MENÜ

A legendásan megbízható

Oldalszám: 36
Antos Gábor 2014.06.06.

A bábolnai B1-15 szárítók átalakítási lehetõsége
A betakarítás utáni tartósítás- és tárolástechnológia területén az elmúlt években jelentõs beruházásokra került sor, mintegy 100-150 nagy teljesítményû külföldi szárító épült fel országszerte.

Azonban ilyen ütemû fejlõdés mellett továbbra is fontos szerep jut annak a mintegy 600–700 hazai gyártású, hagyományos B1-15 szárítónak, amelyek már 20–25 éve  megbízhatóan üzemelnek.

A bábolnai B1-15 szárítók viszonylag egyszerû konstrukciók, a keresztáramlású szemestermény-szárítók között az egyik legjobb gyártmánynak tekinthetõk, kellõ automatizáltsággal rendelkeznek.  Sokéves tapasztalat igazolja, hogy teljesítménye a kukoricaszárításnál 15% vízelvonás esetén is a tervezettnek megfelelõen valóban 15 tonna/óra.  Természetesen kisebb – 10%, vagy az alatti – vízelvonási igény mellett ez a teljesítmény arányosan megnõ. A nyári aratási szezonban  óriási teljesítményû ventillátorai a környezeti levegõvel (tehát „hidegen”) 2–3% nedvességelvonásra képesek  kalászosok esetében.

Ennek a hagyományos szerkezetû univerzális szárítóberendezésnek a korszerûekkel szemben mondott magasabb hõenergia-felhasználása egyértelmûen nem bizonyított. A megfelelõen felújított és elõírás szerint üzemeltetett bábolnai toronyszárítók a gyakorlatban még mindig versenyképesek mind az energetikai jellemzõk, mind a szárítási egyenletesség és a szemsérülés tekintetében egyaránt. Ezt igazolják többek között a TRIGOFIX Kft. (Jánoshalma) és a Magvetõ 2003 Kft. (Nagydobsza) gazdaságoknál használt B1-15 szárítók.

Természetesen ennél  a szárítótípusnál is lehetõség van a mûszaki-technológiai továbbfejlesztésre, hogy megfeleljenek a minõségi, az energiatakarékossági és a szigorúbb  környezetvédelmi követelményeknek.

                  

A B1-15 típusú szemestermény-szárítók alkatrészellátását, javítását és felújítását, valamint korszerûsítését  ettõl az évtõl kezdve az IKR Rt. vállalta fel a jól ismert, de megszûnt bábolnai gyártóüzem helyett. Az eredeti alkatrészek gyártása és forgalmazása Nagyigmándon már megkezdõdött, a saját szakemberek átképzése megtörtént, így az IKR Rt. Javító- és Gyártóüzeme a B1-15 szárítók szakszerû javítási, felújítási és korszerûsítési munkáira készen áll. Utóbbi feladat a szárítók energiaigény-csökkentésére és a környezet kímélésére vonatkozó átalakításokat jelenti a nemrég kidolgozott F1 és F2 elnevezésû átalakítási csomag felszerelésével.

 

Az F1 csomag a hûtõlevegõ visszavezetését szolgáló átalakítást foglalja magába. Célja a felmelegedett hûtõlevegõ újrahasznosítása és a környezeti légszennyezés (porterhelés) csökkentése. Lényege, hogy a hûtõzónában lévõ terményen kétszer keresztülvezetett hûtõlevegõ felmelegszik, és a meleglevegõ-csatornába kerülve tovább hasznosul. Ezzel a recirkulációs módszerrel 10–15% fûtési energiamegtakarítás érhetõ el.

 

Az F2 csomag a meleg zóna alsó szakaszában  oldja meg a levegõ visszafordítását a libegõ  ablakok lezárásával. Célja, hogy  a meleg levegõ telítettebb legyen, és  megszûnjön a porkiáramlás is. Lényege, hogy a szárítótér ezen részében visszafordított, és így hosszabb ideig felhasznált  szárítólevegõ  hõenergiája jobban hasznosuljon. Ezzel a módszerrel  további 5–10% fûtõenergia takarítható meg. 

 

Az F1 és az F2 egymásra épülõ fejlesztés, ami a hátcsatorna szigetelésével együtt összességében 25–35% energiamegtakarítást is jelenthet. Alkalmazásukkal  egyidejûleg lehetõvé válik a kiáramló léha és por mennyiségének 60–70%-kal történõ csökkentése a hagyományos építésû szárítókhoz képest. Két helyen történt  már ilyen korszerûsítés (az Agrograin Rt., Zalaegerszeg, és a Tápiószentmártoni Mg. Rt. telepén), amelyek referenciaüzemnek is tekinthetõk. Az elmúlt évi üzemeltetési eredmények mindkét helyen bizonyították a kevesebb energiafelhasználást és a porterhelés-csökkenést.

Ezen átalakítások mellett még feltétlen figyelembe kell venni az elõ- és az utótisztítás fontosságát. Az elõtisztítás a szárítás hatékonyságát szolgálja, az utótisztítás pedig a termény tisztaságát biztosítja, és megoldja a terményben maradt szennyezõdések (léha, por, törtszem) zárt kiválasztását. Erre a célra a jól bevált Heid berendezéseket ajánljuk, s emellett természetesen a jól ismert Cimbria szárítóberendezéseket továbbra is forgalmazzuk.

 

Az új korszerûsítési program felhasználásával a B1-15 típusú szárítók energiafelhasználása jelentõsen csökkenthetõ, így versenyképessé válik a mai új építésû, más rendszerû szárítókkal, és egyben megfelel az EU-s

környezetvédelmi elvárásoknak is. A szárítók szakszerû kezelésére, biztonságos üzemeltetésére Bábolnán, az Oktatási Központban szárítókezelõi tanfolyamokat is indítottunk.(A fenti programról bõvebb információval Evanics János üzemigazgatónk áll rendelkezésére minden érdeklõdõnek. Telefon: 34/557-140,  30/552-0133, E-mail: [email protected].)