MENÜ

Pannon Állattenyésztési Napokon 2005 - Konferencia és fórum

Oldalszám: 106
2014.05.29.

A kilencedik Pannon Állattenyésztési Napok – az OMÉK közelsége miatt, az FVM külön kérése és a tenyésztõ szervezetek ajánlása alapján – tenyészállat bemutatók és technológiák bemutatása nélkül kerül megrendezésre.

Hagyományainkat õrizve, a szakmai konferenciát és fórumokat a tenyésztõkkel közösen megszervezzük. Várunk minden szakmai érdeklõdõt programjainkra.
A konferencia 2005. szeptember 29-én, szerdán „Közvetlen értékesítés = A Farmtól közvetlenül a fogyasztóhoz” címmel nemzetközi elõadókkal kerül meghirdetésre.
Ez a téma az Európai Unió agrár- és vidékpolitikájának egy fontos eleme, hogy miképp lehet a fejletlenebb régiókban a mezõgazdasági vállalkozók versenyképességét és jövedelemtermelési képességét növelni. Különösen fontos ez ott ahol az extenzív gazdálkodás folytán súlyos foglalkoztatási problémák vannak.
A lehetséges megoldások között említik az itt elõállított termékek úgynevezett közvetlen értékesítését. Ezen azt értjük, hogy a gazdaságból az ott megtermelt, jó minõségû, az élelmiszerbiztonsági elõírásoknak megfelelõ árú (sajt, hús, zöldség, gyümölcs stb.) a kereskedelmi láncokat kikerülve közvetlenül a fogyasztóhoz kerül. Számos külföldi példa – különösen Németországban, Ausztriában – bizonyítja, hogy ez a lehetõség – igazodva az igényes fogyasztó sajátos vásárlási szokásaihoz – lényegesen jobb értékesítési árakat és értékesítési biztonságot jelent.
A hazai tapasztalatok ezen a téren ellentmondásosak. Különösen sok gondot okoz a gyakran túlzó, elsõsorban a tömegtermelésre kidolgozott élelmiszerhigiéniai, környezetvédelmi, állatjóléti kereskedelmi stb. elõírások alkalmazása erre a sajátos területre.
A téma széles körû megvitatására összehívott nemzetközi konferencia során a külföldi tapasztalatok megismertetésére, a különbözõ hatósági szereplõk álláspontjának jobb megismerésére és a hazai lehetõségek bemutatására nyílik kedvezõ lehetõség.
A konferenciát a zselici régióban mûködõ bõszénfai szarvasfarm közvetlen értékesítési rendszerének bemutatása egészíti ki. Itt alkalmat teremtünk a szarvasfarm termékeinek megkóstolására is.

Fórum:
Évtizedes hagyományoknak megfelelõen a juhtenyésztõk Szent Mihály Napi kaposvári fórumára is ekkor kerül sor. Ide várjuk a ország valamennyi tenyésztõjét, szakmai szervezetek képviselõt és a meghívott állami vezetõket. A Fórumot szeptember 30-án, pénteken délután 14 órakor a Lovas Akadémián tartják. Este a kötetlen beszélgetésekhez bemutatók és birkapörkölt, balatoni borkóstoló ad pihentetõ hátteret.
A Pannon Állattenyésztési Napok nemzetközi konferenciájával, a szakmai fórumokkal kívánunk új, hasznosítható információkat közvetíteni Önök felé.

A szervezõ szervezetek szeretettel várnak minden érdeklõdõt.