MENÜ

Meg kell találnunk a kiutat a hullámvölgybõl

Oldalszám: 7
2014.05.27.

A közelmúltban Kaposvár adott otthont a Szõlõ-szaporítóanyag Termelõk Szövetségének tanácskozásához.

A taggyûlés egyik fontos napirendje volt a piaci lehetõségek felkutatása, hiszen az elmúlt idõszak borpiac vesztése a hazai és export piacon egyaránt súlyosan érintette a magyar borászati vertikumot. A borászokat ért kedvezõtlen hatások tovább gyûrûznek és negatívan befolyásolják a szõlõtelepítési kedvet. A megrendelések hiánya lehetetlen helyzetet teremt az alanyvesszõ- és oltványtermelõknél, valamint a törzsültetvényeseknél egyaránt.

A felzárkózó környezõ országokba irányuló exportlehetõség a magyar tõkeszegény vállalkozások miatt erõsen korlátozott, szemben a tõkeerõs (francia, német, olasz) vállalkozásokkal. A megváltozott piaci körülményekhez igazodva változtatni kell az útkeresés eddigi módszerein. Helyeselték a jelenlegi kormány azon döntését, mely szerint a bor jövedéki adótételét a bormarketing javítására-bõvítésére engedte át. Érdekeik azonossága a Borudvar, a Borút rally, a Bor és gasztronómia stb. rendezvények szervezésének segítésére és részvételére készteti õket, növelve ezzel a magyar bormarketing hatékonyságát.

A taggyûlés a kaposvári VITIBOX Bt. töröcskei telephelyén tapasztalatcserével, oltványiskola és technikai felszerelések szemléjével ért véget.