MENÜ

Megfosz hírek

Oldalszám:
2014.05.26.

Tisztelt Olvasóink!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Mezõgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének mezõgazdasági médiák között kiírt pályázatán a nyomtatott sajtó kategóriában az AGRO NAPLÓ nyerte el a szövetség kizárólagos médiatámogatói címét.

Büszkék vagyunk rá, hiszen 10 éves munkánk elismerése e cím elnyerése. Célunk továbbra is, hogy a termelõi és a gépforgalmazói kör érdekeit egyaránt képviselve hiteles és hasznos információhordozó legyünk . Ennek megvalósítása érdekében új rovatot indítunk
MEGFOSZ HÍREK címmel, ahol nyomon követhetik a szövetség aktualitásait, közleményeit, szakmai rendezvényeit, kiállításait,
hazai és európai eredményeit. Olvasóink részérõl is várunk visszajelzéseket, ha kérdésük, észrevételük van e témakörben. 
Levélben, telefonon, e-mailben, illetve a www.agronaplo.hu/forum oldalon tehetik fel kédéseiket.
Jövõ évtõl indítjuk Technikai Újdonságok címmel új rovatunkat, ahol az agrár géppiac újdonságait, technikai-, technológiai fejlesztési eredményeit kísérhetik figyelemmel.

Tisztelt Gépforgalmazó!  Legyen Ön is tagja a MEGFOSZ-nak!

A MEGFOSZ

  • szervezi és összefogja a mezõgazdasági gépforgalmazókat,
  • egységes ágazati fellépést, állásfoglalást, érdekvédelmet és lobby tevékenységet folytat,
  • információval, pályázati tanácsadással, szakmai anyagokkal segíti a gépforgalmazókat és termelõket,
  • a mezõgazdasági kiállítások, szakmai konferenciák, rendezvények szervezésében aktívan közremûködik,
  • együttmûködik más hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel,
  • tagja az európai mezõgépforgalmazók szövetségének, a CLIMMAR-nak,
  • kezdeményezi és koordinálja tagjai összehangolt fellépését mindazon kérdésekben, amelyek a szakterület jó hírneve és a vállalkozói érdek érvényre juttatása körében felmerül,
  • tagjai összehangolt véleménye alapján állást foglal a mezõgazdasági gépforgalmazók területét érintõ gazdasági és jogi kérdésekben.

Érdeklõdni:
Nagy Miklós elnöknél, a 30/915-2730-as, vagy Kis Pál titkárnál a 30/938-3990-es telefonon!
További információ: www.megfosz.com

Tisztelt MEGFOSZ Tagok!

A CLIMMAR tagjai között szorgalmazza a szakembercserét, az ehhez való támogatásokat a LEONARDO-programon keresztül lehet megszerezni.
Érdeklõdni: 1134 Budapest, Váci út 37. VII. emelet, Tel.: 06-1/1237-1300, vagy e-mailen: [email protected]