MENÜ

Tapasztalatok a napraforgó gyomirtásában

Oldalszám: 51
Gyulai Balázs 2014.06.12.

A sikeres termesztés sarkalatos pontja a megfelelõ gyomirtás. Közismert, hogy a napraforgó rendkívül érzékeny a korai elgyomosodásra egész addig, míg a növény nem éri el a 35–40 cm-es magasságot.

A korai gyomosodás miatt akár 30–50%-os termésveszteség is elõfordulhat. A késõbbiekben már ilyen mértékû kiesést nem okoz a gyomok elszaporodása.
Helyenként sajnos jelentõs gyomosodás tapasztalható. A kétszikû gyomfajok közül a parlagfû, a csattanó maszlag, a disznóparéj- és a libatopfélék, az egyszikûek közül pedig a köles, és a kakaslábfû a jellemzõ. Természetesen az, hogy az egyes fajok közül melyik az uralkodó, azt több tényezõ befolyásolta. Lényeges a talajtulajdonság. Néhány faj a „jó” talajokon egyeduralkodó, így a csattanó maszlag, a disznóparéj- és a libatopfélék. A legveszélyesebbnek számító parlagfû akár gyengébb, erodált talajon is versenyképes a kultúrnövénnyel és más gyomokkal szemben is. A kakaslábfû és a kölesfajok inkább azokon a területeken jelentenek nagy problémát, ahol a kukoricát néhány évig monokultúrában termesztették.

A vetés utáni–kelés elõtti gyomirtó szereket két nagy csoportra lehet osztani. Az egyik csoport vízoldékonysága rossz, így csak a talajfelszínen és annak közelében alkot vegyszerfilmet, és a csírázó gyomnövényre fejti ki hatását, azzal közvetlenül érintkezve. Ebbe a csoportba tartozó készítmények hatásuk kifejtéséhez kevesebb bemosó csapadékot igényelnek, azonban lényeges szempont e szereknél az összefüggõ vegyszerfilm a talaj felszínén. Helyenként a cserepesedés (1. kép), illetve a rögös felszín (2. kép) miatt nem alakulhat ki egybefüggõ vegyszerfilm, így az ilyen területeken erõsebb gyomosodás lehetséges. Természetesen a csapadék e szerek hatékonyságát is javítja.
A vetés utáni–kelés elõtti gyomirtószerek másik nagy csoportja azok, amelyek nagyobb mennyiségû bemosó csapadékot igényelnek az alkalmazás utáni egy-két héten belül. Természetesen ez a csoport sem egyöntetû, itt is vannak jobb vízoldékonyságú készítmények, melyek szárazabb évjáratban is lejuthatnak a gyomok csírázási mélységébe.
A napraforgó kelése utáni idõszakban a nagy gazdasági károkat okozó kétszikû gyomnövények ellen sokkal nehezebb a védekezés. Ebben az állapotban, a hagyományos fajtákban csak két gyomirtó szer engedélyezett, a bifenox hatóanyagú Modown 4 F (1,8–2,0 l/ha) és legújabban a flumioxazint tartalmazó Pledge 50 WP (80 g/ha). Mindkét készítménykelés elõtti állapotban is használható. A Pledge 50 WP készítmény kelés utáni alkalmazásáról újabb kísérleti tapasztalattal is rendelkezünk. A sok kísérleti eredménybõl megállapítható, hogy a szert a napraforgó legalább 2–4 leveles állapotában kell kijuttatni. Ilyenkor a fitotoxikus tünetek elhanyagolhatók. A kétszikû gyomnövényekre fiatal korban (szik-2 leveles) hatékonyak. Sajnos az évelõ gyomokon (mezei acat) csak átmeneti perzselést okoz, pusztulásuk nem várható. A készítmény hatékonysága javítható adalékanyag hozzáadásával (Hyspray –0,1 –0,2 l/ha, Trend 90 0,1%, Extravon 0,1 l/ha).
A napraforgó gyomirtásában a kelés után felhasználható készítmények köre az utóbbi években bõvült.
Új lehetõséget jelent a napraforgó gyomirtásában az imidazolinon-ellenálló (IMI) és a Granstar toleráns fajták megjelenése.
Az IMI napraforgóban az úgynevezett Clearfield (gyommentes) technológia alkalmazható. A technológia lényege az, hogy vetés után–kelés elõtt a pendimetalin + dimetenamid (Wing EC 4 l/ha) szerkombinációt használunk, ezzel biztosítjuk a gyomirtás tartamhatását. A kelés után a gyomok 2–4 leveles állapotában, pedig az imazamox (Pulsar 40 SL 1,2 l/ha) hatóanyagú széles hatásspektrumú készítményt alkalmazunk. E technológiával az egyéves gyomokat kiválóan, de az évelõket is jó hatásfokkal lehet irtani.
A Granstar toleráns napraforgóban is lehetõség van a kultúrában nagy problémát jelentõ gyomok posztemergens irtására (parlagfû, csattanó maszlag, disznóparéjfélék, mezei acat stb.). A tribenuron-metil (Granstar 75 DF) egyszeri (30 g/ha) vagy osztott kezelésben (15+15 g/ha) Trend nedvesítõ szer 0,1%-os dózisával a Clearfield-technológiához hasonlóan extrém idõjárási viszonyok mellett is biztonságosan alkalmazható a gyomirtásban. Az egyszikû gyomfajok elleni védekezést valamely pre-, vagy posztemergens egyszikû irtó készítménnyel oldhatjuk meg.
Lényeges kiemelni, hogy a Clearfield-technológiában szereplõ imazamox (Pulsar 40 SL) készítmény (IMI) fajtákban, illetve a tribenuron-metil (Granstar 75 DF) gyomirtó szer csak Granstar-toleráns napraforgóban használható.