MENÜ

Szántóföld

Szakfolyóirat > 2004/8 > Szántóföld búza termés Kalászos

A kalászosok fajtahasználata

A hazai szántóföldi növénytermesztésben a kalászos gabonafélék részaránya jelenleg 40-42% között változik évente. A statisztika a gabonafélékhez sorolja a kukoricát is, mellyel együtt a vetésterület közel 70%-án folyik e növényfajok termesztése.

Szakfolyóirat > 2004/8 > Szántóföld repce Védekezés repcedarázs

A repcedarázs életmódja és elõrejelzése

Országosan elterjedt kártevõ, amelynek a fellépésére változó mértékben ugyan, de minden évben számítani kell. Termesztett növényeink közül fõ tápnövényei a repce és a mustár de kártételét retken és tarlórépán is megfigyelték. Gyomnövények közül a vadrepce (Sinapis arvensis), repcsényretek (Raphanus raphanistrum), mezei tarsóka (Thlapsi arvense), erdei kányafû (Roroppa silvestris) és az útszéli zsázsa (Lepidium draba) a tápnövényei. Õsszel a fiatal repceállományok egyik legveszélyesebb kártevõje.

Szakfolyóirat > 2004/8 > Szántóföld repce Termesztés trágya

A sikeres repcetermesztés agronómiai alapjai

Amióta a FÖLD „anyánk” helyzete a tudósok szerint katasztrofális (a jó levegõ, a tiszta víz, és az élelem hiánya miatt) azóta az alternatív az ún. „mentõ” növények jelentõsége világviszonylatban megnövekedett.. Így került elõtérbe az olajos növények között a repce. Ezért látjuk Nyugat-Európában április-májusban a nagy sárga táblákat. Ezért került a repce helye világviszonylatban az ötödik helyrõl a második helyre.Ezért látjuk Nyugat-Európában április-májusban a nagy sárga táblákat. Ezért került a repce helye világviszonylatban az ötödik helyrõl a második helyre.

Szakfolyóirat > 2004/8 > Szántóföld repce gyomirtás idõszakban

Adatok a repce vegyszeres gyomírtásához

Szántóföldjeinken hamarosan kezdõdik az õszi káposztarepce talajelõkészítése és a vetés elõkészületei. A gazdálkodóknak célszerû számbavenni a várható feladatokat, így a gyomírtási módok lehetõségeit is. Annál is inkább idõszerû a feladat, mivel az õszi káposztarepce gyomírtása minden évben új helyzet elé állítja a gazdaságok szakembereit.

Szakfolyóirat > 2004/8 > Szántóföld búza fajta

Õszi búza és tritikálé termesztés és fajtahasználat

Az EU csatlakozás GOFR betûkkel rajzol bûvös kört a közvetlenül támogatandó növények köré. A kimondhatatlan betûszó a gabona, olajos, fehérje és rost növények kezdõbetûibõl származik. A támogatások felöl nézve, tehát körön belül vagyunk, ami bizony jól jön a jövedelmezõségi oldalon.

Szakfolyóirat > 2004/8 > Szántóföld tartósítás termények penészgombák

Szemes termények tartósítása szerves savakkal

Az idei évben az elõzõ évekhez képest jóval nagyobb hozamra számíthatunk a szemes termé-nyeket illetõen. Ez egyrészt örömteli, másrészt raktározási gondokat vet fel, és fel kell készülni a termények egy részének hosszú idõre történõ tárolására. A biztonságos tárolás lehetséges módszere takarmányozási célú termények esetében a szerves savakkal történõ tartósítás.

Szakfolyóirat > 2004/8 > Szántóföld csapadék zöldtrágyázás éghajlat

Zöldtrágyázás – zöldugar a talajtermékenység javítására a korlátozottan hasznosítható szántóterületeken

Az iparszerû gazdálkodás eredményeként a XX. század második felében a gyengébb termõhelyi adottságokkal rendelkezõ régiókban is látványos hozamnövelés valósult meg. A természetes inputok helyett mesterségesek alkalmazása (mûtrágyák, növényvédõ szerek, egyéb hozamfokozók), és nagyarányú peszticid felhasználás indult.