MENÜ

A TMR-takarmányozás gépei

Oldalszám: 95
Käsz László 2014.06.06.

Az állattartó telepek gazdaságossága rendkívül sokrétû kérdés. Kezdve a tenyésztett állatok genetikai tulajdonságaitól, a rendelkezésre álló technológia állapotán át, a gazdasági környezet lehetõségeiig számtalan tényezõ befolyásolhatja munkánk eredményességét.

A TMR (Total Mixed Ration) fogalmával, fontosságával már többször foglakoztunk e szakfolyóirat hasábjain. Könnyen belátható a kiegyensúlyozott táplálkozás fontossága, azonban a kiegyensúlyozott tápanyagok megfelelõ arányú elõkészítése, kiadagolása a mixturák összetettsége miatt nem egyszerû feladat. Erre a feladatra nem egy gyártó kínál megoldást. Most ezen a piacon nézünk szét e cikk segítségével.Ahhoz, hogy az állatok hozni tudják az elvárt, illetve biológiailag elvárható teljesítményt, sokkféle igényüket kell kielégítenünk. Az állatok takarmányozása az állattartás egyik legfontosabb mozzanata.Az elmúlt évtizedekben, a tudomány és a technika fejlõdése miatt, fejlettebb gépek és takarmányozási technológiák jöttek létre.A csoportos komplett takarmányozás (TMR – total mixed ration) esetén a laktációs stádium és tejtermelés alapján a teheneket csoportosítják. Az eltérõ tejtermelésû tehéncsoportok takarmányadagja a szálas- és tömegtakarmányokat és az abrakféléket tekintve egyaránt eltérõ összetételû.
A mai takarmányozási ismeretek szerint a TMR takarmányozási technológia alkalmazásával elégíthetõ ki legjobban a tehenek táplálóanyag- igénye. A módszer lényege, hogy egy tömegtakarmányból, abrakból, kiegészítõ takarmányokból, és egyéb kiegészítõkbõl álló homogén keveréket etetnek. Az állományt a laktációs stádium, a tejtermelés, a kondíció stb. alapján csoportokba sorolják. A különbözõ csoportoknak más és más összetételû takarmányt adnak az egyedek igényei alapján. E technológiát széles körben alkalmazzák az egész világon, különösen azokban az országokban, ahol nagylétszámú, intenzíven termelõ tehenészetek vannak.„Történelmileg” az USA-ból terjedt el a „komplett takarmánykeverékre” épülõ takarmányozási módszer, melyet kezdetben komplett takarmánynak (CF – complete feed) vagy komplett adagnak (CR – complete ration), késõbb mint teljesen kevert adagnak (TMR) neveznek. Kötetlen tartás esetén, ha az egyes takarmányféleségeket külön-külön etetjük, úgy a tehenek 20–30 százalékának táplálóanyag-ellátása nem megfelelõ, mivel fogyasztásuk nagymértékben tér el az elõirányzottól, illetve szükséglettõl.Szakszerûen összeállított komplett keverék (TMR) etetése esetén, a laktáció elsõ felében a tehenek takarmány-, illetve táplálóanyag-felvétele termelésükkel arányos. Itt már feltétlenül szólni kell az állatok egyedi elbírálását és a telep teljes nyilvántartását végzõ számítógépes rendszerrõl. A költségtakarékos, eredményes tehenészeti termelés feltétele a korszerû takarmányozási adatfeldolgozó rendszer. Az állatokon elhelyezett aktív jeladó jelzését a technológiai folyamat különbözõ pontjain elhelyezett jelfogók (tejmérõk, etetõk, mérlegek) veszik, lehetõvé válik a hatékony takarmányozás mellett az állatok egészségügyi stb. megfigyelése is. Az azonosító rendszer lehetõvé teszi a tehenek gyors és megbízható azonosítását, amikor azok a fejõházba lépnek. Ezzel a technikával például a nagyobb tejtermelést dotáló prémium abrakadagokat lehet az állatoknak juttatni, és további egyedi elbírálásban lehet részük.A takarmányozási módszer megválasztása során az alábbiakat célszerû figyelembe venni:•  az állomány nagysága, pl. a néhány tehénnel rendelkezõ gazdáknál a csoportos komplett takarmányozást nem célszerû alkalmazni,

•  az állomány tartási módja, pl. kötetlen tartásban az egyedi abrakolás csak különleges berendezésekkel (pl.: a fent említett egyedi azonosító rendszerrel, és az azt támogató, számítógépes rendszerrel összekötött önetetõkkel) biztosítható,

•  a tehenek tejtermelõ képessége, a nagy, közepes és kis termelésû állományok takarmányozási követelményei eltérnek, ezeket a gazdaságos takarmányozás érdekében a csoportokat el kell különíteni, ehhez megfelelõ területre, infrastruktúrára van szükség,

•  a megfelelõ takarmány elõállításához megfelelõ technika (siló, mint épület, silóbetakarító gépcsoport, szilázs, vagy szenázs elkészítésére alkalmas technika, silókitároló, takarmánykeverõ-kiosztó kocsi stb.) szükséges.

 

A TMR-technológiánál az összes takarmányösszetevõ homogén keverékének elkészítéséhez nagy teljesítményû keverõ szükséges. Ezt a feladatot ma legfõképpen keverõ-kiosztó kocsikkal oldják meg. (Van példa stabil keverõ és egyéb, sok esetben szintén az istálló technológiájához illesztett kiosztórendszer alkalmazására is.)

A keverõ-kiosztó (KK) kocsikkal szembeni követelményekMint általában az egyéb, állattenyésztésben alkalmazott technikák, a keverõ-kioszó kocsik is rendkívül mostoha körülmények között, agresszív környezeti behatásoknak kitéve kell, hogy nap mint nap elvégezzék a rájuk bízott munkát. Ezért célszerû erõs konstrukciójú, inkább már ránézésre is masszív szerkezeti anyagokból felépített kocsit választani. Fontos az egyszerû, jól karbantartható, olcsón felújítható szerkezet.A traktorvontatású kocsik általában az erõgép pneumatikus, hidraulikus és TLT rendszerét is leterhelik. Ennek ellenére követelmény, hogy a minél kisebb erõgéppel, egy személy által, a traktor zárt fülkéjébõl is üzemeltethetõ legyen a kocsi. Ugyancsak fontos, hogy a gép mûködése nyugalmukban ne zavarja az állatokat.A keverõegység kialakítása olyan legyen, hogy a szálastakarmány-hányad szerkezetét ne rongálja, mégis gyorsan, egyenletes összetételû keverék elõállítására legyen alkalmas. A kocsi képes legyen gyorsan átállni más keverékek elõállítására. A keverék összetétele pontosan beállítható (max. 1% hibahatár), és reprodukálható legyen. A mérlegelektronika kompatibilis legyen a telepi rendszerrel. Azzal közvetlenül összeköthetõ legyen. Könnyen és gyorsan tisztítható legyen.Látható, hogy a keverõ-kiosztó kocsiknak milyen összetett feladatot kell ellátniuk. Ezeket a különféle gyártók termékei eltérõ minõségben oldják meg.

A keverés során a mixturában képviselt mennyiségük sorrendjében beadagolt összetevõk folyamatos örvénylõ, illetve kaszkád mozgást végeznek. A beadagolt rétegek az idõ elõre haladtával egyre egyenletesebb keveréket alkotnak.A keverés módja szerint többféle szerkezet alakult ki. Léteznek, bár üzemen belüli tevékenységben egyre inkább háttérbe szorulnak a pneumatikus keverõk. Kombinálva mechanikus elemekkel az abrakok, kiegészítõk keverésére optimális keverõk készíthetõk. A mai KK-kocsik mindegyike mechanikus keverõelemet alkalmaz. Ez lehetõvé teszi az eltérõ összetételû szálastakarmányok és az abrak elfogadható összekeverését alacsony energiafelhasználás, megfelelõ keverési idõ, és a fent említett követelmények kielégítése mellett.A keverõelemek alapján megkülönböztetünk dobos, keverõcsigás, és keverõlapátos kiviteleket. A dobos keverõvel ma már ritkán találkozunk (az állattartó telepeken) bonyolult szerkezetük, nehézkesebb tisztításuk, nagyobb tömegük és áruk miatt. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni elõnyeirõl sem, a gyors és egyenletes keverés, hosszú élettartam, amelyek miatt stabil keverõkben még elõszeretettel alkalmazzák ezt a technikát. A keverõlapát és a keverõcsiga lényegében ugyanazt a szerkezetet jeleneti, csak a méretek eltérõek.A KK-kocsik piacán is jellemzõ a túlkínálat. Ma már szinte bármilyen kivitelû, teljesítményû és felszereltségû géphez hozzá lehet jutni. A beruházás elõtt tehát érdemes alaposan körülnézni a gépkereskedõknél.A fent felsorolt követelmények adott beruházástól függõen változó súllyal eshetnek latba, és az elvégzendõ feladatoknak megfelelõen bõvülhetnek egyéni igényekkel.A keverõcsiga elrendezése alapvetõen meghatározza a keverõkocsi jellemzõit, ezért ez alapján különböztetjük meg õket. Ez alapján létezik függõleges tengelyû és vízszintes tengelyû csigaelrendezás.A függõleges (vertikális) tengelyû, keverõcsigás kocsi egy, vagy két nagy-méretû, változó menetemelkedésû és átmérõjû csigát tartalmaz, amely térfogat-kiszorításos elven kényszeríti mozgásra a beadagolt összetevõket. A csiga alacsony fordulattal forog, ezáltal kíméletes bánással is jó keverést biztosít. A csigaleveleket aprítópengékkel is elláthatják. A pengék a hosszabb szálak, összeállt csomók aprítása mellett a csiga energiatakarékosabb (akár 25%-kal olcsóbb) üzemeltetését teszik lehetõvé. A csiga változó átmérõjû tengelye rejti a szerkezet csapágyazását. Az egész egységre jellemzõ a robosztus felépítés. A csiga formája, méretei lehetõvé teszik a könnyû tisztítást és az egyéb karbantartási munkákat is. A vízszintes csigaelrendezés esetén a viszonylag kis átmérõjû csigák eltérõ magasságban vannak elhelyezve, ellentétes forgásiránnyal, és különbözõ menetemelkedésû levéllel rendelkeznek. Az alsó csigapár a kihordószalag irányába, a felsõ azzal ellentétesen hordja az összetevõket, a kocsi két végén pedig intenzív fel, illetve leáramlás teszi teljessé a körforgást, ami által nagyon gyorsan megfelelõ homogenitású keveréket lehet elõállítani. Persze ennek ára van. A vertikális csigához képest bonyolultabb hajtórendszer, nagyobb teljesítményigény és durvább bánásmód párosul az effektívebb munkával. A gép mûködésénél fogva a kitárolást a kocsi valamely végén kell megvalósítani.A fent említett rendszerek ötvözetét is meg lehet találni, amit találóan multimix rendszernek neveznek. Itt a nagyméretû csigák vízszintesen helyezkednek el és egymással szemben középre dolgoznak, ezzel intenzív örvénymozgásra késztetik az összetevõket. Ez a módszer lényegesen kisebb erõhatásnak teszi ki a keverendõ anyagot, mint az a horizontálcsigás módszer, ugyanakkor intenzív keverést biztosít az egész anyagtömeg gyors átkeverésével. Ennek a rendszernek elõnye, és egyben hátránya, hogy csak középen engedélyez kitárolást.A KK-kocsik ürítése valamilyen kitároló rendszerrel történik. Ez legegyszerûbb esetben egy tolózárral ellátott nyílás, amelybõl egy surrantón közvetlenül az etetõbe hullik a takarmány. Általában azonban jobban szabályozható szalagos kitárolást alkalmazzák a gyártók. Ez esetben szintén egy, általában hidraulikus úton mûködtetett tolózáron keresztül az anyag egy kihordószalagra kerül. A kihordószalag általában nagy szakítószilárdságú, többrétegû mûanyag (PVC, PE, PO), amely többnyire kaparóelemekkel van ellátva. Létezik példa csúszópályán mozgó kaparóláncos lehordásra is, de ez a megoldás mára kiszorulni látszik. A kihordószalag hajtására ma már szinte kizárólag fokozatmentesen, pontosan és kényelmesen szabályozható, mindkét irányba járatható hidromotorokat alkalmaznak, de elõfordulnak még sebességarányos TLT-hajtásról leágaztatott, vagy járókerékrõl levett mechanikus meghajtások is.Itt érdemes megemlíteni, hogy léteznek az istálló technológiájához illesztett kötött pályán mozgó kivitelû KK-kocsik is. Ezek a darupályához hasonló sínen függve járják végig az istállót, energiaellátásuk szintén a daruknál alkalmazott áramszedõkön keresztül történik. Ezeken a gépeken a hidraulikát elektromos léptetõmotorok helyettesítik.Az 1. képen egy kétcsigás vertikális KK-kocsi látható, mellsõ kitárolóhevederrel, amint közvetlenül az állatok elé juttatja a keveréket. Jól látható a robosztus alváz és a szintén erõs felépítmény, amely alakja a könnyû feltöltés mellet a könnyû tisztíthatóságot is szolgálja. A kocsik jól átgondolt tervezésével, különféle perifériaelemek alkalmazásával a KK-kocsik használati értéke tovább növelhetõ.A keverõ-kiosztókocsik üzemeltetésének lényeges kérdése, hogy milyen intenzíven tudjuk kihasználni a gépet, milyen gyorsan tudjuk a napi takarmányozási feladatot végrehajtani, mennyi a tényleges munka és az állásidõ aránya. Itt kerül elõtérbe a takarmánykeveréshez szükséges komponensek beadagolása. A szálastakarmány mennyiségét nehéz pontosan adagolni, helyette inkább a hozzákeverendõ abrak, és kiegészítõ elemek mennyiségével kell manipulálni. A 2. ábrán egy vertikálcsigás kocsi hagyományos, traktorra szerelt homlokrakodóval való feltöltését látjuk. A rakodóeszköz azonban további személyzet és gép meglétét feltételezi. Ezt elkerülendõ a KK-kocsik felszerelhetõek silómaróval, vagy blokkvágóval, amelyek, amellett, hogy a kezelõszemélyzetet csökkentik, alkalmasak a pontosabb adagolásra, ezáltal a megfelelõ keverék a szükséges adagban állítható elõ.A 3. képen egy silómaróval ellátott multimix kocsit látunk feltöltés közben. A mérlegcellával ellátott kocsi közvetlenül szolgálja ki önmagát. A silóanyag már aprítva, fellazítva kerül a raktérbe, ezáltal a homogén keverék gyorsabban elõállítható. Ennek fejében viszont egy bonyolultabb, drágább szerkezetet kell üzemeltetnünk.A blokkvágó felépítése egyszerûbb, energiaigénye kisebb, de a módszernek egyszerûségét, és olcsóbb üzemeltetését pontatlanabb adagolással, a hosszabb keverési idõvel, vagy az egyenlõtlenebb eloszlással fizetjük meg.

Láthattuk, hogy a technikai megoldások sokfélesége áll rendelkezésünkre. Ahhoz, hogy a céljainknak legjobban megfelelõ technológiát megtaláljuk, érdemes alaposan körüljárni a piacot a tervezett beruházás elõtt. Az eladók által ajánlott referenciafelhasználók felkeresésével pedig gyakorlati tapasztalatokat is lehet ma már szerezni.