MENÜ

Munkagépek, lassújármûvek elsõ forgalomba helyezésének lebonyolítása

Oldalszám: 62-63
Tolnai Ernõ 2014.06.10.

A jármû közúti forgalomban való részvételének feltétele az ER 10. par. (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint forgalomba helyezés elõtti vizsgálat.

Gépek mûszaki vizsgára felkészítése:
• Gépek lemosása, esztétikai állapota, festés szükség szerint
• Motor- és alvázszámbeütések megkeresése, megjelölése
• Tükrök megléte és épsége
• Hangjelzés mûködése
• Világító berendezések mûködése, hátsó rendszámtáblavilágítás kiépítése, munkalámpák üzemképessége vagy leszerelése
• Fényvisszaverõ prizmák megléte
• Kormánymû és rudazat
• Üzemi és rögzítõfék
• Gumik  állapota
• Vontatás, vontatószerkezet
• Ablaktörlõ mûködése elöl és hátul
• Alváz állapota, repedések
• Sárga villogó megléte

Tartozékok:
• Tûzoltó készülék
• Elsõsegélydoboz
• Izzókészlet
• Elakadásjelzõ háromszög
• Kerékkitámasztó ék

Mûszaki vizsgáztatás során nem tárgya, a kombájnok arató-cséplõ részének mûszaki állapota, rakodógépek, trágyaszórók stb. mûködése.

Mûszaki vizsga elõkészítése:
Csoportos vagy egyénileg történõ vizsgáztatásra van lehetõség.
• Csoportos vagy egyénileg történõ vizsgáztatás lehetséges.
• Csoportos vizsgáztatás esetén megbízólevéllel kell ellátni egy megbízott személyt, aki nevükben eljár a Közlekedés Felügyeletnél, a szükséges adminisztrációs anyagokat beviszi, a pénzügyi befizetéseket intézi. Vizsgáztatás során nem kérnek külön mindenkitõl, minden gép után megbízólevelet, vagy tulajdon igazolását.
• A megbízott a felmerült költségekkel, számlázással elszámol a megbízók felé. Mezõgazdasági pótkocsi, lassújármû, munkagép hatósági vizsgadíja áfa-mentesen 5 200 forint. Mezõgazdasági vontató, lassú összkerék hajtású jármû pótdíja 2 600 forint. Egyedi forgalomba helyezés kérelme 19 300 Forint. Jelzõ címkére 350 forint, és mûszaki adatlapra 1000 forintot kell fizetni. Közúti pótkocsik vizsgadíja 7 960 forint, a 3,5 tonna feletti többtengelyes pótkocsik pótdíja 50 %.
Egyedi forgalomba helyezési kérelem, 19300 Ft.
• Csoportos házi vizsga során felmerülõ költségek, kiszállási díj, 15 000 Ft, költségtérítési díj, 1200 Ft gépenként. A vizsgáztató helyen szükséges 150-200 méter út fékpróbához, illetve adminisztrációs feladatok elvégzéséhez egy helyiség villanyárammal.

Vizsgáztatás adminisztráció:
• Közlekedés Felügyelet formanyomtatásának kitöltése „Munkagép forgalomba helyezési engedély kérelem” címmel.
• Jármû tulajdonát igazoló forgalmi engedély vagy számla, ennek hiányában közjegyzõ elõtt tett nyilatkozat.
• Kötelezõ biztosítás befizetés igazolása, kötvény. Biztosításkötésnél problémát okozhat, hogy a biztosító társaság csak rendszámos gépekre köt biztosítást, míg az okmányiroda biztosítás nélkül nem ad rendszámot.
• Jármû megállapított adatai, a gépkönyvbõl ki lehet fénymásolni, vagy más vállalkozástól, forgalmazótól megkérni. A Közlekedés Felügyelet nem szerzi be.
• Gyártmány, típus, alvázszám, motorszám, gyártási év, fajtája, jellege,
• Jármû fõbb méretei,
• Teljesítmény (motor típus, hengerûrtartalom)
• Teljesítmény KW
• Össztömege kg
• Saját tömege kg
• Teherbírása kg
• Szállítható személyek száma

Az eredményes mûszaki vizsgát tett gépek mûszaki adatlapját a helyszínen, vagy a Közlekedés Felügyeletnél lehet átvenni. A jármûvek egyedi forgalomba helyezési engedélyét 2004-ben a Minisztériumtól kérték meg, melynek ügyintézési ideje 3 hónap is lehetett. 2005-ben a Megyei Közlekedés Felügyelet megkapta a jogot az engedély kiadására, így lerövidült az ügyintézési határidõ.
„E” rendszámra kért vizsgáztatás (munkagép) lebonyolítása megegyezik a piros rendszámra kért (lassújármû) vizsgáztatással. A munkagépeket 6 havonta ismételt hatósági mûszaki vizsgáztatásra kell bocsátani, míg lassújármû 5 évig érvényes mûszakival rendelkezik.

Önkormányzati okmányiroda:
• Mûszaki adatlap (14 napon belül be kell nyújtani az okmányirodába, mert elteltével újabb adatlapot kell kérni a felügyelettõl 1000 forintért).
• Kötelezõ biztosítás.
• Tulajdont igazoló számla, adásvételi szerzõdés vagy ennek hiányában, közjegyzõ elõtti nyilatkozat.
• Származási igazolás (gyártótól tulajdonosig), vagy ennek hiányában közjegyzõ elõtti nyilatkozat.
 Származási okmány hiánya miatt, az okmányiroda az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon benyújtott kérelmünk alapján a Belügyminisztériumtól kér határozatot (2000 forint) a jármû egyedi azonosító adatainak, vizsgált mûszaki adatainak és a jármûokmány valódiságának megállapítására. A nyomtatványhoz az eredetiségvizsgálat igazolását is mellékelni kell. Átfutási idõszak akár 1 hónap is lehet.
• Eredetiségvizsgálatának elvégzésérõl igazolás csak lassújármûvekhez („E” betûjelû rendszámtáblához nem kell, valamint forgalmival és rendszámtáblával rendelkezõ gépekhez sem) 16 600 forint hatósági áras, 60 napig érvényes, egyszer használható fel közlekedési igazgatási eljárásban.
• Vállalatoknál közjegyzõi aláírási címpéldány, cégbírósági bejegyzés, ügyintézõ meghatalmazása.

Költségek:
• Rendszámtábla          5500 forint
• Forgalmi engedély    4000 forint
• Törzskönyv                6000 forint
• Címke                          320 forint

Közúton túlméretes gépekkel csak a Közútkezelõ KHT. által kiadott útvonalengedéllyel lehet közlekedni. Engedélyt rendszám nélkül nem adnak ki, erre felhívom a figyelmet. Más megyébe átnyúló munkavégzésre nem ad ki engedélyt a megyei Közútkezelõ KHT., arra a minisztériumtól kell megkérni az engedélyt, amelyre újabb adminisztrációs várakozási idõt kell számolnunk.
Kombájnnal csak saját eszközeit vontathatja, figyelmeztetõ jelzés használatára jogosult. Mûszaki vizsgáztatást követõen gyõzõdjünk meg arról, hogy a fenti bejegyzés szerepel-e a mûszaki adatlapon, különben hatósági közúti ellenõrzésnél gondot okozhat.
Maximális haladási sebesség matrica felragasztása (kombájn 15 km, rakodógép 20 km).
Gabona betakarításában és szalma betakarításában részt vevõ összes gépnek (kombájn, traktor, pótkocsi, teherkocsik, bálázó, bálaszállító, rakodógép stb.) tûzvédelmi szemlén kell részt vennie, az errõl készített jegyzõkönyvet a fülkében kell tartani. A szemlét bárki elvégezheti saját magának, és errõl jegyzõkönyvet készít. Ha nem rendelkezik tûzvédelmi szakképesítéssel, ajánlott egy szolgáltatásvezetõt megbízni ezzel. Önkormányzati tûzoltóságot nem kötelezõ meghívni a szemlére, de ajánlott. Jegyzõkönyv hiánya miatt gépenként akár 200 000 forint bírságra is számíthatunk, hatósági ellenõrzést követõen.
Ne feledkezzünk meg a mezõgazdasági és erdészeti gépkezelõi jogosítványról sem, és annak orvosi érvényesítésérõl.
Felhívom továbbá a növényvédelmi szolgáltatást végzõ vállalkozások  figyelmét arra, hogy 2005-ben csak mûszaki vizsgáztatott vegyszerezõ gépekkel szabad munkát végezni. Ez nem azonos a Közlekedés Felügyelet által végzett vizsgáztatással. A térségünkben jelenleg nincs ilyen tevékenységet végzõ állomás. A 2004/4. Agro Napló részletesen foglalkozott vele.
A fentiekben leírtak alapján érzékelhetõ, hogy a mûszaki felkészítés és az ezzel járó adminisztrációs munka idõigényes, ezért már korai idõszakban, saját érdekünkben el kell kezdeni a szervezést. A nyári szabadságolások következtében, létszámhiány miatt, akár két hónap is eltelhet a mûszaki vizsgáztatás bejelentését követõen.
Megjegyzem továbbá, hogy hiányosság esetén, közúti ellenõrzéskor a jármû vezetõjét, és (ha nem azonos) a gép tulajdonosát is szabálysértési eljárás alá vonják (tapasztaltam). A hiányosságoktól függõen kiszabott bírságtól valószínûleg a szükséges vizsgáztatások költségét is ki tudjuk fizetni.
Kérem a fentiekben leírt tájékoztatásom megszívelését, és ajánlom minden mezõgazdasági vállalkozásnak.