MENÜ

UAN-oldat és MAS – melyik nitrogénforma hatékonyabb?

Oldalszám:
2014.05.27.

Az ammonnitrát karbamid- (UAN-) oldatot a pontos kijuttatási lehetõség és a növényvédõ szerekkel való keverhetõség miatt a hozamra és minõségre gyakorolt gyengébb hatások ellenére közel egyenértékûnek tartják a mészammonsalétrommal (MAS-sal).

A mai kor technikai lehetõségei azonban biztosítják a pontos eloszlást szilárd mûtrágyák esetén is, ugyanakkor csökken a tartálykeverékek jelentõsége (különbözõ az optimális kijuttatási idõ a mûtrágya és a növényvédõ szerek esetén, illetve különbözik az optimális kijuttatás technológiája is).
A N-mûtrágyával szemben támasztott elvárások igen magasak az emelkedõ hozamok, a megváltozott mûtrágyázási stratégiák, illetve környezetvédelmi szempontok miatt.
Számos kísérletw bizonyítja az UAN-oldat csekélyebb hatékonyságát a MAS-hoz képest. A hivatalos német tanácsadói szolgálat összefoglaló õszibúza-kísérleti eredményei 1984-tõl 2000-ig a következõket mutatják:

 • A MAS használata a kísérleti telephelyek 75%-án elõnyösen hatott a hozamra.
 • A MAS használata az összes kísérleti telephely 66%-án elõnyösen hatott a minõségre.

Mibõl adódik a MAS és az UAN-oldat által gyakorolt hatás különbözõsége?

 1. Nitrogénmegkötés a talajban mikroorganizmusok által
   A mikroorganizmusok számára a fejlõdéshez szükséges nitrogén elsõdleges forrása az ammónium, ezért ez a folyamat az ammónium-, illetve karbamidtartalmú mûtrágyákat érinti. A megkötött nitrogén a döntõ fontosságú növekedési fázisban (elsõsorban tavasszal!) nem áll rendelkezésére.
 2. Az ammónium és karbamid formájú nitrogén késleltetett hatása
   Alacsony tavaszi hõmérsékletek hatására lassan zajlik le a karbamid és az ammónium átalakulása a növények által felvehetõ nitrogénné; a növények gyakran nem jutnak elegendõ tápanyaghoz.
 3. Elillanási veszteség
   A karbamid és az ammónium nitráttá való átalakulása során gázhalmazállapotú elillanási veszteség léphet fel, amely csökkenti az UAN-oldat hatékonyságát.
 4. Levélkárosodás
   A viaszréteg és a gázcserenyílások észrevétlen, UAN-oldat alkalmazása miatti károsodása különösen stresszkörülmények között hozamkieséshez vezethet.

Következtetés
Ott, ahol a gazdaságban rendelkezésre álló technológia megengedi, inkább a szilárd, nitráttartalmú mûtrágyák alkalmazása javasolt.