MENÜ

Tejelõ szarvasmarhafajták

Oldalszám: 99
Dr. Kovács Attila Zoltán, Dr. Kovácsné Lovenyák Katalin 2014.06.06.

Az iparszerû állattartás terjedésével (lásd még: AGRO-NAPLÓ, 2004. január-február) egyidejûleg a specializáció is lezajlott a szarvasmarha-tenyésztésben, amely a fajlagos hozamok ugrásszerû növekedését eredményezte.

Ez hazánkban az 1972. évi kormányprogrammal köthetõ össze, amelynek hatására az addig domináns magyartarka átkeresztezése mind tejelõ, mind pedig húsirányban megkezdõdött. Természetesen ekkor már jelen voltak világszerte azok a specializált tejelõ fajták, amelyeket ez a közlemény is részletesen bemutat. Magyarországon ezek közül szinte csak a holstein-fríznek van jelentõsége. A fajtaátalakító keresztezés gyakorlatilag befejezõdött hazánkban - ennek eredménye az a holstein-fríz populáció, amely 250.000 tehén átlagában 87,5 %-ot meghaladó génhányadot jelent. Ezzel az állománymérettel a magyar holstein-fríz kiemelkedõ helyet foglal el a világ holstein-fríz tenyésztésében.

 


 

A holstein-fríz fajta kitenyésztésének (1. ábra) alapját az észak-európai, Keleti-tenger melléki, síkvidéki legelõkön kialakult lapály fajtacsoport adja, amely fajtakör túlnyomórészt feketetarka, kisebb arányában vöröstarka és még kisebb hányadában egyszínû vörös-lapály marhákból áll. Õse az ún. "feketetarka marha" - rendszertanilag a Bos taurus primigenius hollandicus típusba tartozik - már a XIV. században feltûnt viszonylag magas tejtermelésével. A tenyészkörzet centruma a németalföldi Friesland volt, de minden régió-beli országnak volt lapály fajtája. Az egyes változatokat már a XV. századtól exportálták Európa, majd világ-szerte. Az akkori típus küllemében még jelentõs eltéréseket mutatott, mind testalakulásban, mind színezõdésben a ma ismert változattól, leírtak barna, sárga és vörösen pigmentát állatokat is. A ma ismert tipikus fekete-fehér színváltozat csak a XIX. sz. elejére konszolidálódott elsõsorban Dániában, Schleswig-Holstein (Németország) és Friesland (Hollandia) tartományokban.A fajtakör a XIX. század közepén egy amerikai kereskedõ érdeklõdésének középpontjába került. A kereskedõ az 1860-as években az USA-ba behozott tehenek tejtermelési adatait mérte, rögzítette, cikkekben közölte. Ekkortól beszélhetünk Holstein-fríz fajtáról, amelynek a neve ugyan az európai eredetre utal, de tenyésztése a tengerentúlon kezdõdött. A fajta elsõ hivatalos törzskönyvét 1872-ben, Amerikában adták ki. A XIX. század második felében több amerikai tenyésztõ is importált holland fríz marhát és mindegyik szerepelt az 1885-ben megjelent holstein-fríz törzskönyvben. 1885-ben alakult meg hivatalosan az Amerikai Holstein Szövetség is. A századfordulón lett híres az USA-Kanadai Holstein-fríz, amely azután világszerte elterjedt. Sok más kontinens mellett a fajta visszaszivárgott Európába is. A tenyésztési irány azonban Amerikában és Hollandiában különbözõ utakat követett. Míg az amerikai tenyésztõk már a kezdetekkor is a nagyobb típust és a tejelõ tulajdonságot, addig Hollandiában a kisebb, kompaktabb típust, részesítették elõnyben. Az egyes változatokat ma már országonként tartják számon. Így beszélhetünk magyar holstein-frízrõl is.

 

Az amerikai tenyésztõk elsõsorban a feketetarka állatokat kedvelték, az esetleg megjelenõ vöröstarka egyedeket szisztematikusan kiselejtezték. 1946-ban mindez megfordult, mert egy tenyésztõ kiváló vöröstarka holstein teheneket egy fiatal vöröstarka bikával fedeztetett, megvetve a red holstein (2. ábra) alapjait. Mások is csatlakoztak ehhez a tenyésztõi elképzeléshez és 1971 óta egy törzskönyvben, regisztrálják az állatokat.

 


 

Színe fekete-, vagy vöröstarka (lásd: 2. ábra) a fekete szín domináns a vörössel szemben. Az állatok lehetnek szinte teljesen fedettek, ugyanakkor pigment nélküliek is. Középnagy testû, középkorán érõ fajta (lásd: 1. táblázat). A testalakulás tekintetében az ivari dimorfizmus jól megfigyelhetõ. A bikák elölrõl hátrafelé keskenyedõ alakja a rendkívül izomszegény fartájéknak köszönhetõ. Mindez a fajta gyenge izmoltságára utal. Ugyanakkor a tehenek testalakulása hátrafelé szélesedõ, ún. körte formát mutat, köszönhetõen a jól fejlett, mirigyes tõgynek. Ez a forma a specializált tejelõ fajták jellemzõ sajátja, s a tejelõ jelleg megítélésekor akár szembõl, akár pedig oldalról nézve fontos bírálati szempont. A finom, nemes tejelõ jelleg, általában hosszú és mély, viszonylag lapos mellkassal, terjedelmes hassal, szikár, vékony csontozattal, illetve terjedelmes ideális teknõ alakú tõggyel párosul. A fajta élénk vérmérsékletû, anyagcsere-típusát tekintve az ún. lélegzõ, vagy respiratórikus típusba tartozik. Mindez azt jelenti, hogy a tejtermelés szintjének fenntartása érdekében - átmenetileg - saját tartalékait is mozgósíthatja.

 

Iparszerû tartásra alkalmas, fejhetõsége kiváló, technológiai tûrõképessége nagyon jó. Ez utóbbi azonban csak jut érvényre, ha a növendékek felnevelésekor, valamint a szárazonálló tehenek esetében természetszerû technológiákat (legeltetés) alkalmazunk. Tejtermelésben elsõ a világon, a nagy tejmennyiség egy közepes hasznosanyag-tartalommal párosul (lásd: 1. táblázat). Az ilyen tejet fogyasztói tejnek is hívják. A - számos résztulajdonságból álló - hústermelõ-képessége viszont csak közepes. Ez abból fakad, hogy a borjak nagy növekedési erélyük mellett rosszul vágódnak. Az ellések lefolyása a tehenek esetében általában probléma-mentes, de az üszõknél elõfordulhat a nehéz ellés is. A legtöbb gond a tehenek újravemhesítésébõl fakad. A tejtermelési görbe (perzisztencia) csúcsa és az optimális termékenyítések idõpontja (ellés után 60-90. nap) ugyanis egybeesik. Az energiadeficites állapot a vemhesülés késéséhez, végeredményben egy hosszabb - nem biztos, hogy gazdaságos - laktációhoz vezet. Napjainkban a tenyésztõk a reprodukciós és konstitúciós (fitness) tulajdonságok javításán fáradoznak.

 

A bevezetõben említettek alapján, hazánkba 1966-tól kezdtek szaporítóanyagot importálni Kanadából. Késõbb vemhes üszõket hoztak be többek között Hékre, Szenttamásra, Mezõhegyesre, Bábolnára, Martonvásárra és más gazdaságokba is. A továbbiakban ez a számunkra korábban színében, küllemében idegen, nagy tejtermelésû fajta elsõsorban a nagyüzemekben terjedt el, de az igényesebb kisgazdaságokba is eljutott. Az elmúlt évtizedben a mintegy 300 ezres holstein-fríz tehénállományunk 235 ezerre apadt, átlagtermelése ugyanakkor jelentõsen emelkedett, az átlagos napi fejési átlag 23 kg, és nem ritkák a 30-40 kg napi tejtermelésû tehenek, vagy a 8.000-8.500 kg laktációs átlagtermelésû állományok sem. Hazánkban a Holstein-fríz Tenyésztõk Egyesülete (Budapest) törzskönyvezi az állatokat.

 

Mivel különösen nagy a tejhozama a holstein-fríz világszerte elismert és kívánatos fajta. A világon mindenütt megtalálható. Legjobban termelõ állományai Izraelben és az USA-ban vannak. Ezen kívül Európában (Németország, Olaszország, Magyarország), Dél-Afrikában, és Japánban nagymértékben rányomta bélyegét az adott ország fajta-összetételére.

 

A jersey (3. ábra), a La-Manche csatornában fekvõ hasonló nevû szigetrõl származik. Az egyik legrégebbi brachyceros típusba tartozó szarvasmarha-fajta. A fajta több száz éves múltra tekint vissza (1771.). Kezdetben, alderney néven vált híressé (lásd: késõbb), zsírdús teje révén (XVIII. század vége). A fajta stabilizációja szempontjából döntõ volt az 1789-ben elrendelt importtilalom a járványok elkerülése céljából. Ekkor mintegy 10.000 egyedbõl álló zárt populációról volt szó, amely ma már - világszerte - 18 millió egyedet számlál. A világ legkisebb tejelõ fajtája. Nemesítésében elsõsorban a tejtermelés gazdaságosságára törekedtek, ezért kis testtömege mellett, koncentrált, ipari feldolgozásra kiválóan alkalmas tejet termel. A tehenek súlyuk több mint 13-szorosát kitevõ tejmennyiséget képesek megtermelni laktációként.

 


 

Színezõdése meglehetõsen változatos, a sárgásbarnától a világos-vörösig minden színárnyalat elõfordul, de megtalálhatók a krémszínû, szürkésbarna egyedek is. Az általában egyszínû állatokon a fehér folt elõfordulása megengedett. A jól termelõ egyedek morfológiai bélyegei a következõk: finom fej és vállak; relatíve hosszú hát; egyenes lábak; kemény körmök; hosszú, egyenes far; gyenge combközelítõ izmok között terjedelmes, jó szerkezetû, teknõ alakú tõgy. A szilárd lábszerkezet következménye, hogy az iparszerû tartást viszonylag jól bírja, bár fõ elterjedési területein általában legelõn tartják. A kiváló legelõkészség mellett, a fajta toleránsabb az idõjárás szélsõségeivel szemben, mint a nagyobb testû társai (ayrshire, holstein-fríz). A tehenek kissé ideges természetûek, de nagyon tanulékonyak, és igen könnyen kezelhetõk. Ebbõl a szempontból elõny, hogy ma már szarvatlan változatok is elõfordulnak a fajtán belül (USA).

 

A fajta ipari tejet termel, ami azt jelenti, hogy a tej hasznosanyag-tartalma (tejfehérje, tejzsír) rendkívül magas értékeket vehet fel. A jersey a tejösszetevõk tekintetében világelsõ, egy közepesen nagy tejmennyiség mellett (lásd: 1. táblázat). A tej sárgás színû, karotinban és A-vitaminban, ásványi anyagokban gazdag. Jellegzetessége, hogy a tejzsír jódszáma és a zsírgolyócskák átmérõje nagyobb, mint a lapály és a hegyi fajtáké, 18%-al több fehérjét (kappa-kazeint), 20%-al több kalciumot, 25%-al több zsírt tartalmaz, mint az „átlagos” tehéntej. Angliában az ilyen tejet „Gold Top” címkével ellátva, drágábban árulják. Hústermelési mutatói gyengék, a kis növekedési erély gyenge vágóértékkel párosul. A faggyú színe feltûnõen sárga. A legkorábban érõ a specializált tejelõ fajtákon belül, de faji szinten is csak az Aberdeen angus veszi fel vele a versenyt (v.ö.: AGRO-NAPLÓ, 2003. január-február). Az üszõk 13-14 hónapos korban tenyésztésbe vehetõk. Korra való tekintet nélkül könnyen ellik, a borjak kis születési súlyából (25 kg) fakadóan. A könnyû ellésbõl fakadó gyors involúció, általában probléma-mentes újravemhesülést eredményez.

 

Magyarországon, fajtatisztán sohasem tenyésztették, de különbözõ keresztezési eljárásokban már a ´60-as évektõl értékes tulajdonságainak felhasználására törekedtek. Ilyen konstrukció volt a tejelõ magyar tarka, a tejelõ magyar barna, illetve a hungarofríz különbözõ vonalai. Napjainkra ezek jelentõsége is megszûnt, néhány száz keresztezett, illetve tisztavérû egyed található az országban. A jersey genotípusú teheneket a Koncentrált Tejet Termelõ Fajták Egyesülete (Debrecen) törzskönyvezi.

A fajta az 1850-es években került át Amerikába. Az USA-beli jersey az összes változat közül a legnagyobb. A tehenek átlagsúlya 450-500 kg körüli, míg a bikáké 700-750 kg. A küllem mellett - egyenesebb a hátalakulás, kedvezõbb tõgyillesztés - a tejmennyiségére szelektáltak a tengerentúlon. Az amerikai típus átlagos tejhozama 5.500-5.800 kg között alakul, a szigetországi változatnál gyengébb beltartalmi mutatókkal.

Dánia 1896 és 1909 között 5.000 egyedet importált a szigetrõl. Napjainkban az ország tehénállományának 13 %-át adja a fajta. Ez 160 ezer regisztrált tehenet jelent. Az ellenõrzött állomány tavalyi (2004.) termelése, átlagosan 6.088 kg tej, 361 kg tejzsír (5,93 %), illetve 249 kg tejfehérje (4,09 %) laktációnként. Ezzel a genetikával ma Dánia a legfõbb exportõr a világon.

Az egész világon elterjedt fajta, minden kontinensen megtalálható. A leghíresebb állományai - a fent említett országokon kívül - Új-Zélandon, Kanadában, és Dél-Afrikai Köztársaságban termelnek.


 

A guernsey fajta (4. ábra) a jerseyhez hasonló környezeti feltételek között alakult ki, a La-Manche csatornában fekvõ Guernsey szigetén. Szintén a brachyceros típusba tartozik. A történetírók szerint normandiai szerzetesek két francia - Normande, Froment du Léon - szarvasmarhafajta legjobb vérvonalait vitték a szigetre 960 körül, ezekbõl alakulhatott ki elõször az alderney, majd a guernsey fajta. Eredetileg a normandiai fajtát illették alderney néven, késõbb a szigetvilág összes marhájára ráragadt ez az elnevezés. A jersey fajtánál korábban leírt, de itt csak 1819-ben elrendelt importtilalom ennél - az akkor még meglehetõsen heterogén - fajtánál is jelentõs volt. 1878-ban elõször magántörzskönyvet vezettek be, majd 1882-ban a fajta hivatalos törzskönyvezése is beindult. Nemesítésében, az értékes hasznosanyag-tartalom megõrzése mellett a tej mennyiségének a növelése is szerepelt.

Erõsebb testalkatú, mint a jersey, mégis kistestû, szarvalt, finom csontozatú tejelõ fajta. A normandiai fajta színezõdése a guernsey marhánál maradt meg legjobban, bár a foltozottság helyébe homogénebb eloszlás lépett. A vörös különbözõ árnyalatai alapszínnek mondhatók - a világos zsemleszíntõl a vörösön át a barnáig változhat - de a mar, a hastájék, a tõgy, a lábvégek, és a farokbojt jellemzõen fehér. A tehenek testtömege a jersey, illetve az ayrshire fajták közé tehetõ. A hátrafelé szélesedõ ideális tejelõ forma ennek a fajtának is a sajátja. A has egyenes vonalát csak az elülsõ tõgyfél illeszkedése töri meg némiképp. Kiváló legelési tulajdonságai, szelíd természete, könnyû ellése, jó tejtermelése és takarmányhasznosítása miatt, ideális fajta a legelõre alapozott tejtermeléshez. Ugyanakkor az istállózott, intenzívebb tartást is jól tûri. Különösen intelligens, könnyen kezelhetõ fajta.

 

Ez a fajta is ipari tejet termel, a jerseyhez képest némileg nagyobb tejmennyiség azonban egy jóval szerényebb hasznosanyag-tartalommal párosul (lásd: 1. táblázat). A relatíve magas zsír és fehérje-tartalom mellett, a tej nagy béta-karotin tartalma értékes. Ebbõl fakadóan a színe enyhén sárga, ún. „aranyszínû”, amely magasabb áron értékesíthetõ az adott piacon. Az állományszinten 60 százalékos kappa-kazein "B" allél elõfordulásának köszönhetõen a tej sajtgyártásra különösen alkalmas. Hústermelõ-képessége gyenge, reprodukciós tulajdonságai viszont jók. Az üszõk 13-15 hónaposan vehetõk tenyésztésbe, két éves korára tehát ez a fajta is leellik. Az ellés könnyû, az involúció gyors.

 

Magyarországon sem tisztavérû, sem pedig keresztezett formában nem találkozunk vele.

 

Az 1830-as évektõl a fajta fõ importõre az USA lett. A szigeten csak 2.500 körüli állomány maradt. Napjainkban  elsõsorban Nagy-Britanniában és az USA-ban terjedt el, de kisebb létszámban más országokban is elõfordul. A világ legnagyobb guernsey populációjával Észak-Amerika rendelkezik. Az ottani állatok nagyobbak, robosztusabbak, erõsebb lábszerkezetûek, mint a szigeten maradt társaik. A tenyészcél magába foglalta a szarvatlan változat kialakítását, amelyet az 1970-es években Nagy-Britannia is elõszeretettel importált. Az amerikaiak kiemelik a fajta kiváló takarmány-értékesítésébõl fakadó transzformációs képességét, amelyben minden más fajtát megelõz a világon. Az ezredfordulóra (2001.) az USA-beli guernsey állomány termelési színvonala 6.652 kg tej volt, amelyben 299 kg tejzsírt (4,49 %), illetve 231 kg tejfehérjét (3,48 %) termelt.

 

Jól termelõ állományai vannak ezen felül Ausztráliában, Kanadában és Dél-Afrikában.

 

Az ayrshire (5. ábra) fajta Délnyugat-Skóciából származik Ayr tartományból. A lapály fajtákhoz (holstein-fríz) hasonlóan a hollandicus típus egyik fõ reprezentánsa. Õsei törékeny alkatú, kis rámájú (250-300 kg) vörös, vörös-fehér, barna, fekete színû rendkívül edzett, igénytelen, primitív állatok voltak. Bár a fajta kialakulásának pontos története az idõk homályába vész ismert, hogy a holland teeswater és a flemish marhák felhasználásával kezdték meg a nemesítést az 1750-es években. Az idõk során így alakult ki egy termékeny vöröstarka marha, amelyet a XVIII. század közepén - holland eredetû shorthornnal próbálták javítani. Az ayrshire elnevezés 1814-ben fordul elõ elõször. Nagyon elterjedt fajta volt, többek között a skandináv országok is importálták, ahol jelentõs hatást gyakorolt a helyi állományokra. Nemesítésében a szilárd szervezetre, a jó tõgyalakulásra és az ebbõl fakadó kiváló fejhetõségre törekedtek.

 


 

A fajta színezõdése szabálytalan vöröstarka - a vörös a mahagóni különbözõ árnyalatait jelenti. A bikák elülsõ testtája lehet egészen sötétvörös is, míg a tehenek túlnyomóan fehér testfelületûek. A jellegzetesen hosszú, lant alakú szarvalakulás az állat esztétikai megjelenését ugyan javítja, az iparszerû tartás elterjedésével azonban ma már nem kívánatos a szarvaltság ennél a fajtánál sem. Az ayrshire közepes nagyságú, az ipari tejet termelõ fajták közül a legnagyobb. A rámásság és a tõgy kapacitása nagy tejhozamot, a bimbóhelyezõdés kiváló gépi fejhetõséget, a jó függesztés pedig hosszú termelést tesz lehetõvé. Mindent egybevéve a fajta tõgyalakulásában világelsõ. A La-Manche csatorna szigeteken élõ fajtársaihoz hasonlóan kiváló legelõkészséggel rendelkezik. Mindezek mellett a világ legegészségesebb fajtája, amely istállózott körülmények között a tõgygyulladást kiváltó tényezõkkel szembeni nagyfokú toleranciával (masztitisz rezisztencia), legelõn pedig a nagy életteljesítménnyel mérhetõ.

A nagy kiterjedésû és jó minõségû gyepterületekkel rendelkezõ országok - Ausztrália, Új-Zéland, Skandináv államok - univerzális fajtának tartják, mert legelõn is nagy mennyiségû, ugyanakkor tejtermékek gyártására kiválóan alkalmas (ipari) tejet termel (lásd: 1. táblázat). Tejét hazájában nem elsõsorban közvetlen fogyasztásra, hanem vaj és sajtgyártásra használják. Hústermelõ-képessége gyenge, bár néhány országban a növendékeket meghizlalják. Az ellés könnyû, a borjak rendkívül életerõsek.

 

Hazánkban egy ayshire populációt tartunk nyílván, Érden. Ezt a fajtát is a Koncentrált Tejet Termelõ Fajták Egyesülete (Debrecen) törzskönyvezi.

 

Észak-Amerikában is meghatározó szerepet tölt be a fajta a tejtermelésben. Az elsõ tehén 1822-ben érkezett Amerikába - egy hajóút során az utasok tejjel történõ ellátásban játszotta a fõ szerepet. 1840 és 1860 között vette kezdetét az import, amikor feltûnt, hogy az ayrshire tejébõl heti 4,5-6,8 kg vajat is elõ lehet állítani. Törzskönyve 1876-ban nyerte el véglegesnek mondható formáját. Az Egyesült Államokban saját fejlõdési iránya alakult ki. Ez a nagyobb élõtömegû, dongásabb típus rendkívül gazdag összetételû tejet termel. Szarvatlan változatát is az USA-ban nemesítették ki.

Finnország 1847 óta importálja a fajtát, elsõsorban Skóciából és Svédországból. Az évek során ez az állomány „keveredett” a helyi õshonos fajtákkal, majd norvég, illetve svéd vöröstarkával nemesítették. Ennek eredményeként kialakult a finn ayrshire. 1960 óta folyamatosan nõ az aránya, amely napjainkra elérte a fejt állomány 74 %-át Finnországban, amely 250.000 törzskönyvezett tehenet jelent. Ezt a változatot nagyobb tejhozammal és kedvezõbb, ideálisabb tõgyalakulással jellemezhetjük, mint az eredeti típust. Az átlagos laktációs termelés 2003-ban 8.010 kg tej volt 4,39 % tejzsír, illetve és 3,44 % tejfehérje-tartalommal. Nem ritka a 10.000 kg feletti laktáció, és a 100.000 kg-os életteljesítmény sem. Számos ország a finn genetikát használja a teljesítmény növelésére.

 

Az egész világon elterjedt, de a legjelentõsebb állományok Ausztráliában, Új-Zélandon, Kanadában, Kolumbiában, Kelet- és Dél-Afrikában, az Egyesült Királyságban, Írországban, Svédországban, Csehországban és Oroszországban termelnek a fenti országokon kívül.

 


 

A Brown Swiss (6. ábra) - magyarul svájci borzderes - a brachyceros (rövid szarvú, hosszú homlokú) típus megtestesítõje. A fajta eredetére kétféle elmélet terjedt el. Sokan úgy vélik keleti eredetû, Nyugat-Ázsia sztyeppéirõl került Közép Európába, mások szerint Svájc az õshazája. Ma inkább az utóbbi látszik bizonyítottnak. Az azonban egészen bizonyos, hogy a komolyabb nemesítõmunka Svájcban kezdõdött, elsõsorban a tejtermelés irányában. 1825 körül ugyanis a svájci manufaktúrák közül a sajtgyártás fellendült és ez nagy mennyiségû tejet igényelt. Ma az anyaországban kettõshasznosítású állományokat tartanak, ahol a szelekció mind a tejtermelésre, mind pedig a hústermelésre folyik.

A Brown Swiss elnevezés az amerikai változat megkülönböztetésére szolgál. A fajta 1869-ben került ki Amerikába, ahol nemesítése csak tejirányban történt. A Brown Swiss a ”legtisztább” fajta az összes eddig ismert tejelõ fajta közül, kialakulása során valószínûleg nem keresztezték más fajtákkal. Különösen tejtermelésében és a tej zsír-és fehérjetartalmában mutat lényeges eltérést a hagyományos borzderes fajtákhoz (svájci, kosztomai, stb.) viszonyítva. 1880-tól megalapítják a tenyésztõszövetséget, amely 1906-tól specializált tejelõ típusként tartja nyílván a fajtát. Az 1900-as évek elején a betegségek és a járványok miatt számuk jelentõsen lecsökkent, ám az 1930-as évek közepén egy kiváló tehénnek - „Jane of Vernon” - köszönhetõen újra fellendült a fajta. Amerikában szinte az összes Brown Swiss egyed származása visszavezethetõ erre a tehénre, amelyet azóta a fajta „anyakirálynõjének” neveznek.

 

Színezõdése változatos, világosszürke, ezüstfehérszürke, vöröses-szürke, barnásszürke árnyalatai léteznek. A fajta egyik jellegzetessége, hogy a színezõdésben ivari dimorfizmus érvényesül. A bikák általában sötétebb színûek. Jellemzõ, hogy a fülkagylók belseje, a has, a comb belsõ felülete és a tõgy világosabb színû. A szutyak környéke fehér. A bõr, a szutyak, a nyelv, a szarv hegye és a körmök palaszürkék. Az amerikai Brown Swiss általában nagyobb és finomabb felépítésû, mint európai rokonai, jobban fejlett a tõgye, jobb a tõgybimbó helyezõdése, de megmaradt az eredeti fajta kiváló lábszerkezete is. Az istállózott tartásból fakadóan kötéshibák ugyanakkor elõfordulhatnak a háti, illetve az ágyéki részen. Jellemzõen teknõ alakú, mirigyes tõggyel rendelkezik, amely a holstein-fríz fajtával történõ nemesítés eredménye. Nyugodt vérmérsékletû, az adott technológiához könnyen alkalmazkodó fajta.

 

A Brown Swiss átmenetet jelent a fogyasztói és az ipari tejet termelõ fajták között. A tejmennyiség tekintetében a holstein-fríz és az ayrshire között áll, a tejösszetevõk aránya ugyanakkor érdekesen alakul. A tej zsírtartalma átlagos értéket vesz fel, a fehérje-tartalom viszont kifejezetten magas, megközelíti az ayrshire fajta tejének hasonló összetevõjét. Mindezek mellett a fehérje-összetétel optimálisnak mondható a sajtgyártás szempontjából.

Hústermelõ-képessége talán az összes eddig tárgyalt fajta közül a legjobb, hiszen a jó növekedési erélyhez egy közepes vágóérték párosul (lásd: 1. táblázat). A növendékbikák általában jól hizlalhatók, 1.000-1.200 g napi gyarapodás mellett 60 %-os vágási kihozatalt is elérhetnek. Ellenben a hús színe valamivel sötétebb, mint az egyéb szarvasmarha fajtáké, ezért kevésbé kedvelt azoknál. A Brown Swiss fajtára jellemzõ nagy bendõtérfogat mind a tejtermelésnek, mind pedig a marhahizlalásnak az egyik elõfeltétele. Középkorán vehetõ tenyésztésbe, az ellések lefolyása is hasonlatos a holstein-fríz fajtához.

 

Hazai jelentõsége csekély, ellenben a világon a második helyet foglalja el a fajták közötti rangsorban. Köszönhetõ mindez a kiváló hõregulációs képességének, amelynek következtében Kanadától egészen a trópusokig - Mexikó, Latin-Amerikai országok, India - megtalálható.

Életteljesítménye, iparszerû tartási körülmények között is meghaladja a holstein-fríz fajtáét, amely a tejelõ fajták közötti további térhódítását eredményezheti.

1. táblázat Specializált tejelõ fajták fontosabb értékmérõ tulajdonságai

 

 

 fajtaholstein-frízjerseyguernseyayrshireBrown Swissszínfeketetarka, vagy vöröstarkasárgásbarna, barna szabálytalan vöröstarka, barnaszabálytalan vöröstarka (mahagóni)világos-szürke, szürkésbarnatehén testtömege (kg)650-750350-500400-550450-600600-700farmagasság (cm)140-145115-120120-125122-130138-142tejmennyiség (kg)7.000-9.0004.000-6.0004.500-6.5006.000-7.5006.500-8.000tejzsír tartalom (%)3,6-3,85,0-6,04,4-4,74,0-4,53,7-3,9tejfehérje tart. (%)3,2-3,33,9-4,13,6-3,83,4-3,63,3-3,5gépi fejhetõségkiválókiváló

kiválókiválóperzisztencia

kiválókiválókiválókiválóellések lefolyásaközepeskönnyûkönnyûkönnyûközepestenyésztésbevételi kor (hó)16-1813-1414-1616-1716-18növekedési erélyközepeskicsikicsikicsiközepesvágóértékgyenge-közepesgyengegyenge-közepesgyengeközepesA specializált tejelõ és a kettõshasznosítású fajták közötti átmenetet jelenti továbbá az angol tejelõ shorthorn, illetve a francia montbeliarde fajta. Amíg az elõzõ szerepe egyre kevésbé meghatározó, addig a franciák hegyi tarkája szép jövõ elõtt áll, s könnyen lehet, hogy néhány évtizeden belül a tejelõ világfajták között üdvözölhetjük.