MENÜ

NORDOX – a rezek Ferrarija!

Oldalszám: 82
Begaláné Kiszelya Katalin 2014.06.06.

A növénytermesztés „õskorában” a növények betegségei ellen a két leginkább használt anyag a kén és a réz volt.


A réz használata az 1880-as években a franciaországi Bordeaux környékén vált fontossá, hisz az Amerikából behurcolt szõlõperonoszpóra ellen ezt az anyagot találták a szõlõtermesztõk a leghatékonyabbnak. Ezt a permetezõszert akkor a rézszulfát és az oltott mész keverékeként állították elõ, ami a rossz oldhatóság miatt nehéz feladat volt, s ráadásul gyakran fordult elõ perzselés is.Csaknem egy évszázad eltelte után a rézoxiklorid mint akkor új generációs Cu-hatóanyagú szer használata vált széles körûvé. Ennek az anyagnak már apróbbak voltak a szemcseméretei, úgymond növénybarátabb volt, de a környezeti terhelése és a perzselési veszélye magas volt.A sok probléma kiküszöbölésére áttörést jelentett a harmadik réz-generáció, a rézhidroxidok megjelenése a piacon.Ma is ez a hatóanyag kerül legnagyobb mennyiségben felhasználásra. A különbség az egyes szereknél a kötött réz formájában, a különbözõ gyártástechnológiák által kialakuló kristályszerkezetben van.A Biomark Kereskedõház Rt. által 2003-ban a magyar piacra bevezetett Cu-készítményét, a Nordox 75 WG-t bátran nevezhetjük negyedik generációs rézkészítménynek.A Nordox 75 WG-nél  a réz levél felületén lévõ kötött, ún. depo állapotát idõben elnyújtjuk, így a szer hatástartama jóval meghaladja a piacon lévõ egyéb rézhidroxidok védelmi idejét.Hogy lehet ezt az ún. Cu-raktár állapotot idõben kitolni?Nos erre a kérdésre norvég fejlesztõk találták meg a választ. Az alapötlet, hogy ne azonnal rézhidroxidot vigyünk fel a levél felületére, hanem egy olyan anyagot, amibõl majd ez a késõbbiekben kialakul.A Nordox 75 WG ezt a megoldást kínálja. A gyári granulátumnak  Cu2O (rézoxid) -tartalma van, ez kerül oldott állapotban a levél felületére. Az egy vegyértékû rézion (Cu+) -tartalmú Cu2O egy relatíve lassabb  kémiai folyamat során a  víz hatására alakul át két vegyértékû réziont (Cu++) tartalmazó rézhidroxiddá – Cu(OH)2. Innentõl kezdve már mint rézhidroxid funkcionál. Igen gyors kémiai folyamat során kialakulnak a szabad Cu++ ionok, de ugyanakkor a Cu(OH)2 kötésben is van réztartalom. A kötött formából víz hatására fokozatosan szabadulnak fel a Cu++ ionok, ami a biológiai hatékonyságát adja a szernek. Az ionos és a kötött réz között beáll egy kémiai egyensúly. A Nordox 75 WG tehát egy új típusú anyagként kettõs rézdepóval rendelkezik a növény felületén. Egyszerre van jelen a rézoxid és a rézhidroxid is. Ezért kimagasló a hatástartama a rézhidroxid-tartalmú vegyszerekkel szemben. Ideális kontakt partnere a felszívódó szereknek, mert hatását megõrzi addig, amíg a felszívódó szer. Sõt intenzív csapadék után is a levél felületén marad a szer. (Kísérletek szerint 100 mm csapadék után 50%-a mérhetõ a levélen. Ezen tulajdonsága miatt a Föld esõégöve alatti növénytermesztésben a legnagyobb mennyiségben használt Cu-tartalmú szer a Nordox 75 WG.)A Nordox 75 WG hatását fent leírt kémiája mellet fizikai jellemzõi is kiemelkedõvé teszik. Ez megnyilvánul a növény felületére került rézoxid szemcseméretében és az ebbõl adódó fedettségében is. Minél kisebb a szemcseméret, annál jobb a fedettsége a szernek. A Nordox 75 WG szilárd szemcseméreteinek 95%-a az 1 mikronos mérettartományba, vagy az alá esik. Ez azért fontos, mert a túl nagy szemcsék hatékonyságcsökkenést jelentenek, a túl kicsi perzselést okozhat, fõleg a Cu-érzékeny növényeknél (õszibarack ). A Nordox 75 WG-ben a kötött réz egy „filmet” képezve a levél felületén a lehetõ legnagyobb hatékonyságot adja.Még miben különbözik a Nordox 75 WG a piacon lévõ többi Cu-készítménytõl?

Nevébõl adódóan a Nordox 75 WG egy granulátum – ún. nESCAfé – formációjú készítmény, amelyrõl elmondható, hogy ma a legmodernebb gyártási technológia. A  75% rézoxidot tartalmazó granulátumok gömbhéj szerkezetûek, azaz belül üreges gömbök. Ez teszi lehetõvé, hogy oldáskor a gömb külsõ, belsõ felülete érintkezik a vízzel, s robbanásszerûen szétveti a granulátumot, így azonnali 100%-os oldódás megy végbe. A rézoxidot tartalmazó részecskék az oldatban lebegésbe mennek át, hisz a fent említett részecskeméret ezt lehetõvé teszi.Jellemzõen ez a rézoxid-tartalmú granulátum vöröses színû, ez megkülönbözteti más réztartalmú szertõl, s egyben minõségének, tisztaságának garanciája is, hisz ha nehézfémet tartalmazna, fekete elszínezõdése lenne. A Nordox 75 WG klórmentes, ami az érzékeny növényi kultúrában is lehetõvé teszi felhasználását.A Nordox 75 WG felhasználása minden olyan kultúrában engedélyezet, ahol rezet használnak, természetesen IPM és Bio technológiákban is.