MENÜ

Arató-cséplõ gépek mûszaki megoldásai a terményminõség és gazdaságosság, valamint a fenntartható mezõgazdaság kihívásainak tükrében

Oldalszám:
Longauer Péter 2014.06.06.

Van azonban pár olyan szempont, melyek kifejezetten mostanában kerültek (kerülnek) a kombájn-üzemeltetés lényeges kérdései közé (DGPS technológiák), míg más szempontok eddig is fontosak voltak, de napjainkban egyre hatékonyabb eszközök állnak rendelkezésünkre e célok elérésében.

B ár a mennyiség kérdése elmarad a minõségétõl, mégis akaratlanul és ösztönösen, vagy a nyilvánvaló gazdasági érv okán, miszerint a kiadások adott szintje mellett a bewvételeinket maximalizálni kell, el akarjuk kerülni a veszteségeket. Milyen mûszaki megoldások segítenek ebben?

Az adaptereknél léphet fel elõször veszteség. A kukoricacsõtörõ-adapterek jól példázzák ezt, ahol is a nem megfelelõ menetsebesség megválasztása, az adapter pozíciójának, anyagának nem megfelelõ volta azt eredményezi, hogy a csövek kipattognak az adapterbõl, még mielõtt a kombájnba kerülnének.

Gabonafélék esetében a kombájnba került termény három úton távozik: a magtartályba kerül a tiszta mag, a felsõ (pelyva-) rostán hullik ki a pelyva és az apró melléktermék, valamint itt távozhatnak szemek is. A szalmarázó ládák végénél ugyancsak értékes szemeket veszíthetünk. A veszteségek detektálására már régóta van lehetõség akusztikus szenzorok segítségével. Ez figyelmezteti a kezelõt a gép megfelelõ beállítására (cséplõhézag, szelelõ-fordulat, rostanyílás stb.). Általában a kicsépeletlen kalászok a tisztítószekrénybõl visszakerülnek a cséplõdobba utócséplésre, illetve bizonyos modelleken külön cséplõmûben morzsolódnak le, és csak a gyûjtõasztalra kerülnek vissza. Ennek az utócséplõmûnek a leterheltségérõl a kezelõ a monitoron keresztül visszajelzést kap, ami ugyancsak fontos információ a rendszer megfelelõ vagy nem kielégítõ mûködésérõl.

A veszteségeken túl nagyon fontos a termény, vagy éppen a melléktermék (pl. szalma) épségének a megóvása. A modern kombájnokon a cséplõszerkezeteket úgy alakították ki, hogy a dobhézag szokásos állítási lehetõségei mellett további lehetõségek is legyenek a termény- vagy a betakarítási körülményekhez való igazodáshoz. Jó példa erre a New Holland CS kombájnjában a dob-utóverõ-forgóleválasztó rendszer, ahol a dobkosár hátsó szekciója, valamint a forgóleválasztó kosara is egymástól és a dobhézagtól függetlenül állíthatók, ezáltal igen kíméletes cséplést téve lehetõvé.

A mennyiség és a minõség mellett fontos a kombájn gazdaságos üzemeltetése, hiszen a több tízmillió Ft-os beruházás csak akkor térül meg, ha a megfelelõ területteljesítmény garantált. A kombájn azonban csak akkor tud megfelelõ minõségben teljesítményt produkálni, ha minden részegysége tökéletes összhangban mûködik. Fontos például az adapter méretének helyes megválasztása. Az FVM-MI vizsgálatai igazolták, hogy a nagyobb vágásszélességû adapter kisebb munkasebességgel minden szempontból elõnyösebb kombináció, mint kisebb adapter mellett nagyobb munkasebességet választva elérni ugyanazt a területteljesítményt.

A cséplés és leválasztás folyamatának hatékonyabbá tételére különbözõ mûszaki megoldások születtek. A New Holland a cséplõ- és aktív leválasztó felületek és a dobátmérõk növelésében véli megtalálni a megoldást, míg más gyártók inkább a szalmarázóládák felületének vagy a rostafelületek növelésében gondolkodtak. Az axiáldobos vagy rotoros kombájnok más elven dolgoznak. A cséplést és leválasztást itt hosszirányú rotorok végzik, a termény gyakorlatilag önmagát csépeli ki a folyamatos de kíméletes dörzsölõ hatás következtében. Ezeket a gépeket nem csak óriási területteljesítmény, hanem rendkívül kíméletes cséplés is jellemzi.

Kihívás elé állítja a kombájnokat a rézsûn való munkavégzés, hiszen ilyenkor a termény a gyûjtõasztalon és a rostákon oldalra csúszik, a szabadon maradt rostafelületeken dolgavégezetlenül szökik el a szelelõ légárama, míg a feltorlódott termény tisztítatlan marad. Ennek a problémának a megoldására a legtöbb kombájn önszintezõ rostaszekrénnyel is rendelhetõ, ami megtartja vízszintes helyzetét a rézsûn is. Az ún. hegyi kombájnok hidraulikus munkahengereik segítéségével hosszirányban is képesek vízszintben tartani a kombájnt.

Végezetül pár gondolat a mûholdas technológiákról. A modern kombájnokat fel lehet szerelni olyan eszközökkel (hozam- és nedvességmérõ, DGPS-vevõ, adatíró egység) melyek képesek arra, hogy a betakarításkor a mérõeszközök adatait konkrét földrajzi koordinátákhoz kapcsolják és elektronikusan rögzítsék ezeket az adatokat. Ily módon egy feldolgozó szoftver segítségével hozamtérkép készíthetõ, ami a precíziós gazdálkodás más elemeivel (talajmintavétel, tápanyag-ellátottsági térképek stb.) együtt alkalmassá teszi a felhasználót differenciált vetésre, tápanyag- és növényvédõ szer kijuttatásra. Nagy valószínûséggel mindezek az eszközök és technológiák a fenntartható mezõgazdaság szerves részét fogják képezni már a közeli jövõben.

A mûhold-alapú technológiák olyan területen is szerepet kapnak, mint például a sorvezetés. A kombájnoknál jelenleg is nagy segítséget nyújtanak az automata kormányzások, melyek zömében valamilyen a levágott és a levágatlan termény határát figyelõ szenzorra alapoznak, de már elérhetõk mûholdjel- vezérlésû automata kormányzási rendszerek is, melyek nem csak kezelõi kényelmet jelentenek, hanem pontosságuk révén hozzájárulnak a hatékonyabb üzemeltetéshez is.

A fejlesztés – mint minden téren – a kombájnok területén is folyamatos. Mégis a legtöbben osztják azt a véleményt, hogy a teljesítmények nagyon közel vannak a maximálishoz, fõként, ha belegondolunk, hogy a közúti közlekedés korlátozásai miatt a méretek további növelése már nem lehetséges. Nagy valószínûséggel a már említett mûholdas technológiák további elterjedésére, és az emberi tényezõk (kezelõi fáradtság, kimerültség, karbantartói hanyagság) minél teljesebb kiküszöbölése lesz a fejlesztések további irányvonalának meghatározója.