

DEUTZ

FAHR

RB 3.80/OC

KRONE

VARIO PACK 1820

NEW HOLLAND

M-1310

572

582

592

5950

644

5980

654

Bálaátmérõ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– minimun

mm

600

600

600

900

800

1000

1150

1150

762

– maximum

mm

1300

1300

1800

1800

1800

1800

1500

1800

1800

Bálaszélesség

mm

1170

1170

1170

1200

1200

1200

1200

1200

1524

Munkaszélesség

mm

1410

1410/1810

1410/1810

2100

2100

1950

1940

1940

1524

Kötözõanyag

 

zsineg

zsineg

zsineg

zsineg, necc

necc

zsineg, necc

zsineg

zsineg

zsineg

Aprítókések száma

db

 

 

 

14

14

11

1;3;4;7*

1;3;4;7*

A gép méretei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– hosszúság

mm

3450

3650

3710

3618

4540

4760

4170

4320

3730

– szélesség

mm

2310

2310

2310

2569

2400

2570

2390

2390

2430

– magasság

mm

2300

2600

2810

3106

2970

2570

2510

2870

2620

A gép tömege

kg

1500

1700

1900

2960

2800

2950

2188

2452

1950

* – nem szériakivitel

Az állandó bálakamrás gépek fontosabb mûszaki adatai

3. táblázat

Megnevezés

Mérték-

egység

Típus

JOHN

DEERE

575

CLAAS ROLLANT

KRONE

WOLAGRI

240 RC

255 RC

RUND PACK 1260 ECO

RUND PACK 1560 ECO

COMPACT 125

COMPACT 155

Bálaátmérõ

mm

1250

1250

1250

1250

1550

1250

1550

Bálaszélesség

mm

1170

1200

1200

1950

1950

1200

1200

Munkaszélesség

mm

1650/2000

1850

2100

1950

1950

1950

1950

Közötõanyag

 

zsineg,necc

zsineg,necc

zsineg,necc

zsineg,necc

zsineg,necc

zsineg,necc

zsineg, necc

Aprítókések száma

db

14

14

14

0;5;9;11

0;5;9;11

13

13

A gép méretei

 

 

 

 

 

 

 

 

– hosszúság

mm

3980

4260

4200

3950

4200

3950

4350

– szélesség

mm

2490

2500

2500

2570

2570

2500

2500

– magasság

mm

1980

2340

2610

2160

2570

2150

2400

A gép tömege

kg

2700

2470

1960

2400

1950

2830

2980

 

ÁBRAJEGYZÉK

1. ábra:    A szenázsbála-készítés folyamatábrája

2. ábra:    Az újabb fejlesztésû állandó kamrás JOHN DEERE 575 típusú bálázó

3. ábra:    a hevederes tömörítõ szerkezetû JOHN DEERE 582 változó kamrás gép

4. ábra:    NEW HOLLAND BB 960 szögletes nagybálakészítõ gép

5. ábra:    Bálázásra elõkészített lucernarend, ill. terület

6. ábra:   Hazai gyártású, egyedi bálacsomogoló gép