MENÜ

LIMAGRAIN kukorica- és napraforgó-nemesítés: Sokszínû válasz a sokszínû igényekre

Oldalszám:
Dr. Kupi Károly 2014.06.16.

A Limagrain, Európa vezetõ növénynemesítõ és vetõmag-forgalmazó cégcsoportjának folyamatosan bõvülõ LG kukorica- és napraforgó-kínálata már a hazai termelõk körében is közismert.

A Limagrain kukoricanemesítési program már a hetvenes években igazi sikertörténetté vált, óriási fejlõdést hozott, s ismertté tette a Limagrain hibridjeit szerte a világon. A genetikai bázis idõközben kiegészült nagyszámú kanadai, amerikai és egyéb alapanyaggal, mely révén koncentrált és hatékony nemesítési programok indulhattak el. Az LG kukoricák piaci sikere lehetõvé tette a nemesítési, kutatási tevékenység további erõsítését, illetve szántóföldi, virág- és zöldségvetõmagok nemesítésével foglalkozó vállalatok megvásárlását.

A Limagrain hosszú távon kíván megbízható partner lenni Magyarországon, s ennek jeleként 1998-ban kísérleti és nemesítõ állomást létesített hazánkban. A dél-alföldi régióban megvalósuló nemesítési programok célja a magyar viszonyoknak megfelelõ, valamint a Kárpát-medence országainak igényeit kielégítõ, piacképes kukorica- és napraforgóhibridek elõállítása. A magyarországi nemesítési és tesztelési programok nagyságát jól jellemzi az, hogy 2004-ben az ország 11 helyén 32 000 kukoricaparcella került elvetésre, felvételezésre, betakarításra és kiértékelésre, illetve a szegedi tenyészkertben elvégzett 70 000 önmegtermékenyítés szolgáltat genetikai alapot az új vonalakhoz. Az magyar nemesítõ állomás része az LG egész világra kiterjedõ nemesítési hálózatának, mindennapi tevékenysége pontos összhangban áll a többi állomás hasonló feladataival.

LG kukoricahibridek

A 2004-es  év kukoricatermesztési tapasztalatai talán a korábbi évekhez képest meglepõ fordulatokat hoztak, amelyeket hasznosítani kell a következõ év kukoricatermesztésének tervezése során. A viszonylag hûvös, csapadékos tenyészidõszak miatt késõn került sor a betakarításra, nagy szemnedvesség mellett. A szárítási költségek sokszorosai a korábbi években tapasztaltaknak, sok helyen a kukorica jövedelmezõségét is megkérdõjelezik. Országrészenként különbözõ mértékben jelentkezett a fuzáriumos szárkorhadás, mely sok helyen az állomány kidõléséhez vezetett. 2004-ben, a viszonylagos csapadékbõség ellenére sok helyen nem volt elegendõ (vagy jó elosztású) esõ, így a szárazságtûrés még a tavalyi évben is fontos kriériuma volt a jó termésnek.

Az LG kukorica nemesítési programjai pontosan arra szolgálnak, hogy a sokszínû termelõi igények mindegyikére megfelelõ választ adjanak.

A korai betakarítás és az alacsony szemnedvesség problémájára az LG 23.05 (FAO 290) hibrid jelenti a tökéletes választ, mely kalászos elõveteménynek is kiváló. Termõképessége kiugróan magas, az igen korai éréscsoportban évek óta az elsõ helyen végez az OMMI kísérleteiben. Szemnedvességét gyorsan adja le, betakarításkori víztartalma nagyon alacsony. Még az idei csapadékos és megkésett tenyészidõszakban sem kellett sok pénzt költeni a szárítására.
Azokra a termõhelyekre, ahol kifejezetten nagy termõképességû hibridet szeretnénk termelni, de számolunk a szárazság vagy egyéb stressz tényezõk fellépésével, az LG 33.62 (FAO 370) nevû hibridünket ajánljuk. A 2002. évi fajtakísérletekben bizonyította kiváló alkalmazkodó képességét a szárazabb termõhelyekhez. Több éves kísérleti és nagyüzemi eredmények igazolják, hogy a kimagasló termõképességhez nagyfokú termésbiztonság társul. Zöldszáron érõ jellegû, szára szilárd, toleráns a fuzáriumos szárkorhadással, nem dõl meg még késõi betakarítás esetén sem.

Az LG 34.09 (FAO 400) és az LG 25.33 (FAO 530) nevû új hibridjeink a jövedelemmaximalizálásnak két, eltérõ lehetõségét nyújtják.

Az LG 34.09 genetikai potenciálja kiváló terméseredményt ígér, ráadásul a betakarítási szemnedvessége a legalacsonyabb éréscsoportjában. Jó tápanyagellátásra és kedvezõ csapadékviszonyokra ugrásszerû termésnövekedéssel reagál. Ilyen helyeken megvalósulhat minden kukorica termelõ álma, az ideális, nagy termés–alacsony szemnedvesség kombináció.

Az LG 25.33 a késõi bõtermõ hibridek közül is kiemelkedik termésével. A hároméves minõsítõ kísérletek során a legnagyobb termésátlaggal minõsítették. Szemnedvessége az éréscsoport átlagának megfelelõ, de a hatalmas termõképesség miatt, a szárítási költség ellenére is termesztése a déli országrészeken nagyon jövedelmezõ.
 
Gyengébb termõhelyi adottságok között gazdálkodó partnereink figyelmébe a „biztonsági csomagunkat” ajánljuk, ami több olyan értékarányos áron forgalomba kerülõ kukoricahibridet jelent, melyek fõ értéke a rendkívüli termésbiztonságban rejlik. Kiemelkedõ hibridjeink ebben a kategóriában az LG 23.06 (FAO 320), LG 23.72 (FAO 380), LG 24.25 (FAO 450) és az LG 24.81 (FAO 480). Mindegyikrõl elmondható, hogy alkalmazkodó képessége, szárazságtûrése évek óta töretlenül népszerûvé teszi a legkülönbözõbb termõhelyi adottságok között gazdálkodók széles körében.

Siló- és kettõs hasznosítású hibridjeink köre bõvült. A már népszerû BURTON (FAO 430) silóhibridünk mellett a HELDER-t (FAO 580) is figyelmébe ajánljuk a mennyiséget és minõséget egyaránt szem elõtt tartó gazdálkodóknak. Kettõs hasznosításra a már több éve bizonyított LG 24.47 (FAO 470) hibridünket ajánljuk.

LG napraforgóhibridek
 
Az LG napraforgóhibridek a köztermesztésben jelentõs szerepet vívtak ki maguknak az elmúlt két esztendõ alatt, s mára a harmadik legnagyobb területen vetett hibridek a hazai napraforgó vetõmagpiacon.

A Limagrain napraforgó nemesítése a változó igények minél teljesebb figyelembevételével három fõ célkitûzést fogalmazott meg, melyekre saját nemesítõi hálózata mellett, több európai nemesítõ házzal közös kutatási projekteket hozott létre. Mindegyik kutatási célkitûzés középpontjában a kiváló termõképesség áll, melyhez olyan egyéb értékmérõ tulajdonságot társítanak, amely meghatározza az adott hibrid „arculatát”. Ezek alapján a következõ fõ tulajdonságokkal lehet jellemezni a legfontosabb LG napraforgóhibrideket:

Kaszattermés és olajtartalom: DIABOLO PR
A korai éréscsoport egyik legnagyobb termõképességû hibridje, mely évek óta a legelõkelõbb helyek egyikén végez az OMMI kísérleteiben kaszattermés alapján. Ugyanakkor a legnagyobb olajtartalmú és olajtermésû korai hibrid. A kiváló kaszatterméshez és kiugró olajtartalomhoz megfelelõ általános szántóföldi tolerancia párosul minden fontos betegséggel szemben. Különösen toleráns szártõ Sclerotinia-ra. Peronoszpóra- és szádorrezisztens.

Kaszattermés és betegségtolerancia: LG 56.65 (PR)
Új generációs középérésû hibrid, mely terméspotenciál szempontjából meghaladja a középérésû csoport legnagyobb arányban termesztett hibridjeit. Kedvezõ években rekordtermésekre képes. Általános betegségtoleranciája nagyon jó. Minden meghatározó betegséggel szemben nagyfokú ellenállóságot mutat (Diaporthe, Phoma, Macrophomina, szártõ- és tányér Sclerotinia). Teljes körû genetikai rezisztenciával rendelkezik a hazánkban elõforduló peronoszpórarasszokkal szemben. Szádor új rasszaival szemben is rezisztens. Olajtartalma az éréscsoport átlagának megfelelõ.

Kaszattermés és imidazolinon ellenállóképesség
 („IMI napraforgó”): RIMISOL
Az elsõ IMI napraforgóhibrid a hazai piacon. Jó kaszattermésû középérésû hibrid. Nagyfokú termésbiztonság és alkalmazkodó képesség jellemzi. Általános betegségtoleranciája nagyon jó, különösen Diaporthe és tányér Sclerotinia betegségekkel szemben. Különleges értéke az imidazolinon-rezisztencia, mely lehetõvé teszi a Clearfield gyomirtási technológia használatát a napraforgó-állományban. A Clearfield-technológiával megoldódik a csapadékviszonyoktól független, posztemergens kezelés alkalmazása, mely hatékony védelmet biztosít a nehezen irtható egy- és kétszikû gyomok ellen.
A Rimisol-hibridet Clearfield-technológia alkalmazásával különösen azoknak a termelõknek ajánljuk figyelmébe, akiknek a hagyományos napraforgó gyomirtása eddig gondot okozott. A hatékony, biztonságos gyomirtás könnyebbé teszi a napraforgótáblák elhelyezését, a napraforgó-termesztés kiterjesztését.