MENÜ

Takarmányozás

Szakfolyóirat > 2004/8 > Takarmányozás Tej Takarmány Tehén

A takarmány-kiegészítõk alkalmazása tejhasznú tehenek takarmányozásában

A takarmány-kiegészítõk általában táplálóanyagokat nem tartalmaznak, mindazonáltal rövi-debb-hosszabb idõn át tartó használatukat követõen biológiai hatásuk eredményeként nõ a te-henek tejhozama, kedvezõ irányban változik a termelt tej összetétele pl. nõ a tej fehérje-, vagy zsírtartalma, nõ az állatok ellenálló-képessége, javul az általános egészségi állapot, csökken az összetett okú betegségek pl. a szubklinikai és klinikai tünetekben is megnyilvánuló tõgy-gyulladás, valamint a lábvégbetegségek elõfordulási gyakorisága, vagy pl. javul a takarmány-hasznosítás.

Szakfolyóirat > 2004/8 > Takarmányozás marhák vágómarha hízómarha

Hízómarhák takarmányozása

1) A marhahízlalás irányelvei A növendék marhák hizlalásánál alkalmazandó takarmányozást elsõsorban a gazdaságossági szempontok irányítják. A hizlalás intenzitása meghatározza a súlygyarapodást és ezáltal a hizlalási idõ hosszát. A nagyobb súlygyarapodást rövidebb hizlalási idõvel, de általában magasabb takarmányköltséggel párosul.