MENÜ

Õszi búza termesztésünk évrõl-évre....

Oldalszám:
Kovács Sándor, OMMI 2014.06.18.

Az egyik év a másik után ..... gondolhatjuk most, hogy a tavalyi rendkívüli évet követte egy újabb rendkívüli évjárat.
A százéves aszály- és hõségrekordot olyan év követette, melynél kedvezõbbet aligha várhatnánk az õszi kalászos gabonák kívánt, gazdaságossá tehetõ termesztése szempontjából.

Külön elõnynek tudható, hogy ez a szélsõségesen jó és rossz idõjárású év egymást követte, mert így csak azt kell megvizsgálnunk, hogy mely fajták szerepeltek átlagon felüli eredménnyel mindkét egymást követõ évben. Ezektõl joggal várhatjuk, hogy nagy biztonsággal termeszthetõk minden évjáratban, mert a biztonság viszonylagos fogalom a szántóföldön.

Közhelyszámba menne, ha nem a költõ írta volna minden értelemben örök érvényûen: „…azért a víz az úr.” Ehhez tartozóan csak szelídíteni tudjuk az évenkénti hozamkülönbséget, ami az utóbbi három év kísérleti átlagában 6,06 – 4,50 – 7,20 t/ha értékek között változott. Az éves fajtakísérleti eredményeket a vizsgált fontosabb tulajdonságokra vonatkozóan az 1., 2., 3. számú táblázatok tartalmazzák, a helyenkénti terméseredményeket a 4., 5., 6. számú táblázatokban adjuk közre éréscsoportonkénti bontásban.

Az adatok elemzése közben sok irányból közelíthetünk. Egyik ilyen mindjárt a fajtaszám. Lényeges változás a kísérletsorozatban vizsgált fajták számában nem történt. Az egy-két éven belül állami elismerést kapott fajták néhány kivétellel szerepelnek a kísérletekben. Mellettük a jó tulajdonságokkal rendelkezõ és viszonylag nagyobb területen termesztett fajták állandóan változó körébõl alakult ki a 80 körüli fajtaszám. Emellett létezik egy 120 körüli fajtaszám a hazai államilag elismert fajták száma, és létezik egy 1.500 körüli fajtaszám az Európai Közösség fajtaszáma, mint legtágabb jogi keret. Huszonöt-harmincra becsülhetõ a több mint 1000.000 ha-on termesztett fajták száma, melyen belül évrõl-évre jelentõs fajtaarány változások történnek, amibõl arra következtethetünk, hogy a termesztõk valóban használják a fajtákat.

Az új év terméseredményeinek tükrében elsõ reakcióként a mennyiség és minõség összefüggéseit sem feledve egy lehetséges gyors fajtaértékelésre vállalkozva talán a következõket lehet és szükséges megjegyezni:

Változatlanul jól teremnek a korai érésû fajták, köztük néhány újabb fajta is. A KG Magor,

Mv Marsall, Guarni, majd a Flori 2, GK Garaboly, GK Csongrád bõtermõ fajtákat követik a minõségükben megbízhatóbb, és még mindig jó termõképességû fajták. A javító minõségûnek ismert fajták közül több is található a termésrangsor középmezõnyében.

A középérésû fajták termésrangsorát vezeti az abszolut rekorder Buzogány. A további sorrendet figyelve (GK Rába, GK Cipó, Róna, Balada) is jellemzõen malmi búzákat találhatunk. A középmezõnyben szerepelt a javító minõségû fajták többsége! (Mv Süveges, Mv Suba, Mv Béres, Sixtus, …)

A késõi éréscsoportban már-már "veteránnak" számít a Gaspard, Maximus és Ludwig hármas, de alig marad le a GK Holló, GK Piacos és GK Kapos. Ezt követõen szinte kivétel nélkül javító minõségû fajták következnek.

A helyenkénti terméstáblázatokhoz /4., 5., számú táblázatok/ megjegyzésként kívánkozik, hogy 10 t fölötti termésadatokat viszonylag ritkán látunk, és lám ez évben képet kaphattunk a fajták valós terméspotenciáljáról.

Nehezen lenne értelmezhetõ az 5-6 tonnás termésátlag néhány ismerten jó termõhelyrõl, ha nem tudnánk, hogy ott a kísérletek nem kaptak fungicid kezelést és meg is dõltek, míg a hódmezõvásárhelyi kísérlet két gombaölõ-szeres védelemben részesült. Ez is az év tanulságai közé tartozik.

1. számú táblázat

 

Õszi búza fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei, 2004

Results of variety comparative trials on winter wheat varieties, 2004

 

Korai érésû fajták (Early varieties) F a j t a(Variety)Szemtermés (Grain yield)Növény-magasság(Plant height)Télállóság (Winter hardiness)Állóképesség (Lodging resistance)Tenyészidõ vetéstõl, nap (Vegetation period from sowing, day)  t/ha % cm 1-9 1-9kalászolásig(until heading)érésig(until ripening)Mv Marsall7,87107,3848,78,1216269GK Garaboly7,76105,8848,58,5214269Guarni7,71105,2848,47,7214269Mv Matyó7,71105,2857,78,7215269KG Magor7,69104,9917,86,8217270GK Hargita7,69104,9938,57,7216270Ukrainka7,59103,5927,88,0215270GK Kalász7,56103,1928,76,7216269GK Csongrád7,54102,8948,77,5214270Mv Mambó7,51102,4897,38,4214269Flori 27,50102,3858,08,3216270GK Cinege7,47101,9898,57,7215269GK Bagoly7,42101,2958,27,2214269GK Tisza7,33100,0897,98,3215269Mv Toborzó7,2899,3958,58,0210269GK Ati7,2799,2898,07,5213270GK Öthalom7,2398,6938,07,5214269GK Élet7,2298,5887,88,1214268Mv Pálma7,2198,3987,77,5215269Mv Emese7,2198,3907,98,0213269Rusija7,1397,2968,17,9215270Mv Dalma7,0596,2837,77,6214270Abony7,0395,9997,85,7216268Kompolti 36,7892,5968,16,8215269GK Verecke6,7792,3868,56,7215269Alföld 906,7391,8918,87,0215269Mv Palotás6,7091,4837,58,1216270Átlag (mean)7,33100,0908,17,6215269SzD5% (LSD5%)0,283,830,80,811C.V. %


6,7 4,86,311,60,60,4kísérletek száma(number of trials)23 1339148

  2. számú táblázat

Õszi búza fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei, 2004

Results of variety comparative trials on winter wheat varieties, 2004

 Középérésû fajták (Medium varieties) F a j t a(Variety)Szemtermés (Grain yield)Növény-magasság(Plant height)Télállóság (Winter hardiness)Állóképesség (Lodging resistance)Tenyészidõ vetéstõl, nap (Vegetation period from sowing, day)  t/ha % cm 1-9 1-9kalászolásig(until heading)érésig(until ripening)Buzogány7,98109,6808,28,4218270GK Rába7,88108,21028,18,1217271Róna7,72106,0937,87,7216271Balada7,57104,0977,88,2219270GK Hattyú7,56103,8927,98,4218270GK Cipó7,55103,7888,18,3217269GK Zugoly7,50103,0928,38,2216269Kondor7,50103,0898,27,1217269Mv Garmada7,48102,7937,97,1215269GK Petur7,47102,6928,38,4218270Alex7,42101,9957,87,0216270Bori7,40101,61068,27,7219269Boszanova7,38101,41008,57,9218269MF Boglya7,32100,5887,68,5219270MF Kazal7,30100,3838,68,4216270Mv Magvas7,2799,9988,37,1218269Atrium7,2799,91057,77,4219270Mv Süveges7,1898,6967,88,0217268Mv Suba7,1798,5977,98,0218268Mv Béres7,1798,5978,47,5218269GK Mura7,1598,2988,07,8220270Sixtus7,1598,21098,66,4220270GK Marcal7,1397,9898,68,0217271Lupus7,1097,51098,27,2216269Mv Csárdás7,0396,6987,97,9219269Mv Verbunkos7,0096,1907,98,4219270GK Ledava6,9595,5967,87,9218269Hunor6,9395,2957,48,5218268GK Miska6,9295,1908,08,5219270Mv Ködmön6,7192,2987,47,8219270Jubilejnaja 506,5389,71077,27,0216269Átlag (mean)7,28100,0958,07,8218270SzD5% (LSD5%)0,283,830,70,811C.V. %6,7 4,95,510,90,60,5kísérletek száma(number of trials)23 1438149

  3. számú táblázat

Õszi búza fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei, 2004

Results of variety comparative trials on winter wheat varieties, 2004

 Késõi érésû fajták (Late maturity varieties) F a j t a(Variety)Szemtermés (Grain yield)Növény-magasság(Plant height)Télállóság (Winter hardiness)Állóképesség (Lodging resistance)Tenyészidõ vetéstõl, nap (Vegetation period from sowing, day)  t/ha % cm 1-9 1-9kalászolásig(until heading)érésig(until ripening)Gaspard7,62108,7957,78,1219271Maximus7,54107,51027,97,3224274Ludwig7,40105,51167,47,4223273GK Piacos7,40105,5828,57,4217271GK Kapos7,30104,1998,25,9219272GK Holló7,26103,51018,34,6219272Dunai7,10101,31058,58,0220272Mv Magdaléna7,09101,1978,18,1219271Saturnus6,9699,31088,27,8220273Carolina6,8397,41037,67,7221272KG Kunhalom6,7996,81118,16,7222272Fabula6,7896,71058,07,2221272Mv Walzer6,7896,7947,77,2221271Capo6,5393,11137,95,8223271Mv Mazurka6,4592,0927,87,2222271Carlo6,3690,71037,77,0221271Átlag (mean)7,01100,01017,87,07221272SzD5% (LSD5%)0,304,340,51,011C.V. %7,2 4,73,613,80,70,6kísérletek száma(number of trials)22 1438149

4/A. számú táblázat

Õszi búza fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei, 2004

Szemtermés (t/ha)

Results of variety comparative trials on winter wheat varieties, 2004

Grain yield (t/ha)

 

I. Korai érésû fajták (Early varieties)

Hely

(Farm)Fajta(Variety)Bá-bolnaMo-son-ma-gyar-óvárRöj-tök-muzsajSzom-bat-helyTáp-lán-szent-ke-resztKa-posvár

<