MENÜ

OffSet kerékelrendezés – a legtöbbet hozza ki a Rapid vetõgépbõl

Oldalszám: 2
2014.05.27.

Az OffSet kerékelrendezés fokozza a Rapid sokoldalúságát és javítja használhatóságát. A vetõgép megállíthatatlan!


 

Az optimális árunövénytermesztés rugalmasságot kíván, a szükséges beavatkozásokat ígyekszünk mindig a legmegfelelõbb idõpontban végrahajtani, a gazdaságossági szempontokat is szem elõtt tartva. Ebbõl a szempontból az egyik legfontosabb elvárás a vetés optimális idõben történõ kivitelezése.A sikeres vetéshez alapvetõen szárazabb körülmények a kedvezõek. A Rapid technológia egyik sarokköve, hogy lehetõvé teszi a gazdák számára, hogy a lehetõ legjobban használják ki a jó napokat, s így elkerüljék a rosszakat. A nagy menetsebességnél végzett vetés lehetõsége segít ebben. Akárhogy is nézzük viszont sokszor nincsennek kedvezõ feltételek. Bizonyos területek és bizonyos évszakok csapadékosabbak, sokszor az elõvetemény jelentõs mennyiségû szármaradványt hagy a felszínen. Emiatt a gazdák kénytelenek kedvezõtlen körülmények között vetni. Egy tipikus példa erre a késõ õszi búza vetése cukorrépa után.A Rapid idáig is az egyik leghatékonyabb vetõgép volt a szélsõséges körülmények közepette történõ vetéskor. A svéd gyár az elmúlt évek alatt tudatosan fejlesztette a vetõgépet ebbe az irányba.A nagy átmérõjû tömörítõ kerekek a legjobban használhatók mind nedves, mind száraz vetési körülmények között. A traktormintázatú abroncsok, valamint a jól kialakított sárkaparók alkalmazása szintén azt szolgálja, hogy a kerekek kevésbé ragadjanak meg. És most itt az OffSet, mely igen egyszerûen továbbszélesíti a Rapid használhatóságát, biztosítva a vetõgép jelentette beruházás gyorsabb megtérülését.Az Offset kerékelrendezés azt jelenti, hogy minden második kerék 190 mm-rel hátrébb helyezkedik el szomszédjához viszonyítva. Az OffSet kerekek lehetõvé teszik, hogy a nedves talaj, illetve a szármaradványok kipotyogjanak a kerekek közül anélkül, hogy beragadnának. Ezáltal a vetés csapadékosabb, és szármaradványos feltételek között is lehetõvé válik.A tömörítõ keréksor eltolt elrendezése nagyobb területen osztja meg a munkagép súlyát, tahát kisebb mértékû a taposásból eredõ kártétel is. Az eltolt keréksoron könnyedén keresztülfolyik a föld és a szármaradvány. Az eredmény a kisebb vonóerõigényben és a csekélyebb traktor kerékcsúszásban nyilvánul meg. Mindennek köszönhetõen csökken a csoroszlyák eltömõdésének veszélye.Ha nedves idõjárási körülmények között tartani akarjuk a pontos vetési mélységet, a sárkaparóknak nagyon fontos szerep jut. Azokat úgy kell elhelyezni és beállítani, hogy megakadályozzák, hogy a tömörítõ kerekek felrakódjanak sárral. A sárkaparó és a tömörítõ kerekek közötti távolság pontos beállításával minden egyes tömörítõ kerék átmérõje változatlan marad, így a vetési mélység nem változik. A sárkaparók másodlagos, de szintén fontos funkciója, hogy a tömörítõ kerekek között is tisztítsanak. A szokványos, egy sorba rendezett tömörítõ kerekek esetében a kerekek közötti terület tisztítása igen fontos feladat. Amennyiben ez nem sikerül, a vetõgép berakódik sárral, ami drámaian befolyásolja annak hatékonyságát. Ezt el kell kerülni, de ugyanakkor fontos figyelembe venni azt is, hogy a túl közel állított sárkaparók gátolhatják a keréksor forgását.

 

Az OffSet kerékelrendezés 2006-tól kezdõdõen szériafelszereltség lesz a Rapid vetõgépeken.VÄDERSTAD Kft.

2483 Gárdony, Szabadság u. 1.

Telefon: 22/570-280 • Fax: 22/570-282

Kalmár Tibor 20/3939-640 • Garamvölgyi József 20/9654-742

Kovács Gábor 20/5233-242 • Kuhinkó Gábor 20/9441-484

Püski László 20/4554-296