MENÜ

Szemes termények feltárása roppantásos technológiával, nagy nedvességtartalom mellett

Oldalszám: 104
Karnóth Joris 2014.06.06.

Napjainkban kiemelkedõ fontosságú, hogy olyan takarmányozási technológiákat alkalmazzunk, amelyek egyrészt megfelelnek a szigorúbb takarmány-minõségbiztosítási, állathigiéniai és környezetterhelési elõírásoknak, másrészt a költségek csökkentése mellett magasabb értékû takarmányt biztosítanak az állatok számára.

Ezenkívül mindannyian szembesülhettünk azzal, hogy az elmúlt évben mekkora terhet jelentett a kukorica betakarítása és tárolása. A fõ problémák a következõk voltak:• sok esetben túl magas volt a nedvességtartalom ahhoz, hogy gazdaságosan szárítani lehessen;

• a gabonafélék nagy termésátlagai miatt szûkösek a raktárkapacitások;

• azokon a területeken, ahol nem monokultúrában termesztik a kukoricát, fokozottan jelentkeztek ezek a problémák, mivel az elhúzódó betakarítás veszélyeztette a búza (vagy más õszi vetésû növények) vetését.

Az alábbiakban a szemestakarmányok olyan elõkészítési-tárolási rendszerét mutatom be Önöknek, amelynek alkalmazása független a termény nedvességtartalmától, s így rugalmas betakarítást tesz lehetõvé, valamint hozzájárulhat az állattartók versenyképességének növekedéséhez.

A rendszert Finnországban és más skandináv országokban már 35 éve sikeresen alkalmazzák. Korábban Magyarországon is nagyüzemi méretekben használták, de feledésbe merült. Az elmúlt évekhez/évtizedekhez képest azonban több tényezõ is jelentõsen megváltozott, illetve olyan új ismeretek halmozódtak fel, amelyek indokolttá tették e takarmány-elõkészítési rendszer újbóli, a régebben alkalmazott módszerhez képest módosított bevezetését.

A technológia a szemes termények roppantással történõ feltárását, valamint a szemek érési állapotától (akár 35 % nedvességtartalmú) és a kapcsolódó tárolási technológiától függõ erjesztõ-konzerváló szervessavkészítmény közvetlen hozzáadagolását tartalmazza.

A 2002. évtõl megkezdett laboratóriumi és üzemi kísérleteink után a tavalyi évben több mint 20 gazdaságban, 15 000 t kukorica esetében alkalmazták e módszert, jó eredményekkel. Az üzemek nagy része már az idei kukoricavetését is úgy tervezte meg, hogy még inkább ki tudja használni a technológia által nyújtott közvetlen és közvetett elõnyöket.

A roppantott termény erjedésének minõségeNagyon fontos, hogy az erjesztés gyors lefutású és megfelelõ, tejsavas irányú legyen. Ezenkívül gondoskodni kell arról, hogy az elkészített takarmány hosszú ideig stabil maradjon, a késõbbiekben ne jelentkezzenek káros utóerjedési, ill. penész- és élesztõképzõdési folyamatok. Ezt megfelelõ összetételû folyékony szerves sav adalék(ok)kal biztosítjuk, amely(ek) fõ komponensként hangyasavat, propionsavat, valamint kisebb mennyiségû benzoesavat, ill. K-szorbátot tartalmaz(nak).

A bevitt hangyasav egyrészt biztosítja a tejsavbaktériumok elszaporodását segítõ pH-csökkenést, másrészt szelektív mikrobagátló hatása révén megakadályozza a káros baktériumok elszaporodását. A pH kezdeti idõszakban történõ gyors lecsökkenése azért is fontos, mert ellenkezõ esetben a betakarításkor jelenlévõ szántóföldi penészgombák (Fusarium sp.) stresszhatásra (viszonylag lassan csökkenõ pH, aerob körülmények megszûnése) intenzív toxintermelésbe kezdhetnek (F-2, T-2, DON). A készítmények többi hatóanyaga penész- és élesztõgátló hatással rendelkezik, és a kezelt takarmány aerob stabilitását hivatott növelni.

Az adatokból kitûnik (1. diagram), hogy a technológia biztosítja az erjedés megfelelõ irányban történõ lezajlását.

Gyakori felhasználói kérdés, hogy az alkalmazott szerves savak nem csökkentik-e le túlságosan a pH-értéket? A válasz egyértelmûen nem, a pH-értékek nedvességtartalomtól függõen (28–38%) pH = 4,0–4,8 között alakultak üzemi kukoricavizsgálataink során. Az eljárás lényege nem az, hogy a kelleténél jobban lecsökkentsük a kémhatást, hanem az, hogy nagyon rövid idõ alatt érjük el az optimális pH-t, és ez az érték a késõbbiekben ne kezdjen el növekedni, teret adva káros folyamatoknak.

Takarmányhigiéniai szempontokA technológia hatása a szántóföldi penészek mennyiségére

2004-ben üzemi vizsgálatokat végeztünk a penészgombákra vonatkozóan (12 üzemben került sor mintavételre). A mikrobiológiai mérések azt mutatták, hogy fóliahengerben történõ tárolás esetében, felbontás után minden esetben 100 alatt volt a termény grammonkénti penészszáma, falközti tárolás esetében 100–1000 között változott ez az érték (megjegyzés: a határérték 10 000/g). 2003-ban azt vizsgáltuk, hogyan alakul a penészszám az azonos termõhelyrõl származó szárított kukoricához képest, ezt a 2. diagram illusztrálja.
Mikotoxin vizsgálati eredmények2002-ben az F-2, T-2, és DON toxinokra vonatkozóan összehasonlító analízist végeztünk, azt feltételezve, hogy a korábbi betakarítású kukorica esetében, ha már voltak is jelen szántóföldi penészgombák, akkor sem léptek még toxintermelõ fázisba, míg a hagyományos, októberi betakarítású termény esetében már felléphet toxintermelés is. A minták F-2 és T-2 toxin-tartalma mind a korábbi, mind a hagyományos nedvességtartalom mellett betakarított termény esetében a kimutathatósági szint alatt maradt, a DON-tartalom esetében viszont észleltünk változásokat (1. táblázat).

A kezeléskor és a feletetés kezdetekor vett minták DON-szennyezettsége a kimutathatósági szint alatt maradt (0,200 ppm; depresszív koncentráció: 0,4 ppm), a normál (októberi) betakarítású kukoricában 10 mintából 7 esetében mutatott emelkedést a DON-szint, sõt 2 mintánál jelentõsen meghaladta az állatok számára depresszív koncentrációt.

A penész- és toxinvizsgálati eredményekbõl látszik, hogy a szerves savas kezelés elpusztítja a betakarításkor jelenlévõ gombákat, baktériumokat és megakadályozza újbóli elszaporodásukat (a gyakorlati tapasztalatok szerint akár 1 éven túl is). Ebbõl, valamint a korábbi betakarításból következõen megakadályozza a mikotoxin-képzõdést (állathigiéniai elõnyök).

A technológiához alkalmazott készítmények összetétele, dózisa(2. táblázat)

Az alkalmazott dózis a szemek nedvességtartalma (víztartalom= 38–25%) és a tárolási körülmények függvényében 3,5–5,5 kg között alakul, 1 tonna terményre vonatkoztatva.

A következõ számban a fenti eljárással elõkészített szemes takarmányok beltartalmának alakulását és a takarmányozási tapasztalatokat leírva szeretném teljesebbé tenni a technológia bemutatását.

A cikkhez kapcsolódó részletes vizsgálati módszertan, a vizsgálati laboratóriumok helyszíne, az alkalmazott laboratóriumi módszerek, valamint a szakirodalmi háttér a szerzõnél megtalálható.