MENÜ

Szántóföld

Szakfolyóirat > 2004/9 > Szántóföld Napraforgó betakarítás érés

A napraforgó betakarítása

A napraforgó tenyészidejébõl a virágzás végétõl a technikai érésig tartó életszakasz a napraforgó termesztés legfontosabb „rizikófázisa” Az érést közvetlenül megelõzõ tenyészidõszak, valamint a fiziológiai és technikai érés között eltelt idõszak klimatikus és kórtani viszonyai, minden növényfajnál befolyásolják a termés mennyiségét és a minõséget, de a napraforgó speciális kórtani viszonyai miatt ezt az idõszakot joggal tekinthetjük a tenyészidõ legfontosabb rizikófázisának.

Szakfolyóirat > 2004/9 > Szántóföld Termesztés Fejlesztés Szója

A szójatermesztés fejlesztési lehetõségei

A statisztikai adatok szerint a világon a szója az 5. legnagyobb vetésterületen termesztett növényfaj. Termesztése Kínában kezdõdött. Radiokarbon módszerrel már az i.e. 5000 3200 évekbõl származó kövületekbõl is kimutatták. Az elsõ írásos feljegyzés az i.e. 2300 2800 közötti idõkbõl származó füves könyvben a Pen Tsao Kang Mu-ban található meg (Materia Medica).

Szakfolyóirat > 2004/9 > Szántóföld Gyep Trágyázás talaj

Gyepterületek ápolása, trágyázása

A gyep nem más, mint a különbözõ évelõ növényfajokból (fûkeverékek, pillangósok és egyéb takarmányozás szempontjából értékes növényfajok, pl. vadontermõ gyógynövények) létrejött, vagy mesterségesen kialakított növénytársulás, mely a talaj – növény - és a legelõ állat bonyolult egymásra hatása, kölcsönhatása következtében a folyamatos változás állapotában van.

Szakfolyóirat > 2004/9 > Szántóföld Kukorica tartósítás erjesztés

Kukorica erjesztéssel és/vagy konzerválással történõ tartósítása

A szemes kukorica biztonságos tárolása és további raktárkapacitás szabaddá tétele az idei évben a várha-tó nagyobb hozamok miatt különösen fontos. A termé-nyek biztonságos tárolását a szárítás mellett (vagy helyett) megoldhatjuk propionsavas tartósítással és hangyasav alapú készítmény segítségével történõ er-jesztéssel egyaránt.

Szakfolyóirat > 2004/9 > Szántóföld búza Termesztés talaj

Õszi búza termesztésünk évrõl-évre....

Az egyik év a másik után ..... gondolhatjuk most, hogy a tavalyi rendkívüli évet követte egy újabb rendkívüli évjárat. A százéves aszály- és hõségrekordot olyan év követette, melynél kedvezõbbet aligha várhatnánk az õszi kalászos gabonák kívánt, gazdaságossá tehetõ termesztése szempontjából.

Szakfolyóirat > 2004/9 > Szántóföld Termesztés betakarítás silókukorica

Silótakarmány növények (kukorica, cirok) termesztése, betakarítása, szilázskészítés

Hazánkban a silókukorica nagyobb arányú termesztése a II. világháborút megelõzõ években kezdõdött, korábban silózás céljára csalamádét termesztettek. Termõterülete a kérõdzõ állatállomány létszámcsökkenésével arányosan lecsökkent, az utóbbi idõben 130 ezer ha körül alakul.