MENÜ

Szervessav alkalmazások technikai megoldásai az NTR Kft gyakorlatában

Oldalszám:
Bognár László 2014.06.20.

Szemes termények tartósítása

A szemes termények szervessavas tartósításának legfõbb oka és indoka, hogy a nagy tömegû és hosszú idejû tárolás alatt mindig történik valamilyen, a minõséget, a takarmányhigiéniát rontó esemény. Leggyakrabban a visszanedvesedés és annak következményei.

Éppen ezért a szemek kezelését minél elõbb, döntõen a betakarításkor kell elvégezni. A kezelés helye bárhol lehet a betakarítás-betárolás útvonalon. A kezelési pont és eszköz minden esetben egy szállító-keverõ csiga a termény haladásának útjában. A csöves szállítócsiga palástján rögzített szórófejek a csiga belsejébe porlasztják a folyadékot és a körkörös mozgásban elõrehaladó szemek több oldalról is tartósító szerrel érintkeznek. A folyadékot egy speciális folyadékadagoló berendezés juttatja a szórófejekhez.

A magyarországi gyakorlatban a következõ kezelési variációk fordulnak elõ:

Kombájn - kombájn üritõcsiga - szállítójármû

Kombájn - szállítójármû - mobil garatos csiga - szállítószalag tárolótér

Kombájn - szállítójármû - garatos csiga - betároló/ szalag, rédler, serleges felvonó stb./

Kombájn - szállítójármû - tisztító - csiga - betároló

Kombájn - szállítójármû - szárító - csiga - betároló

Mint a felsorolásból látszik, történik kezelés kombájntisztán, szárítás nélkül és szárítás után is.

A kezelõ csiga méretezését úgy kell megválasztani, hogy a korábbi betároló rendszer kapacitása ne csökkenjen. A termények áthaladási sebességét tolózárral szabályozzuk, és a csatlakozó részekhez hangoljuk. Mivel a csiga motorjának fordulatszáma állandó, a beállított csiga teli garattal mindig ugyanannyi szemet szállít. A dózis alkalomszerû beállítása majd folyadékadagoló szabályozásával történik.

Fontos mûszaki jellemzõje a csigának, hogy min. 30º-os emelkedéssel kell beépíteni és legalább 3oo –s fordulatszámmal kell rendelkeznie.

A szórófejek egy 80-100 cm csõszakaszon helyezkednek el, a teljes csigahossz minimálisan 2 m kell, legyen.

Az adagolás legfontosabb eleme a folyadékadagoló. Azon kívül, hogy a folyadékmennyiség beállítását végezzük vele, az egész kezelés vezérlését az adagolás védelmét is ez az egység látja el. A kívánt adagolási érték a vezérlésen beállítható, így üzem közben a tényleges átfolyás értéknek a beállított értékkel meg kell egyeznie. Ezt a beállított értéket a rendszer figyeli, és üzemzavarok esetén automatikusan leállítja a kezelést. Ennek a védelemnek különös jelentõsége van a nedves kukorica tartósító kezelésénél.

A kezelések pontossága egyrészt a technológia biztonságát, másrészt a költségek minimalizálását szolgálja. A pontosságot növeli és a kezelés automatizmusát eredményezi, hogy az indítást és leállítást egy vagy két rezgõrudas szintkapcsolóval oldottuk meg. A szintkapcsolók a rendszer terménnyel való telítettségét õrzik. A szemes termény egy általunk meghatározott ponthoz érve elindítja a kezelést, illetve a terményáram megszûnésekor ugyanott vagy egy másik ponton leállítja azt.

A tartósító kezelésnél alkalmazott dózis függ a termény nedvességtartalmától és a tervezett tárolási idõtõl. Az NTR Kft a szakmában alkalmazott dózisokat az elmúlt 10 évben kipróbálta. Kialakított az alkalmazott technológiához illõ saját dózist, amelyet a gyakorlatban üzemi körülmények közt tesztelt. A saját tapasztalatainkat alapul véve összeállítottunk egy táblázatot amely minden körülmény között alkalmazható.

Noha a táblázatban csak a nedvességtartalom és a tárolási idõ függvényében határozzuk meg a dózist, tudjuk, hogy egyéb tényezõk is befolyásolják a tárolás minõségét:

A termény betakarításkori állapota:

  • A szántóföldi gombafertõzöttség mértéke
  • A szemek szennyezettsége, porossága
  • A törött szemek aránya

A tárolótér körülményei:

  • A tartószerkezet, határolófal anyagának hõvezetõ és hõszigetelõ képessége (fém, beton, fa stb.). A kondenzvíz-képzõdés mértéke és gyakorisága.
  • A tárolótér fertõzöttsége a raktári gombák által.
  • A tároló gépészeti színvonala. A tárolótér szellõztethetõsége.

Az idõjárás következményei:

  • A 24 órás hõmérsékletingadozás mértéke
  • A külsõ és belsõ páratartalom

Ezeket a körülményeket nem lehet egységesen egy táblázatba foglalni. A gyakorlatban a helyi üzemi tapasztalatokat figyelembe véve kialakulhat egy szokás, amely eltérhet az általunk javasolt dózistól. Az NTR dózisajánlata a legkritikusabb tárolási kürülményekre készült és mindez ideig hibátlanul megfelelt.