MENÜ

Hatékony gyomirtás az egyszikûek ellen

Oldalszám: 37
Dr. Lukács Domonkos 2014.06.12.

A világ mezõgazdasági termelésében az egyik legfontosabb technológiai elem a gyomirtás, mely a termesztés sikerét nagymértékben befolyásolja.

A gyomnövényként károsító növényfajok száma több ezerre tehetõ, jóllehet ebbõl mindössze néhány tekinthetõ világviszonylatban veszélyesnek. Ha megnézzük, hogy ezek a növényfajok mely növénycsaládokból kerülnek ki, azt tapasztaljuk, hogy mind a világ, mind hazánk gyomnövényeinek döntõ többsége (több, mint fele) a pázsitfûfélék (Poaceae/Gramineae/) és a fészekvirágzatúak (Asteraceae/Compositae/) családjába tartoznak.


A pázsitfû-félék között számos olyan gyomnövényként károsító faj is megtalálható, amelyek az országos gyomfelvételezések során jelentõs kárral fenyegetõ, veszélyes gyomnövényeknek tekinthetõk. Kétszikû kultúrnövényeink egyszikû-mentesítése szelektív egyszikûirtókkal (graminicidek) megoldható. Az engedélyezett készítmények között azonban hatékonyság és ár tekintetében vannak különbségek.

Az elõttünk álló tavasz során számos gyomirtási problémára kell ismét gazdaságos és hatékony megoldást találnunk. Az évek óta megbízható és jól bevált Agil 100 EC az idei évben is a gazdálkodók rendelkezésére áll. Hatóanyaga, a „FOP”-ok családjába tartozó propaquizafop a növényekben az Acetil-koenzim-A-karboxiláz enzim gátlásán keresztül blokkolja a zsírsavak bioszintézisét. A zsírsav-bioszintézis elsõdleges helye a növényben a kloroplasztisz, ezért az Agil 100 EC-t a növények zöld felületére, a levelekre kell kijuttatni (levélherbicid). A hatás az osztódó szöveteknél jelentkezik elõször a hajtáson és a gyökereken egyaránt. Az Agil 100 EC a kijuttatás után egy órán belül felszívódik a levelekbe, ahonnan továbbszállítódik a növény különbözõ részeibe. Néhány napon belül a növekedés leáll, a fiatal levelek elsárgulnak, majd kb. 10–20 nap múlva az egész növény összeomlik.

Jó hatással rendelkezik a magról kelõ és az évelõ egyszikûek ellen is. Kiemelkedõ a hatása a fenyércirok magról kelõ és évelõ alakja ellen, jól irtja a vadköles, kakaslábfû, tarackbúza és muhar fajokat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az évelõk újrahajtása az

Agil 100 EC alkalmazását követõen minimális.

Az eredményes gyomirtás feltétele az egyszikûek esetében is a megfelelõ idõzítés. Optimális állapot a magról kelõk esetében a 1–3 leveles, évelõk esetében a 15–20 cm-es fejlettség. Az egyéves gyomnövények az említett stádium után gyökérváltáson esnek át. A 3 leveles kor után a csírakori gyökereket valódi gyökerek váltják fel, mely megnehezíti a gyomnövény irtását. Ez esetben magasabb dózist kell alkalmaznunk. Évelõk esetében célszerû megvárni a levélfelület kialakulását. A nagyobb levélfelület lehetõvé teszi megfelelõ mennyiségû hatóanyag felvételét, ami a talajban lévõ szaporítóképletekhez eljutva megakadályozza az újrahajtást.

Az Agil 100 EC alkalmazása minden kétszikû kultúrában (napraforgó, repce, cukorrépa, burgonya stb.), valamint a hagymában engedélyezett. Repcében, amennyiben az õszi gyomirtás elmaradt, vagy az egyszikûek (gabona árvakelés) ellen nem mutat kellõ hatékonyságot, már kora tavasztól kijuttatható. Kimondottan ajánlott olyan helyekre, ahol a magról kelõk mellett évelõ egyszikûek is találhatók.

A dózis megválasztásánál fontos szempont az, hogy a területünkön milyen egyszikûek találhatók. Árvakelésû gabonafélék esetében 0,4 l/ha dózis elegendõ, ami hûvös idõben is megfelelõ hatást biztosít. Az Agil 100 EC adalékanyagot gyárilag tartalmaz, ezért azt nem kell a permetléhez keverni. Kijuttatáskor ügyeljünk arra, hogy a permetlé elsodródása esetén környezõ egyszikû kultúrnövények is károsodhatnak.