MENÜ

Elõszó

Oldalszám: 3
dr. Hullán Tibor 2014.06.16.

Agrártörténelmünket ismerõk számára tudott, hogy a növénytermesztés elõrelépését mindig megelõzte a növénynemesítés, a biológiai alapok felhasználásának fellendülése.
Különös jelentõsége van ennek napjainkban akkor, amikor fokozottan kell megharcolnunk a piac megszerzéséért és megtartásáért.

Az EU csatlakozás, a határok megszûnése és az áru szabad mozgásának lehetõsége elõnyt jelenthet, ha élni tudunk ezzel. Ehhez azonban olyan minõséget kell elõállítani, amit igényel a piac. Ez pedig csak úgy oldható meg, ha az igényeket kielégíteni tudó fajták vetõmagját vetjük el. Cél tehát az igények felismerése, ehhez szükséges fajták kiválasztása, ezek vetõmagjának felhasználása, és így piacképes áru elõállítása. Mindez elsõ olvasatra nehéz feladatnak tûnik, pedig ez nem igaz. Nyitott szemmel és füllel kell járni, befogadni a becsületes termeltetõk, integrátorok ajánlatait és kihasználni a tudás adta lehetõségeket. Ezeket a lépéseket azonban nemcsak meg kell tennünk, de muszáj is, mert ha nem lépünk lemaradunk abba a versenyben, amit az EU piac számunkra, mint lehetõséget biztosít.

Az ismeretszerzés jó módszere a nyári fajtabemutatók figyelemmel kísérése és a téli, kora tavaszi „vetõmagbörzék”. A forgalmazó cégek kínálatát átnézve, termeltetési lehetõségeket megkeresve tehetjük meg az elsõ lépéseket versenyképességünk érdekében.

Ezúton kívánom e Vetõmagbörze olvasóinak, hogy találják meg azokat a lehetõségeket, melyek a talpon maradást, elõrelépést biztosítani tudják.