MENÜ

Hogyan növelhetjük a búza jövedelmezõségét?

Oldalszám: 22
Fehér Tamás 2014.06.12.

Rengeteg lehetõség van még a technológiák finomításában. Sok gazdálkodónak létfontosságú az a néhány mázsa plusz, ami feltétlenül kell még a gazdaságos termesztéshez.

Sikerünk sok apró, egymásra épülõ tényezõn múlik. Ebbõl most kettõt szeretnék kiemelni, s velük jó esetben 1-1 mázsát már hozzá is számolhatunk az új terméshez!

Az õszi búzát manapság már majd mindenhol gyomirtásban részesítjük. A széltippantól mentes területeken ezt általában tavasszal, a bokrosodás vége elõtt végezzük el. A kényszerû kukorica elõvetemény esetén az egyre terjedõ acat (1. kép), napraforgó elõveteménynél ez mellett a tömeges árvakelés kivárása is ezt az idõpontot indokolja. A jelentõsebb õszi, kora tavaszi csírázású gyomfajok (pl. a kamilla- és pipitérfélék, pipacs, galaj stb.) ekkor már gyakran túlságosan fejlettek, mind kevésbé számíthatunk a búza gyomelnyomó képességére. Az ilyen késõi gyomirtások kockázata, hogy a választott gyomirtó szerrel látens, szélsõséges esetben szemmel is látható terméskiesést okozhatunk, ha egy-egy váratlan zápor miatt az „utolsó utáni napokra” csúszik a permetezés. Ahogy a második képen is látható, ilyenkor az alsó padkák maradnak üresek, mivel a szárba szökkenés elején, éppen az itt kezdõdõ kalászkadifferenciálódást zavarja meg a helytelenül alkalmazott herbicid. Célszerû tehát a széles választékból a jobb szelektivitású, megbízhatóbb hatóanyagokat részesíteni elõnyben, s ezzel már meg is közelítjük az elsõ mázsa extra termést! Köztudott, hogy a hatóanyagcsoportjuk legkíméletesebb hatóanyagai a tribenuron-metil és az Mcpa. A kettõt együtt Granstar® Combi néven, ikercsomagolásban lehet gazdaságosan beszerezni. Az acattal fertõzött táblákon szakmailag jobb megoldást elképzelni sem lehet, hiszen a két hatóanyag külön-külön is a legjobbak közé tartozik. Az eltérõ hatásmód és az egymást jól kiegészítõ hatásspektrum lévén a Granstar® Combi a tavaszi gyomirtások általános gerincét képezheti, az alkalmazott dózissal jól igazodva a gyomok fejlettségéhez, a búzatáblák eltérõ fertõzöttségéhez. Optimális körülmények között 9–10 ha-ra is elegendõ lehet 1 doboz, míg túlfejlett gyomok és erõs acatfertõzés mellett a magasabb dózisban, 6 ha-ra használjuk fel! Így a gyomirtási költség 2–3000 Ft/ha között alakul, ami a nagy választékon belül versenyképes, és a terméskiesés kockázata nélkül nyújt megoldást.
Még nagyobb eséllyel pályázunk a második, sõt sok esetben a sokadik mázsa pluszra! Az elmúlt 15–20 évben nem jutott erõ, pénz és gondoskodás a növényeink mikroelemigényeinek tekintetében. Az újabb talajvizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a búza számára legfontosabb rézbõl a szükséges 5–6 ppm helyett csak közel fele mennyiség található meg talajainkban. Tudjuk, hogy a semleges közeli kémhatáson és magasabb humusz-tartalom esetén még jó ellátottság esetén is relatív rézhiány léphet föl, így a rezes kezelések várhatóan jó megtérülése éppen a legjobb adottságú területeken többszörözõdhet meg, ahogyan történt ez Mezõhegyesen, az Rt. kísérleti Kwizda-parcellájában (grafikon). A Wuxal® Réz 1 l/ha -os dózisával egyedülálló módon a búza egész éves rézigényét, 70 g kelatizált rezet juttatunk ki, N, S és K tápelemekkel komplex módon. Ezt a lombtrágyázást a növény fiatalkori, intenzív növekedési fázisában kell elvégeznünk, így kerülhetjük el a virágzáskor jelentkezõ kalászvégfehéredést, a jelentõs réz-hiány okozta terméskisesést. Nagy terméskilátásoknál szükséges, illetve megtérülõ lehet egy második kezelés is, melyet 2–3 nóduszos állapotban, a korai lombvédelemmel kombinálva hajthatunk végre.

Az ígért jövedelemjavítás persze csak ígéret marad jó végrehajtás nélkül. A fentebb említett ötletek bizonyára sok búzatáblán igazolódhatnak, csak át kell gondolnunk a gyomirtás okszerûségét, a várható idõpontját. Ellenõrizzük le a régebbi és az újabb talajvizsgálati eredményeket, mely tápelemek limitálhatják majd az új termést. A Kwizda „Táplálunk és Védünk” programjában a Wuxal® Réz és a Granstar® Combi alkalmazása közös felhasználási idõpontban szerepel, a két termék együtt árkedvezménnyel vásárolható meg kereskedõ partnereinknél.