MENÜ

Minõség nagyobb haszonnal!

Oldalszám:
2014.06.12.

Hogyan tud megfelelni a gazdálkodó – évrõl évre eltérõ termesztési feltételek között – a piac egyre növekvõ elvárásainak?

A válaszban döntõ szerepe van a stabil biológiai alapot jelentõ fajtának. Tavaszi kínálatunkban azon fajtáink ellenõrzött, minõsített vetõmagjait ajánljuk, melyekkel Önök képesek lesznek megfelelni az igényeknek, és eredményesek lehetnek.A JUBILANT az egyik legnagyobb területen termesztett, nagy szemû,

kiváló minõségû sörárpafajta Magyarországon. Több mint fél évtizede tartó sikerét agronómiai és feldolgozóipari értékeinek köszönheti. A Kárpát-medence szélsõségekre hajlamos klímáján alkalmazkodó képességét és kiváló termésstabilitását több, különbözõ évjáratban is bizonyította. A JUBILANT termesztése évrõl évre biztos jövedelmet eredményez, mert itthon és számos szomszédos országban is a malátázás fõ fajtája. A malátagyárak alacsony fehérjetartalma (9,5–11,5%), kiváló osztályozottsága, és kedvezõ malátázási tulajdonságai miatt ajánlják.Az elmúlt néhány évben több államilag újonnan elismert tavaszi sörárpafajta üzemi tesztelését indítottuk el. Honosított új fajtáink a Jubilant sikereinek egyik alapját jelentõ kiváló alkalmazkodó képességgel rendelkeznek.Az ADAGIO a fajtaminõsítõ kísérletek mindhárom (különbözõ idõjárású) évében kiugróan nagy termést ért el, és így a legbõtermõbb sörárpaként kapott állami elismerést. A három vizsgálati év (2000–2002) átlaga: 5,47 t/ha. Az ADAGIO szárazságtûrõ képessége kiváló, ugyanakkor nagyon jó betegség-ellenállóságának és szárszilárdságának köszönhetõen csapadékos években is biztonságosan termeszthetõ. Az egyik legígéretesebb sörárpafajta. Fehérjetartalma alacsony, osztályozottsága jó. A mikromalátázási eredmények alapján minõsége jó.


A PROTEGE a piacvezetõ sörárpafajtáknál érzékelhetõen bõtermõbb, jó minõségû sörárpa. Termésstabilitása a tavaszi gabonák számára kedvezõtlen évjáratokban is bizonyított, a hazai klimatikus adottságok között is biztonságosan termeszthetõ. Fehérjetartalma stabilan alacsonyabb, mint a sörárpakontrollé. Osztályozottsága kiemelkedõen magas, malátázási és söripari minõsége az elõzetes adatok alapján jó. Jó minõsége és kedvezõ agronómiai tulajdonságainak köszönhetõen perspektivikus sörárpa.A NITRAN középkorai érésidejû fajta jó szárszilárdsággal. Magja középnagy, nagyon jó az osztályozottsága. A Brnói Malátakutató Intézet a NITRAN fajtát a kiváló minõségû, malátázásra alkalmas fajták közé sorolja. Az elért eredmények alapján a legmagasabb extrakt tartalommal rendelkezõ fajtákhoz sorolható. A fajta minden termesztési körzetben stabil terméseredményekkel rendelkezik.A BIATHLON középkorai tavasziárpa-fajta. Közepes növénymagasságú, megdõléssel szemben jó ellenállóképességû. Jó az osztályozottsága. A fajtát átlagon felüli extrakt tartalom (82,6%) jellemzi. A Brnoi Malátakutató Intézet a kiváló minõségû, malátázásra alkalmas fajták közé sorolja.Tavasziárpa-fajtáink, kiváló alkalmazkodóképességük következtében eredményesen termelhetõk nem csak a hagyományos, hanem a legtöbb alternatív sörárpatermelõ körzetben is. A fajták az elvárt malátaipari minõség biztosítása érdekében a célnak megfelelõ agrotechnikát és technológiai fegyelmet igényelnek. A talajvizsgálatra alapozott tápanyagellátás biztosítja az optimális termésmennyiséget és minõséget. Gombaölõ szerek használata lisztharmat és helmintho-sporiumos fertõzés esetén, a fajták érzékenységétõl függõen indokolt.A tavaszi búza termesztése nem jellemzõ Magyarországon, de találhatók olyan körzetek, ahol kedvezõ környezeti adottságok lehetõvé teszik a tavaszi búza termesztését. Emellett adódhat olyan helyzet, amikor szükségessé válik beiktatni a vetésforgóba.A LONA tavaszibúza-fajtánk vetését a kalászos választék bõvítése céljából, az õszi vetések meghiúsulása, részleges vagy teljes kipusztulása esetén, illetve késõn lekerülõ elõvetemények után javasoljuk. Minél korábban sikerül elvetni (február vége–március elsõ fele), annál nagyobb az eredményes termesztés esélye. Minõsége a legigényesebb nyugat-európai elvárásoknak is megfelel. Farinográf-értéke saját vizsgálataink alapján A1-A2, sikértartalma 32–35% között változik, a sikér minõsége kiváló. Lisztjébõl nagy térfogatú kenyér süthetõ. Javító minõségû búza termesztésére javasolható.A zab az egyik legértékesebb takarmány a tenyész- és fiatal állatok, valamint a lovak számára. Nagy fehérje-, keményítõ- és zsírtartalma, valamint a benne lévõ oldható dietikus rostnak köszönhetõen kitûnõ az étrendi hatása. Szalmája idõben történõ aratás esetén takarmányozásra is alkalmas. A zab a humán táplálkozásban is értékes alapanyag.A HETMAN jó termõképessége kiváló beltartalmi értékekkel párosul. Fehérjetartalma 2001-ben 14,8%, 2002-ben 14,5%, 2003-ban pedig 15,8% volt. Ezekkel az értékekkel mindhárom évben a vizsgált pelyvás zabfajták között az elsõ helyet foglalta el.A KOMES a szárazabb körülményeket a zabfajták átlagánál jobban tolerálja. Kiváló potenciális termõképességét elsõsorban a jó bokrosodó képességébõl eredõ területegységenkénti nagy bugaszámnak köszönheti. Fehérjetartalma 13,4%–16,6%, ß-glukán-tartalma 3,7%–5,1%, olajtartalma 3,5%–4,3% között alakult az elmúlt években, termõhelytõl és évjárattól függõen.A KWANT a legnagyobb termõképességû genotípusok közé tartozó, erõsen bokrosodó, jó állományképzõ, kiváló alkalmazkodóképességû fajta. Nagy termõképessége részben az átlagosnál nagyobb ezermagtömegének is köszönhetõ. A standardokhoz hasonló beltartalmi értékû.A CACKO csupasz zab az elmúlt évek kísérleteiben a csupaszzabfajták közül a legjobb termõképességûnek bizonyult. Fehérjetartalma rendkívül magas – termõhelytõl, évjárattól függõen – 16,5% és 18,6% között változik. A csupasz zab – kiváló beltartalmi értékén túl – humán fogyasztásra azért is alkalmas, mert feldolgozása során nincs szükség a hántolásra. Magas fehérjetartalma miatt az állatok takarmányozásában hüvelyesek helyett tápokban használható.

A fajtákkal kapcsolatos további tájékoztatást kérje az Elitmag Kft. munkatársaitól, vagy tekintse meg honlapunkat: www.elitmag.hu. A fajták I. fokú fémzárolt vetõmagját kizárólag az Elitmag Kft. forgalmazza. A II. fokú, közvetlen árutermesztésre szolgáló vetõmagot keresse az Elitmag Kft.-nél és vetõmag-forgalmazó partnereinél.Mv ELITMAG Kft. Martonvásár

Tel: 22/569-230, 22/460-020, [email protected]