MENÜ

Pannon Állattenyésztési Napok

Oldalszám: 54
Szabari Miklós 2014.05.27.

Ez év Szent Mihály havában rendhagyó kiállításra gyûltek össze Kaposváron. Az OMÉK közelsége miatt a hagyományos, nagy sikerû állatbemutató – a Pannon Lovasakadémián – elmaradt, azonban a szervezõknek a szakmájuk prominens személyeit sikerült meghívniuk elõadást tartani a Kaposvári Egyetem új, impozáns épületében.

Az elsõ nap, az „Új esélyek az agrártermékek piacán” címû tudományos konferencia jegyében telt, ahol is Horn Péter akadémikus és Pásztohy András államtitkár úr megnyitója és köszöntõje után érdekes elõadásokat hallhatunk. Gõgös Zoltán, miniszterelnöki megbízott tájékoztatója vezette be az energetikai szekciót, még Manfred Golze úr, a Szászországi Mezõgazdasági intézet osztályvezetõje, a közvetlen értékesítésrõl szerzett tapasztalatait osztotta meg a résztvevõkkel. Ezt követõen két – energetikai és közvetlen értékesítési – szekcióban hallhattak prezentációkat az érdeklõdök. Naprakész információt kaphattunk a biomasszának az energetikai hasznosításának terérõl Nagy József fõtanácsostól (FVM), aki a magyarországi helyzetrõl, illetve hazánk kötelezettségeirõl és lehetõségeirõl is szót ejtett. Dóczi János úr a fûrõl, mint energiaforrásról tartott gazdagon illusztrált bemutatót, majd pedig az elõadók derekasan állták a kérdezõk ostromát a témával kapcsolatban.
A pénteki Szent Mihály-napi juhászfórumon a juh- és húsmarha tartó telepek állategészségügyi és környezetvédelmi elõírásait feszegették a hatóságok, illetve a tenyésztõk oldaláról a két tenyésztõegyesület vezetõje, Márton István és Hajduk Péter. Az ezt követõ parázs vitát, a segítõ jobb nyújtása zárta le a két oldal felõl a bajba jutott tenyésztõk számára. A disputa fáradalmait pörkölt partyn pihenhették ki a résztvevõk.
A csonka expo ellenére sikeres rendezvényt tudhatnak maguk mögött a szervezõk, akik biztosították a megjelent közönséget arról, hogy jövõre, már a hagyományoknak megfelelõen találkoznak.